intTypePromotion=1
ADSENSE

Vòng lặp for

Xem 1-20 trên 134 kết quả Vòng lặp for
 • Mục tiêu của chương 6 giúp người học: Tìm hiểu về vòng lặp ‘for’ trong C, làm việc với toán tử dấu phẩy (,), tìm hiểu về các vòng lặp lồng nhau, tìm hiểu về vòng lặp ‘while’ và ‘do-while’, làm việc với các lệnh break và continue, tìm hiểu về hàm exit().

  ppt21p estupendo1 06-08-2016 45 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vòng lặp', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p sptk36 08-05-2011 124 26   Download

 • Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc lặp trong lập trình C++ thông qua các nội dung cơ bản sau: Tổng quan về cấu trúc lặp, vòng lặp do-while, vòng lặp while, vòng lặp for, lặp với nhãn v i nhãn và lệnh goto, lệnh break và continue, và một số bài tập.

  pdf11p namthangtinhlang_02 05-11-2015 40 6   Download

 • Bài giảng "JavaScript Vòng lặp và mảng" giải thích vòng lặp while, vòng lặp for, vòng lặp do..while loop, câu lệnh break và continue, mảng một chiều, mảng nhiều chiều, vòng lặp for..in. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf40p s2htcs2 11-07-2020 36 6   Download

 • Sử dụng vòng lặp for khi biết trước số lần lặp hoặc cần sử dụng chỉ số lặp - Sử dụng vòng lặp while khi không biết trước số lần lặp và phải thực hiện thủ tục lặp đi lặp lại khi một điều kiện vẫn còn được thỏa mãn - Sử dụng vòng lặp do..while khi thủ tục cần được thực hiện ít nhất một lần, bất kể điều kiện lặp có được thỏa mãn hay không

  pdf15p it_p0k3t 13-05-2011 154 40   Download

 • Kết thúc bài học này, bạn sẽ sử dụng được cấu trúc vòng lặp, viết một vài chương trình sử dụng vòng lặp "for", "while", "do ... while"

  doc8p quycocdatma 21-10-2010 97 18   Download

 • Bài giảng Maple: Bài 8 do Lê Minh Trung biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về vòng lặp While; cách tìm USCLN và BSCNN cuả x,y; vòng lặp for; lệnh rẽ nhánh if,... Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt19p thuytrang_9 04-09-2015 58 6   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 8 - Vòng lặp xác định for và không xác định repeat và while bao gồm những nội dung về vòng lặp có số bước lặp xác định for, vòng lặp có số bước lặp không xác định repeat và while; lệnh nhẩy vô điều kiện goto.

  pdf16p cocacola_10 07-12-2015 64 6   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C: Vòng lặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do… while. Cuối bài giảng có phần bài tập thực hành để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

  pdf48p tieu_vu08 01-05-2018 55 6   Download

 • Một đoạn mã lệnh trong chương trình thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện xác định được thỏa mãn. Ba phần của vòng lặp for phải được phân cách bởi dấu chấm phẩy(;). Phần lệnh tạo nên thân vòng lặp có thể là một lệnh đơn hoặc một lệnh ghép (một tập nhiều lệnh)

  ppt21p impossible_1 08-11-2013 96 4   Download

 • Trong bài này sẽ giới thiệu đến người học một số cấu trúc điều khiển như: Lệnh rẽ nhánh if-else, lệnh rẽ nhiều nhánh switch, vòng lặp while-do white-for, các từ khóa break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf13p namthangtinhlang_02 05-11-2015 33 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm câu lệnh, câu lệnh if lồng nhau, biểu thức logic, câu lệnh switch, vòng lặp do và while,...

  pdf22p kyniemchieumua_09 14-12-2017 22 2   Download

 • Bài này cung cấp cho người học những kiến thức về cấu trúc lệnh lặp. Nội dung chính trong bài giảng gồm: Vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do-while. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf20p tangtuy14 03-06-2016 40 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Bài 5: Cấu trúc lặp cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc chương trình, vòng lặp FOR, vòng lặp WHILE, vòng lặp DO-WHILE, từ khoá break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p nguoibakhong01 02-09-2017 33 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Vòng lặp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vòng lặp FOR, vòng lặp WHILE, vòng lặp DO-WHILE, từ khóa break và continue,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

  pdf19p convitdola 07-12-2017 114 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về các cấu trúc điều khiển trong Java. Cấu trúc điều khiển Java bao gồm điều khiển rẻ nhánh với các mệnh đề if-else và mệnh đề switch-case; vòng lặp với những vòng lặp while, vòng lặp do-while và vòng lặp for. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp một số ví dụ về mảng và chuỗi trong Java. Qua đó giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung về nội dung chương 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf31p trieuroger 13-09-2018 21 0   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình - Bài 3: các câu lệnh lặp" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu và cài đặt được vòng lặp for, hiểu và cài đặt được vòng lặp while, hiểu và cài đặt được vòng lặp do…while, hiểu được cách sử dụng continue, break. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p tamynhan2 04-07-2020 15 0   Download

 • C là một ngôn ngữ khá mạnh và rất nhiều ngưòi dùng .Nếu nói số lệnh cơ bản của C thì không nhiều . Nhưng đối với lập trình cho vxl , chúng ta chi cần biết số lượng lệnh không nhiều . Đầu tiên bạn phải làm quen với Các kiểu toán tử ở C Các kiểu dữ liệu Cẩu trúc cơ bản của một chương trình Các cấu trúc điều khiển (chính các tập lệnh ) Cấu trúc điều kiện : if và else Các cấu trúc lặp Vòng lặp while Vòng lặp do while Vòng lặp for...

  pdf16p boyboy88 11-02-2010 395 231   Download

 • NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC MỤC TIÊU: SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP, NGƯỜI HỌC CÓ THỂ Khai báo các biến thuộc các kiểu dữ liệu cơ bản (byte, integer, long, string, boolean, single) và kiểu mảng, kiểu bản ghi trong Visual Basic. Sử dụng các hàm nhập xuất dữ liệu (MsgBox và InputBox) của VB. Sử dụng và vận dụng được các cấu trúc rẽ nhánh (If...Then và If...Then...Else), cấu trúc đa rẽ nhánh (Select Case) và các loại vòng lặp : For; Do While...Loop; Do...Loop để viết chương trình. Sử dụng được một số hàm xử lý...

  pdf37p meogiay 10-11-2011 331 69   Download

 • Trong chương trình, một biến ‘số nguyên’, num, được khai báo. Vòng lặp ‘for’ được sử dụng để hiển thị các số chẳn đến 30. Đối số đầu tiên của vòng lặp ‘for’, khởi tạo biến num là 2.

  pdf8p nguyen3 11-11-2009 132 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vòng lặp for
p_strCode=vonglapfor

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2