intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế hộ nông dân và kinh tế trang trại: Chương 4

Chia sẻ: Hà Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

163
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Vấn đề phát triển kinh tế nông hộ thuộc bài giảng kinh tế hộ nông dân và kinh tế trang trại, cùng tìm hiểu kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: thực trạng kinh tế nông nghiệp nước ta, biện pháp phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế hộ nông dân và kinh tế trang trại: Chương 4

 1. CHƯƠNG IV VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ
 2. 1. THỰC TRẠNG KTNH NƯỚC TA 1.1. Những thành tựu đạt được - Sau NQ10 - Nông hộ trở thành đơn vị kinh tế tự chủ, - Huy động và SD có hiệu quả hơn nguồn lực của hộ
 3. 1.1. Những thành tựu đạt được - Đã GQ được vấn đề an ninh LT, XK gạo - Thu nhập ngày càng tăng, đời sống VH, XH, ngày càng được cải thiện - Kinh tế nông hộ đa dạng hơn
 4. 1.1. Những thành tựu đạt được - Tổ chức SX, hiệp tác SX đa dạng hơn, xu hướng tiến bộ - Bước đầu đã có trang trại - Xã hội phát triển ổn định
 5. 1.2. Khó khăn, tồn tại lớn trong phát triển kinh tế nông hộ - Nguồn lực nhỏ bé - Lao động dư thừa, - Thiếu vốn SX - Sản xuất tự cung tự cấp, không có tính HH cao - Ra QĐ SX khác nhau giữa các vùng, các miền
 6. 1.2. Khó khăn, tồn tại lớn trong phát triển kinh tế nông hộ - Hệ thống thị trường chưa phát triển, thông tin nhiễu loạn -Thiếu QH tổng thể - Cơ cấu sản xuất chủ yếu là nông nghiệp - Trong thu nhập chủ yếu là TT
 7. 1.2. Khó khăn, tồn tại lớn trong phát triển kinh tế nông hộ - Thu từ dịch vụ, công nghiệp ít - Năng suất còn thấp - Chất lượng SP chưa cao, năng lực cạnh tranh thấp
 8. 1.3. Những nảy sinh trong phát triển kinh tế nông hộ ở nước ta -TN thấp, không ổn định, tái nghèo, thất nghịêp - Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn - Chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị,
 9. Tỷ lệ đói nghèo năm 2004 Vïng Chung Thµnh thÞ N«ng th«n 1. Đ«ng B¾c vµ T©y B¾c 15.3 4.7 17.9 2. ĐBSH 5.9 3.2 7.3 3. B¾c Trung Bé 17.4 7.1 20.2 4. Duyªn Hải Nam Bé 13.6 6.0 15.2 5. T©y Nguyªn 20.1 6.7 15.8 6. Đ«ng Nam Bé 4.4 3.0 25.0 7. ĐB SCL 8.7 4.3 6.2 Cả níc 11.4 3.8 14.3 Niên giám thống kê, 2005
 10. 1.3. Những nảy sinh trong phát triển kinh tế nông hộ ở nước ta - Mất công bằng trong phân phối thu nhập - Thiếu DV SX và đời sống tinh thần, - CSVC nông thôn còn nghèo, Kết cấu hạ tầng nông thôn còn lạc hậu - Hệ thống thuỷ lợi mới đảm bảo tưới …lúa - Điện nông thôn chưa cung cấp được toàn bộ số xã - Áp lực về tăng dân số
 11. 2. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KTNH 2.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến PT KTNH Qui mô đất đai - Qui mô và hiệu quả: nên phát triển nông trại gia đình nhỏ trong xã hội nông thôn nhiều lao động - Nên taọ môi trường cạnh tranh lạnh mạnh để chuyển kinh tế hộ sang cạnh tranh hơn là chuyển sang trang trại TB qui mô lớn
 12. Vấn đề qui mô kinh tế + QM theo nghĩa chiều rộng là dt + QM theo chiều sâu: tổng SP SX ra (gross farm output) + QM kinh tế (farm scale, economic size of farm)
 13. Vấn đề qui mô kinh tế 3 khái niệm: Lợi nhuận tăng cùng QM Lợi nhuận giảm theo QM Lợi nhuận không đổi theo QM
 14. Vấn đề qui mô kinh tế  Increasing return to scale  Decreasing return to scale  Constant return to scale
 15. b) Kỹ thuật Tiến bộ kỹ thuật-- thay đổi Output/Input.
 16. - Biện pháp thay đổi kỹ thuật: 1) Giải quyết các yếu tố về sinh học 2) Giải quyết các yếu tố liên quan đến cơ giới: 3) Thực hiện chế độ canh tác mới:  Hệ thống canh tác phù hợp trên đất dốc,  Canh tác kết hợp với che phủ bảo vệ đất  Luân canh hợp lý  Canh tác hữu cơ, - thuỷ canh, nhà lưới,
 17. c) Môi trường chính sách  Chính sách vĩ mô:  Chính sách kỹ thuật:  Chính sách khoa học công nghệ:  Chính sách theo ngành: CS thuỷ lợi, CS khuyến nông, CS nghiên cứu tạo giống, …
 18. d) Yếu tố thị trường  Hệ thống chợ  Hệ thống thông tin thị trường  Giá nông sản  Giá đầu vào
 19. 2.2. Quan điểm phát triển  Tăng trưởng + phát triển;  Tăng trưởng kinh tế+ công bằng xã hội+ phát triển bền vững  Phát triển KT-XH phải gắn với gìn giữ, bảo vệ môi trường và các nguồn lực, phải hài hoà giữa KT, XH, kỹ thuật công nghệ và bảo vệ môi trường.
 20. 2.3. Những vấn đề chủ yếu cần quan tâm để tiếp tục phát triển kinh tế nông hộ 1)- Ruộng đất  Củng cố quyền sử dụng đất đai  Thúc đẩy tích tụ đất, thực hiện tốt các quyền  Về phía hộ gia đình: thay đổi phương thức sử dụng đất, sử dụng, cải tạo, bồi dưỡng, giữ gìn đất, bảo đảm hiệu quả sử dụng lâu dài
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2