intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng - Chương 5: HTML DOM - HTML Document Object Model

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

56
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng - Chương 5: HTML DOM - HTML Document Object Model tập trung làm rõ thuộc tính và phương thức của HTML DOM, sự kiện HTML DOM, đối tượng của HTML DOM, cách xây dựng một đối tượng HTML DOM mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng - Chương 5: HTML DOM - HTML Document Object Model

HTML DOM HTML Document Object Model MSc. nguyenhominhduc Giới thiệu HTML DOM định nghĩa chuẩn truy cập và xử lý các tài liệu HTML  HTML DOM là :  Một mô hình đối tượng chuẩn cho HTML  Một giao diện lập trình cho HTML  Độc lập với ngôn ngữ và platform • HTML DOM định nghĩa các đối tượng và các thuộc tính của tất cả các thành phần và phương thức (giao diện) để truy cập chúng • Cách khác: là một chuẩn cho cách nhận, thay đổi, xóa, thêm các thành phần HTML  • Trong DOM, mọi thứ trong tài liệu HTML đều được xem là một node – Toàn bộ tài liệu HTML là document node – Mỗi thẻ HTML là element node – Văn bản trong các thành phần gọi là text node – Các thuộc tính của thẻ gọi là attribute node Ví dụ DOM DOM Tutorial

DOM Lesson one

Hello world!

 Node gốc trong tài liệu trên là  Node có 2 node con là: và  Trong có node con là :  Node <title> chứa text node có giá trị là DOM Tutorial Document Tree </div> </div> </div> <div class="fright" style="margin-top:10px;width:160px;"> <img id="break_160x600_1" src="images/graphics/blank.gif" width="1px" height="1px" /> </div> </div> <div class="doc300 fleft"> <div style="height:250px;background:#FFF;margin-bottom:10px;"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- TaiLieuVN_Detail_Right-300x250 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-0544800746257379" data-ad-slot="9402136929"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div style="float:left;margin-bottom:10px;"> <div style="display:none;" data="RIGHT_300x600">ADSENSE</div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- TaiLieuVN_Detail_Right_300x600 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-0544800746257379" data-ad-slot="2596531398"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <div class="box_300" id="boxde04"> <div class="comtitle bg"> <div class="ttright"> <p class="ttmid"> <span class="textleft">CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD</a></span> </p> </div> </div> <div class="content_300" id="box_ul_related" name="box_ul_related"> <style> .btn-warning{color:#212529;background-color:#ffc107;border-color:#ffc107} .btn{display:inline-block;font-weight:400;text-align:center;white-space:nowrap;vertical-align:middle;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;border:1px solid transparent;padding:.375rem .75rem;font-size:1rem;line-height:1.5;border-radius:.25rem;transition:color .15s ease-in-out,background-color .15s ease-in-out,border-color .15s ease-in-out,box-shadow .15s ease-in-out} .btn-group-sm>.btn, .btn-sm{padding:.25rem .5rem;font-size:.875rem;line-height:1.5;border-radius:.2rem;} .row1{width:100%;} .btl-1col{width:100%;float:left;margin-right:15px;} .btl-1col:last-child{margin-right:0px;} .box-btl{float:left;width:100%;margin-top:10px;margin-bottom:10px;transition:all .2s ease;box-shadow:1px 1px 4px rgba(0,0,0,0.35)} .box-btl:hover{box-shadow: 0 0 4px 2px rgba(82,168,236,0.8);} .box-btl .b-img{float:left;width:100%;overflow:hidden;text-align:center;max-height:149px;height:0;padding-bottom:66%} .b-img img{width:100%;} .box-btl .b-name a{color:#000;} .box-btl .b-name{float:left;width:100%;padding:5px;text-align:left;color:#444;font-size:14px;line-height:1.4;font-weight:500;color:#000;font-family:"Roboto Slab", "Roboto",'Roboto Condensed',Tahoma,Helvetica,Verdana,Arial;} .box-btl .b-info{float:left;width:90%;padding:10px;background:#fff;color:gray;font-size:12px;} .box-btl .b-info .stat-left{width:100%;float:left;} .box-btl .b-info .stat{padding-top:6px;width:50%;float:left;margin-bottom:5px;} .box-btl .b-info .stat2{width:50%;float:left;padding-top:8px;} .box-btl .b-info .cred{font-size:13px;} </style> <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" crossorigin="anonymous"> <div class="row1"> </div> <ul class="listdoc031" style="height:auto;"> <li class="lirelated oddrow"> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic: Bài 1 - Phạm Đình Sắc" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-visualbasic-bai-1-pham-dinh-sac-1702921.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2014/20140722/phuongpham357/80x100/8201405999734.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic: Bài 1 - Phạm Đình Sắc</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/pdf16x16.gif" alt="pdf" /> <span class="cred">23</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">134</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">20 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated "> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic: Bài 4 - Phạm Đình Sắc" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-visualbasic-bai-4-pham-dinh-sac-1702924.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2014/20140722/phuongpham357/80x100/9951405999729.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic: Bài 4 - Phạm Đình Sắc</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/pdf16x16.gif" alt="pdf" /> <span class="cred">12</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">128</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">18 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated oddrow"> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic: Bài 2 - Phạm Đình Sắc" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-visualbasic-bai-2-pham-dinh-sac-1702922.