intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình C++: Chương 2 (Bài 04) - Trần Phước Tuấn

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

42
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc lặp trong lập trình C++ thông qua các nội dung cơ bản sau: Tổng quan về cấu trúc lặp, vòng lặp do-while, vòng lặp while, vòng lặp for, lặp với nhãn v i nhãn và lệnh goto, lệnh break và continue, và một số bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình C++: Chương 2 (Bài 04) - Trần Phước Tuấn

 1. CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C Bài 04: Cấu Trúc Lặp GV: Trần Phước Tuấn EMAIL: tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com
 2. Nội dung bài học 1. Tổng quan 2. Vòng lặp do … while … 3. Vòng lặp while 4. Vòng lặp for 5. Lặp với nhãn và lệnh goto 6. Lệnh break và continue 7. Một số bài tập Page 2 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 3. 1. Tổng quan do while() { ; ; }while(); for(;;) : nhãn ; ; if () goto ; nhãn Page 3 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 4. 1. Tổng quan Viết chương trình tính S = 1+2+…+n i=1;s=0; i=1;s=0; do while(i
 5. 2. Vòng lặp do … while … • Lặp lại nh trong khi thỏa mãn . BT2 - • Vòng lặp do … while … luôn thực hiện nh ít nhất một lần trong mọi trường hợp của Ra . BT2 Page 5 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 6. 3. Vòng lặp while • Trong khi thỏa mãn BT2 thì lặp lại . nh - + • Nếu lần đầu tiên BT2 của vòng lặp while … sai thì nh không được thực hiện lần nào cả. Ra Page 6 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 7. 4. Vòng lặp for • được thực hiện một lần. - • Nếu sai thì + thoát, ngược lại thì thực hiện   nếu … và cứ Ra thế lặp lại. Page 7 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 8. 5. Lặp với nhãn và goto • Nhãn: Nhãn được đặt tên theo i=1;s=0; quy tắc của tên biến, dùng moc: moc s+=i; để đánh dấu một vị trí nào i++; đó. if (i
 9. 6. Lệnh break và continue • Lệnh break dùng để thoát ra khỏi khối bọc, vòng lặp gần nó nhất. Ví dụ: khối trong cấu trúc switch … case …, vòng lặp do … while …, while …, for, … • Lệnh continue được dùng trong vòng lặp for, while, do…while. Khi lệnh continue thi hành quyền điều khiển sẽ trao qua cho biểu thức điều kiện của vòng lặp gần nhất, nghĩa là các lệnh phía sau continue sẽ không được thi hành Page 9 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 10. 1. Viết hàm: 1. Truyền vào ký tự và số n. In ra n ký tự đó 2. In hcn các dấu * có kích thước m*n 7. Một số bài tập 3. In hcn rỗng các dấu * có kích thước m*n 4. In tam giác cân các dấu * có chiều cao h 5. In tam giác rỗng các dấu * có chiều cao h 2. Tính các tổng sau: 1. S = 1 + 2 + … + n 2. S = 2 + 4 + … + 2.n (tổng các số chẵn
 11. Page 11 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2