intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế nông nghiệp

Xem 1-20 trên 368 kết quả Bài giảng Kinh tế nông nghiệp
 • Nội dung Bài giảng: Kinh tế nông nghiệp - Nguyễn Văn Công gồm 10 chương với nội dung: kinh tế các nguồn lực chủ yếu trong nông nghiệp, tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, các nguyên tắc ra quyết định của sản xuất nông nghiệp,...

  ppt14p h0854010355 05-04-2011 411 137   Download

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp, những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp, sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp, kinh tế sản xuất ngành trồng trọt, kinh tế sản xuất ngành chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p thangnamvoiva25 20-10-2016 119 34   Download

 • Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và vai trò của các yếu tố nguồn lực, sử dụng nguồn lực ruộng đất, sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf79p tieu_vu08 05-05-2018 66 12   Download

 • Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí của nông nghiệp trong nền KTQD, những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, chiến lược và phát triển nông nghiệp bền vững ở VN; đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp NC.

  pdf40p tieu_vu08 05-05-2018 37 7   Download

 • Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc trưng của hệ thống KTNN VN; những bộ phận cấu thành HT KTNN VN Phương hướng, biện pháp đổi mới, phát triển HT; KTNN trong thời kỳ hội nhập.

  pdf32p tieu_vu08 05-05-2018 45 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, chức năng của QLNN về KT trong NN; khái niệm, phân loại HT công cụ QLNN về KT trong NN; các công cụ QLNN về KT trong NN; bộ máy quản lý NN về KT trong NN.

  pdf20p tieu_vu08 05-05-2018 47 4   Download

 • Chương 1 Nhập môn kinh tế nông nghiệp, nội dung trình bày trong chương học này gồm: Khái niệm chung về nông nghiệp; vị trí nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ; chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam; phát triển nông nghiệp bền vững.

  pdf52p thanhdieutran 11-04-2014 193 54   Download

 • Chương 2 Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam, nắm nội dung chương học với những kiến thức về: Bản chất, đặc trưng của hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam; lịch sử hình thành phát triển hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam; xu hướng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại; kinh tế tập thể trong nông nghiệp; kinh tế nhà nước trong nông nghiệp.

  pdf39p thanhdieutran 11-04-2014 117 27   Download

 • Chương 1 Nhập môn kinh tế nông nghiệp I. Vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng và phức tạp. Nó không chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần mà còn là hệ thống sinh học - kỹ thuật, bởi vì một mặt cơ sở để phát triển nông nghiệp là việc sử dụng tiềm năng sinh học - cây trồng, vật nuôi.

  pdf45p zues01 09-06-2011 880 308   Download

 • Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến 3. Nông nghiệp cung cấp hàng hoá xuất khẩu 4. Nông nghiệp nông thôn là nguồn cung cấp sức lao động cho các ngành kinh tế khác

  pdf14p dalatngaymua 30-09-2010 557 228   Download

 • Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp.

  pdf44p dalatngaymua 30-09-2010 379 190   Download

 • CHƯƠNG 6 TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP I. Một số vấn đề liên quan đến marketing 1) Khái niệm Marketing = ? Marketing = toàn bộ các hoạt động để nhằm mục đích lưu chuyển hàng hóa từ người sản xuất để đưa đến tận tay người tiêu dùng Marketing …

  pdf66p dalatngaymua 30-09-2010 290 143   Download

 • CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP I. Thị trường và giá cả sản phẩm NN 1) Cơ chế hình thành giá cả sản phẩm trên thị trường:Đường cung sản phẩm NN, Đường cầu sản phẩm NN. Làm sao cân bằng được cung cầu thị trường?

  pdf12p dalatngaymua 30-09-2010 346 137   Download

 • Chương 3: Cung sản phẩm và giá cả sản phẩm nông nghiệp.Cung sản phẩm nông nghiệp: Cung sản phẩm thể hiện số lượng sản phẩm mà người sản xuất sẵn sàng cung ứng ra thị trường tương ứng với các mức giá cả ...

  pdf26p dalatngaymua 30-09-2010 310 136   Download

 • CHƯƠNG 4 TIÊU DÙNG VÀ NHU CẦU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Quan sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng khi giá cả sản phẩm thay đổi. Đường cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm I. Một số vấn đề liên quan đến tiêu dùng.

  pdf14p dalatngaymua 30-09-2010 285 124   Download

 • Chương 7 : NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Nội dung chương 7: Trong chương này các bạn sẽ tìm hiều về: Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối, lý thuyết về lợi thế so sánh, rào cản trong ngoại thương, hạn ngạch nhập khẩu, thuế quan.

  pdf11p dalatngaymua 30-09-2010 258 114   Download

 • Chương 3 Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp, chương học này trình bày nội dung về: Bản chất, vai trò các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp; sử dụng nguồn lực ruộng đất; sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp; sử dụng nguồn lực vốn trong nông nghiệp.

  pdf37p thanhdieutran 11-04-2014 122 41   Download

 • Chương 5 Vấn đề phát triển kinh tế nông hộ thuộc bài giảng kinh tế hộ nông dân và kinh tế trang trại, cùng tìm hiểu kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: thực trạng kinh tế nông nghiệp nước ta, biện pháp phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta.

  pdf46p ngaymoibinhye 12-07-2014 151 41   Download

 • Chương 5 Sản xuất hàng hoá và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung về: Sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp; chuyên môn hóa và đa dạng hóa sx nông nghiệp; các vùng sx chuyên môn hóa trong nông nghiệp ở Việt Nam.

  pdf31p thanhdieutran 11-04-2014 132 28   Download

 • Chương 4 Tiến bộ KHCN trong nông nghiệp, nội dung kiến thức trong chương này gồm: Khái niệm và đặc điểm khoa học - công nghệ; nội dung tiến bộ KHCN trong nông nghiệp; phương hướng và biện pháp.

  pdf42p thanhdieutran 11-04-2014 84 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
787 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kinh tế nông nghiệp
p_strCode=baigiangkinhtenongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2