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2014/20140722/phuongpham357/80x100/4981405999732.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic: Bài 2 - Phạm Đình Sắc</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/pdf16x16.gif" alt="pdf" /> <span class="cred">21</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">110</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">14 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated "> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Window Form hướng đối tượng" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-window-form-huong-doi-tuong-1803335.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2015/20151124/cocacola_09/80x100/5541448352554.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Window Form hướng đối tượng</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">24</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">149</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">14 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated oddrow"> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Visuabasic: Bài 6 - Phạm Đình Sắc" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-visuabasic-bai-6-pham-dinh-sac-1702926.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2014/20140722/phuongpham357/80x100/5851405999725.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Visuabasic: Bài 6 - Phạm Đình Sắc</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/pdf16x16.gif" alt="pdf" /> <span class="cred">23</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">110</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">12 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated "> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic: Bài 5 - Phạm Đình Sắc" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-visualbasic-bai-5-pham-dinh-sac-1702925.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2014/20140722/phuongpham357/80x100/3391405999727.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic: Bài 5 - Phạm Đình Sắc</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/pdf16x16.gif" alt="pdf" /> <span class="cred">19</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">82</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">10 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated oddrow"> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 1: Giới thiệu về lập trình ASP.Net" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-chuong-1-gioi-thieu-ve-lap-trinh-asp-net-2138513.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2019/20190603/vidoraemon2711/80x100/3731559546245.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 1: Giới thiệu về lập trình ASP.Net</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">78</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">55</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">6 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated "> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng web" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-2467023.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2021/20211016/nguyentrian123/80x100/8011634363978.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng web</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">328</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">39</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">6 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated oddrow"> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-chuong-10-xml-webservices-2138523.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2019/20190603/vidoraemon2711/80x100/331559546190.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">24</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">45</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">5 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated "> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng - Chương 4: Javascript" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-mang-chuong-4-javascript-1926385.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2017/20170110/maiyeumaiyeu27/80x100/9671484042005.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng - Chương 4: Javascript</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/pdf16x16.gif" alt="pdf" /> <span class="cred">45</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">55</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">5 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated oddrow"> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 3: HTML Server control và Web Server Control" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-chuong-3-html-server-control-va-web-server-control-2138515.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2019/20190603/vidoraemon2711/80x100/5381559546231.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 3: HTML Server control và Web Server Control</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">66</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">58</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">4 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated "> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 2: Các lớp sử dụng trong ASP.Net" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-chuong-2-cac-lop-su-dung-trong-asp-net-2138514.