intTypePromotion=3

Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 1 - Võ Duy Tín

Chia sẻ: Hgfghff Hgfghff | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:13

0
91
lượt xem
15
download

Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 1 - Võ Duy Tín

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 1 Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường Turbo C 3.0 nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về tổng quan ngôn ngữ lập trình C, lịch sử và những đặc điểm của C, môi trường lập trình Turbo C.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 1 - Võ Duy Tín

 1. LẬP TRÌNH CĂN BẢN Phần 2 - Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 1
 2. Nội dung • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C – Lịch sử – Những đặc điểm của C • Môi trường lập trình Turbo C 2
 3. History of C language 3
 4. 4
 5. Những đặc điểm của C 5
 6. Môi trường lập trình Turbo C • Turbo C do hãng Borland cung cấp. • Có các chức năng: soạn thảo chương trình, dịch, thực thi chương trình, … • Phiên bản được sử dụng ở đây là Turbo C 3.0 6
 7. Gọi Turbo C 7
 8. Soạn thảo chương trình mới • Vào menu File ->New #include #include int main () { char ten[50]; printf(“Xin cho biet ten cua ban !”); scanf(“%s”,ten); printf(“Xin chao ban %s”,ten); getch(); return 0; Gõ chương trình vào } 8
 9. Ghi chương trình đang soạn thảo vào đĩa • Sử dụng File->Save hoặc gõ phím F2 • Lệnh Save As để lưu chương trình với tên khác Tên hiện tại (tên cũ) Tên mới ( kể cả tên thư mục) 9
 10. Qui tắc đặt tên tập tin (file) • Theo quy tắc đặt tên tập tin của DOS. • Tên của tập tin gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng. – Phần tên: • Bắt đầu là 1 ký tự từ a..z (không phân biệt hoa thường). • Theo sau có thể là các ký tự từ a..z, các ký số từ 0..9 hay dấu gạch dưới (_), phần này dài tối đa là 8 ký tự. – Phần mở rộng: • Dài tối đa 3 ký tự. • Ví dụ: • Tên đúng: CHAO.C, baitap2.c, chao_ban.c • Tên sai: 1CHAO.C, chao+ban.c 10
 11. Thực hiện chương trình + Mở một chương trình+ Thoát • Thực hiện chương trình – Nhấn Ctrl-F9 hoặc vào menu Run->Run • Mở một chương trình đã có trên đĩa – Vào menu File->Open hoặc nhấn F3 • Thoát khỏi Turbo C – Vào menu File->Exit hoặc nhấn Alt-X 11
 12. Các lệnh trên menu Option • Directories: – Include directories: chứa các tập tin ta muốn đưa vào chương trình (file .h trong dòng #include). – Library directories: chứa các tập tin thư viện (file .lib) – Output directory: chứa các tập tin “đối tượng “ .obj và .exe sau khi biên dịch chương trình. – Source directories: chứa các tập tin “nguồn” (.obj và .lib). • Environment: dùng để thiết lập môi trường làm việc. 12
 13. Hết chương 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản