intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế nông nghiệp

Xem 1-20 trên 391 kết quả Bài giảng Kinh tế nông nghiệp
 • Nội dung Bài giảng: Kinh tế nông nghiệp - Nguyễn Văn Công gồm 10 chương với nội dung: kinh tế các nguồn lực chủ yếu trong nông nghiệp, tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, các nguyên tắc ra quyết định của sản xuất nông nghiệp,...

  ppt14p h0854010355 05-04-2011 436 137   Download

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp, những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp, sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp, kinh tế sản xuất ngành trồng trọt, kinh tế sản xuất ngành chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p thangnamvoiva25 20-10-2016 146 38   Download

 • Chương 1 Nhập môn kinh tế nông nghiệp, nội dung trình bày trong chương học này gồm: Khái niệm chung về nông nghiệp; vị trí nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ; chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam; phát triển nông nghiệp bền vững.

  pdf52p thanhdieutran 11-04-2014 215 55   Download

 • Chương 2 Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam, nắm nội dung chương học với những kiến thức về: Bản chất, đặc trưng của hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam; lịch sử hình thành phát triển hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam; xu hướng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại; kinh tế tập thể trong nông nghiệp; kinh tế nhà nước trong nông nghiệp.

  pdf39p thanhdieutran 11-04-2014 131 28   Download

 • Chương 1 - Nhập môn kinh tế nông nghiệp. Những nội dung cính được trình bày trong chương này gồm có: Vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế quản trị, những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, chiến lược và phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam; đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt40p lovebychance01 25-04-2021 16 3   Download

 • Chương 2 - Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp. Những nội dung cính được trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết về lợi thế so sánh, lý thuyết về chuỗi cung hàng nông sản, lý thuyết về tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, cung cầu thị trường nông sản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt34p lovebychance01 25-04-2021 8 2   Download

 • Chương 4 - Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Những nội dung cính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm và đặc trưng của kinh tế nông nghiệp Việt Nam; những bộ phận cấu thành hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam; phương hướng, biện pháp đổi mới, phát triển hệ thống kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt32p lovebychance01 25-04-2021 9 2   Download

 • Chương 1 Nhập môn kinh tế nông nghiệp I. Vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng và phức tạp. Nó không chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần mà còn là hệ thống sinh học - kỹ thuật, bởi vì một mặt cơ sở để phát triển nông nghiệp là việc sử dụng tiềm năng sinh học - cây trồng, vật nuôi.

  pdf45p zues01 09-06-2011 900 309   Download

 • Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến 3. Nông nghiệp cung cấp hàng hoá xuất khẩu 4. Nông nghiệp nông thôn là nguồn cung cấp sức lao động cho các ngành kinh tế khác

  pdf14p dalatngaymua 30-09-2010 573 228   Download

 • Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp.

  pdf44p dalatngaymua 30-09-2010 397 190   Download

 • CHƯƠNG 6 TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP I. Một số vấn đề liên quan đến marketing 1) Khái niệm Marketing = ? Marketing = toàn bộ các hoạt động để nhằm mục đích lưu chuyển hàng hóa từ người sản xuất để đưa đến tận tay người tiêu dùng Marketing …

  pdf66p dalatngaymua 30-09-2010 310 143   Download

 • CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP I. Thị trường và giá cả sản phẩm NN 1) Cơ chế hình thành giá cả sản phẩm trên thị trường:Đường cung sản phẩm NN, Đường cầu sản phẩm NN. Làm sao cân bằng được cung cầu thị trường?

  pdf12p dalatngaymua 30-09-2010 367 137   Download

 • Chương 3: Cung sản phẩm và giá cả sản phẩm nông nghiệp.Cung sản phẩm nông nghiệp: Cung sản phẩm thể hiện số lượng sản phẩm mà người sản xuất sẵn sàng cung ứng ra thị trường tương ứng với các mức giá cả ...

  pdf26p dalatngaymua 30-09-2010 327 136   Download

 • CHƯƠNG 4 TIÊU DÙNG VÀ NHU CẦU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Quan sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng khi giá cả sản phẩm thay đổi. Đường cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm I. Một số vấn đề liên quan đến tiêu dùng.

  pdf14p dalatngaymua 30-09-2010 301 124   Download

 • Chương 7 : NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Nội dung chương 7: Trong chương này các bạn sẽ tìm hiều về: Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối, lý thuyết về lợi thế so sánh, rào cản trong ngoại thương, hạn ngạch nhập khẩu, thuế quan.

  pdf11p dalatngaymua 30-09-2010 265 114   Download

 • Chương 5 Vấn đề phát triển kinh tế nông hộ thuộc bài giảng kinh tế hộ nông dân và kinh tế trang trại, cùng tìm hiểu kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: thực trạng kinh tế nông nghiệp nước ta, biện pháp phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta.

  pdf46p ngaymoibinhye 12-07-2014 160 42   Download

 • Chương 3 Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp, chương học này trình bày nội dung về: Bản chất, vai trò các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp; sử dụng nguồn lực ruộng đất; sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp; sử dụng nguồn lực vốn trong nông nghiệp.

  pdf37p thanhdieutran 11-04-2014 145 42   Download

 • Chương 5 Sản xuất hàng hoá và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung về: Sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp; chuyên môn hóa và đa dạng hóa sx nông nghiệp; các vùng sx chuyên môn hóa trong nông nghiệp ở Việt Nam.

  pdf31p thanhdieutran 11-04-2014 153 31   Download

 • Chương 4 Tiến bộ KHCN trong nông nghiệp, nội dung kiến thức trong chương này gồm: Khái niệm và đặc điểm khoa học - công nghệ; nội dung tiến bộ KHCN trong nông nghiệp; phương hướng và biện pháp.

  pdf42p thanhdieutran 11-04-2014 96 23   Download

 • Chương 3 - Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp. Những nội dung cính được trình bày trong chương này gồm có: Bản chất sản xuất hàng hóa và thị trường nông sản, những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa và thị trường nông sản, phân tích đặc điểm thị trường nông sản, biện pháp hoàn thiện thị trường nông sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt32p lovebychance01 25-04-2021 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kinh tế nông nghiệp
p_strCode=baigiangkinhtenongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2