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2019/20190603/vidoraemon2711/80x100/561559546238.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 2: Các lớp sử dụng trong ASP.Net</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">65</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">58</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">3 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated oddrow"> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng MiniChat bằng Java dùng cơ chế xử lý Multithread - TS. Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Quang Hùng" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-minichat-bang-java-dung-co-che-xu-ly-multithread-ts-nguyen-van-hiep--1795007.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2015/20151104/cocacola_06/80x100/101446621473.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng MiniChat bằng Java dùng cơ chế xử lý Multithread - TS. Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Quang Hùng</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">38</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">73</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">3 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated "> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 4: Master Page" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-chuong-4-master-page-2138516.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2019/20190603/vidoraemon2711/80x100/3901559546225.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 4: Master Page</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">18</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">70</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">3 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated oddrow"> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 6: Lập trình Web với các công nghệ phổ biến" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-chuong-6-lap-trinh-web-voi-cac-cong-nghe-pho-bien-2138519.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2019/20190603/vidoraemon2711/80x100/2871559546209.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 6: Lập trình Web với các công nghệ phổ biến</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">49</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">55</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">2 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated "> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-chuong-0-gioi-thieu-tong-quan-ve-mon-hoc-2138512.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2019/20190603/vidoraemon2711/80x100/9401559546254.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">19</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">71</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">2 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated oddrow"> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 5.2: Themes và Skin" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-chuong-5-2-themes-va-skin-2138518.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2019/20190603/vidoraemon2711/80x100/9341559546213.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 5.2: Themes và Skin</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">19</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">23</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">1 </span> </p> </span> </a> </li> <li class="lirelated "> <a title="Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 7: Kết gán dữ liệu" href="https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-web-chuong-7-ket-gan-du-lieu-2138520.html"> <span class="spanleft1related"> <img onerror="this.src='https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/nopicture72.jpg'" width="108px" height="72px" src="https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2019/20190603/vidoraemon2711/80x100/7991559546203.jpg"> </span> <span class="spanright1related"> <p class="prightrelated">Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 7: Kết gán dữ liệu</p> <p class="f10"> <img src="images/icons/ppt16x16.gif" alt="ppt" /> <span class="cred">29</span> p | <img src="images/icoview13x8.png"> <span class="cred">39</span> | <img src="images/icodown7x9.png"> <span class="cred">1 </span> </p> </span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <script type='text/javascript' charset='UTF-8'> ajax_insertComment = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'insertComment' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_loadComment = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'loadComment' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_delComment = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'delComment' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_getDownloadTaiLieuVN7 = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'getDownloadTaiLieuVN7' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_getDownloadTLfree = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'getDownloadTLfree' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_changeCaptcha = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'changeCaptcha' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_changeCaptchaPNOL = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'changeCaptchaPNOL' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_submitBadLinks = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'submitBadLinks' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_updateStats = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'updateStats' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_sendfriend = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'sendfriend' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_addToCollection = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'addToCollection' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_loadMyCollection = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'loadMyCollection' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_updateDocCol = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'updateDocCol' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_updatestatusdoc = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'updatestatusdoc' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_updateHotDoc = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'updateHotDoc' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_getCate2 = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'getCate2' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_updateCate = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'updateCate' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_getTagHint = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'getTagHint' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_loadBoxContent = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'loadBoxContent' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_checkvippayment = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'checkvippayment' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_getLinkDownCol = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'getLinkDownCol' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_openwindow = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'openwindow' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_updateType2 = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'updateType2' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_updateType3 = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'updateType3' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_updateLanguage = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'updateLanguage' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_openedu = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'openedu' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_chargephonecard2 = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'chargephonecard2' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_clickbook = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'clickbook' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_postwall = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'postwall' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_checkPostFB = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'checkPostFB' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_changekeydl = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'changekeydl' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_getlastdowntailieu7 = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'getlastdowntailieu7' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_loadhotdoc = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'loadhotdoc' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_postwall = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'postwall' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_gettextscript = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'gettextscript' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_loadmore = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'loadmore' }, { parameters: arguments } ); }; ajax_checkurl = function() { return ajax.request( { xjxfun: 'checkurl' }, { parameters: arguments } ); }; </script> <script type='text/javascript' charset='UTF-8'> try { if (undefined == ajax.config) ajax.config = {}; } catch (e) { ajax = {}; ajax.config = {}; }; ajax.config.requestURI = 'https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-mang-chuong-5-html-dom-html-document-object-model-1926386.html'; ajax.config.statusMessages = false; ajax.config.waitCursor = true; ajax.config.version = 'unknown'; ajax.config.legacy = false; ajax.config.defaultMode = 'asynchronous'; ajax.config.defaultMethod = 'POST'; </script> <script type='text/javascript' src='https://tailieu.vn/static/b2013az/js/ajax/ajax_js/ajax_core.js' charset='UTF-8'></script> <script type='text/javascript' charset='UTF-8'> window.setTimeout( function () { var scriptExists = false; try { if (ajax.isLoaded) scriptExists = true; } catch (e) {} if (!scriptExists) { alert('Error: the ajax Javascript component could not be included. Perhaps the URL is incorrect?\nURL: https://tailieu.vn/static/b2013az/js/ajax/ajax_js/ajax_core.js'); } }, 2000 ); </script> <script type="text/javascript"> var strLang = 'vi'; var isVipmember = ''; var intMemberID = ''; var strMemberUsername = ''; jQuery('#idngay').html('10-01-2017'); var document_comment_empty = "Vui lòng nhập nội dung bình luận!"; var intDocID = '1926386'; var intMemberIDFrom = '6583028'; var strUsernameFrom = 'maiyeumaiyeu27'; var strURLVI = ''; var strURLEN = ''; var strURL = "https://tailieu.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-ung-dung-mang-chuong-5-html-dom-html-document-object-model-1926386.html"; var typePage = 'collection'; var isDel = 1; var postVote = 1; var postFav = 1; var isSTF = 1; var strTitle = "Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng - Chương 5: HTML DOM - HTML Document Object Model"; var intNumDownday = '0'; var intLimitDownday = '10'; var isLogin = 0; var strDownload = 'https://tailieu.vn/download/document/NjU4MzAyODE5MjYzODY=.MTkyNjM4Ng==.html'; function postwall() { //-- hien thi message thong bao xu ly jQuery("#msglbbox").html("Đang xử lý..."); jQuery("#msglbid").fancybox({ padding : 0, scrolling : 'no', autoDimensions : true, autoScale : true, titleShow : false, closeBtn : false, fitToView : false, autoSize : false, height : 100, width : 200, helpers: { title: null }}).trigger('click'); ajax_postwall(1,'1926386',strURL); } var isPostFB = '0'; function loginfb() { if(isLogin==1) { if(isPostFB==0) { alert("Vui lòng thoát ra và đăng nhập Facebook!"); return false; } } else { jQuery("#alogin").fancybox({ 'padding' : 0, 'scrolling' : 'no', 'autoDimensions' : true, 'autoScale' : true, 'titleShow' : false, 'closeBtn' : false, helpers: { title: null }, 'afterLoad': function() { getBox('dboxlogin','login'); } //'onClosed' : function() { //$("#login_error").hide(); //} }).trigger('click'); } } jQuery(document).ready(function(){ jQuery('.viewmore2').click(function(e) { id = jQuery(this).attr('id'); var intID = id.replace('more',''); jQuery('#more'+intID).css('display','none'); jQuery('#show'+intID).css('display','inline'); }); }); function showintro(val) { if(val==1) { $('#introshort').hide(); $('#introfull').show(); } else if(val==2) { $('#introshort').show(); $('#introfull').hide(); } } function onofdiv(id,id1) { if(document.getElementById(id).style.display=='none') { document.getElementById(id).style.display='block'; document.getElementById(id1).style.display='none'; document.getElementById('divmore').style.display='none'; } else { document.getElementById(id).style.display='none'; document.getElementById(id1).style.display='block'; } } jQuery(document).ready(function(){ $('#expcont').slideUp(); //$('#expcont').hide(); $('#readmorecont').css('display','inline'); }); function showcont() { $('#expcont').slideDown(); $('#expcont').css('display','inline'); $('#readmorecont').css('display','none'); } </script> <script type="text/javascript" src="https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/js/document_detail.js?id=1"></script> <script type="text/javascript" src="https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/js/check_value_input.js"></script> <script type="text/javascript"> //jQuery("#aboxaddcol2").fancybox().trigger('click'); jQuery("#aboxaddcol2").fancybox({ padding : 0, scrolling : 'no', autoDimensions : false, autoScale : false, titleShow : false, closeBtn : false, fitToView : false, autoSize : false, height : 300, width : 630, helpers: { title: null }, 'afterLoad': function() { loadMyCol(); } }); function loadMyCol() { ajax_loadMyCollection('1926386'); } </script> <div id="dboxaddcol2" name="dboxaddcol2" class="fancybox" style="display:none;"> <div class="lbaddcol"> <div class="lbtitle"> <span>Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:</span> <img class="lbclose" src="images/icons/closefanbox.gif" onclick="jQuery.fancybox.close();" /> </div> <form name="frmATC" id="frmATC"> <div class="lbbody"> <div class="conde05 fs11" id="linktab02"> <div class="inl"> <div class="listg_out"> <ul class="listdoc01" id='arrIDCollect' name='arrIDCollect'></ul> </div> <div class="btn02 btncom"> <div class="fleft"> <div style="width:70px;" class="btncenterblue" id='lnkSubmitATC1' onclick="submitATC(1);"> <div class="btnleftblue"></div> <span class="btntext">Đồng ý</span> <div class="btnrightblue"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="inr" style="width:220px"> <div class="cap">Thêm vào bộ sưu tập mới: <img src="images/graphics/blank.gif" width="11" height="11" class="hicon" msghtml="" /></div> <div class="confrm"> <div class="row tt"><span class="cred">*</span>Tên bộ sưu tập</div> <div class="row"> <input style="width:200px" type="text" class="txtnameg" id="txtcolltitle" name="txtcolltitle" /> </div> <div class="row tt">Mô Tả:</div> <div class="row"> <textarea style="width:200px" class="areadesc" id="txtcollecdesc" name="txtcollecdesc"></textarea> </div> <div class="row tt"><span class="cred">*</span>Từ Khóa:</div> <div class="row"> <input style="width:200px" type="text" class="txtnameg" id="txtcollectag" name="txtcollectag" /> </div> </div> <div class="btn02 btncom"> <div class="fleft"> <div style="width:74px;" class="btncenterblue" id='lnkSubmitATC2' onclick="submitATC(2);"> <div class="btnleftblue"></div> <span class="btntext">Tạo mới</span> <div class="btnrightblue"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </form> </div> </div> <script language='javascript'> var intAct = 1; var intAct2 = 1; function isCheckedById(id) { //var checked = jQuery("input[@id="+id+"]:checked").length; var checked = jQuery('[name="arrCollectionID[]"]:checked').length; if (checked == 0) { return false; } else { return true; } } function submitATC(cmdCreate) { if (cmdCreate==1) { if(!isCheckedById('arrCollectionID')) { if(intAct) { alert('Bạn vui lòng chọn 1 colletion!'); intAct = 0; } return false; } } else { if(jQuery('#txtcolltitle').val() == '') { if(intAct2) { alert('Bạn vui lòng nhập tên colletion!'); intAct2 = 0; } return false; } } ajax_addToCollection(ajax.getFormValues("frmATC"),cmdCreate,intDocID); } </script><script type="text/javascript"> //jQuery("#aboxbad").fancybox().trigger('click'); jQuery("#aboxbad").fancybox({ padding : 0, scrolling : 'no', autoDimensions : false, autoScale : false, titleShow : false, closeBtn : false, fitToView : false, autoSize : false, height : 350, width : 550, helpers: { title: null }, 'afterLoad': function() { refeshCapchaBL(); } }); </script> <div id="dboxbad" name="dboxbad" class="fancybox" style="display:none;"> <div class="lbbadlink"> <div class="lbtitle"> <span>Báo xấu</span> <img class="lbclose" src="images/icons/closefanbox.gif" onclick="jQuery.fancybox.close();" /> </div> <div class="lbbody"> <form name="frmBadlinks" id="frmBadlinks"> <div class="conde05 fs11" id="linktab04"> <div class="inl" style="width:220px"> <div id="group1"> <ul class="rad_content"> <li class="cap">Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn muốn thông báo. Chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề này trong thời gian ngắn nhất.</li> <li class="rad_detail"> <input type="radio" checked="checked" class="rad" id="rad_1" name="bad_type" value="1"/> <label for="rad_1">Không hoạt động</label> </li> <li class="rad_detail"> <input type="radio" class="rad" id="rad_2" name="bad_type" value="2"/> <label for="rad_2">Có nội dung khiêu dâm</label> </li> <li class="rad_detail"> <input type="radio" class="rad" id="rad_3" name="bad_type" value="3"/> <label for="rad_3">Có nội dung chính trị, phản động.</label> </li> <li class="rad_detail"> <input type="radio" class="rad" id="rad_4" name="bad_type" value="4"/> <label for="rad_4">Spam</label> </li> <li class="rad_detail"> <input type="radio" class="rad" id="rad_5" name="bad_type" value="5"/> <label for="rad_5">Vi phạm bản quyền.</label> </li> <li class="rad_detail"> <input type="radio" class="rad" id="rad_6" name="bad_type" value="6"/> <label for="rad_6">Nội dung không đúng tiêu đề.</label> </li> </ul> </div> </div> <div class="inr" style="width:220px"> <div class="confrm"> <div class="cap tt">Hoặc bạn có thể nhập những lý do khác vào ô bên dưới (100 ký tự):</div> <div class="row"> <textarea style="width:200px" class="areadesc" name='bad_content' id='bad_content'></textarea> </div> <div class="row tt">Vui lòng nhập mã xác nhận vào ô bên dưới. Nếu bạn không đọc được, hãy <a href="javascript:void(0);" onclick="refeshCapchaBL(); return false;">Chọn mã xác nhận khác.</a>.</div> <div class="row"> <input type="text" class="txtnameg" name="captcha_input_BL" id="captcha_input_BL" /> <br /> <span name="spmImgCaptchaB" id='spmImgCaptchaB'> <img id='imgCaptchaB' name='imgCaptchaB' width="140" height="50" /> </span> <input type="hidden" value="" name="captcha_id_BL" id="captcha_id_BL"/> <input type="hidden" value="1926386" name="intID" id="intID"/> <input type="hidden" value="document" name="typeBad" id="typeBad"/> </div> </div> <div class="btn02 btncom"> <div class="fleft"> <div style="width:70px;" class="btncenterblue" onclick="submitBadIt();"> <div class="btnleftblue"></div> <span class="btntext">Đồng ý</span> <div class="btnrightblue"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </form> </div> </div> </div> <script> function refeshCapchaBL() { ajax_changeCaptcha('spmImgCaptchaB','captcha_id_BL'); } var intBad = 1; function submitBadIt() { var txtCaptcha = jQuery('#captcha_input_BL').val(); if(txtCaptcha=='') { alert("Bạn vui lòng nhập captcha!"); return false; } if(intBad) { ajax_submitBadLinks(ajax.getFormValues("frmBadlinks")); intBad = 0; } } </script> <div style="display:none;" class="an displaynone" data="PC_PREROLL">YOMEDIA</div> <script> jQuery(document).ready(function(){ var strViewPDF = '<iframe allowtransparency="true" style="background:#000;" id="loaddocdetail2" name="loaddocdetail2" frameborder="0" scrolling="no" src="https://tailieu.vn/readpdf/viewfile/1.1.114/web/?f=https://tailieu.vn/readpdf/tailieu/2017/20170110/maiyeumaiyeu27/laptrinhungdungmang_c05_html_dom_part1_8774.pdf?rand=822913" height="545px" width="780px"></iframe>'; jQuery('#loaddocdetail').html(strViewPDF); }); </script> <div id="dboxdownlimithot" name="dboxdownlimithot" class="fancybox" style="display:none;"></div> <script> function showBoxDownlimit() { window.location.href = DOMAIN + 'nang-cap-tai-khoan-vip.html?msg=2&utm_source=TaiLieuVN&utm_medium=checkvip&utm_campaign=tailieu&docid=1926386'; return false; $.fancybox.showLoading(); $.fancybox.open({ padding : 0, width: 750, height: 300, scrolling: 'no', 'overflow': 'hidden', 'closeBtn' : false, 'closeClick' : false, href:DOMAIN + 'loginbox/getbox?id=downlimithot&docid='+intDocID+'&mid='+intMemberID+'&u='+strMemberUsername, type: 'ajax' }); } </script> <br>intNumView=56<div id="clear"></div> <div class="footer"> <div class="middle"> <div class="item"> <div class="title">THÔNG TIN</div> <ul> <li><a rel="nofollow" href="https://tailieu.vn/gioi-thieu.html">Về chúng tôi</a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://tailieu.vn/tin-tuc.html?kind=quy-dinh-bao-mat">Quy định bảo mật</a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://tailieu.vn/thoa-thuan-su-dung.html">Thỏa thuận sử dụng</a></li> <li><a target="_blank" rel="nofollow" href="quychetailieu.pdf">Quy chế hoạt động</a></li> </ul> </div> <div class="item"> <div class="title">TRỢ GIÚP</div> <ul> <li><a rel="nofollow" href="https://tailieu.vn/tin-tuc.html?kind=huong-dan-su-dung">Hướng dẫn sử dụng</a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://tailieu.vn/tin-tuc.html?kind=huong-dan-upload">Upload tài liệu</a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://tailieu.vn/faq.html">Hỏi và đáp</a></li> <li> </li> </ul> </div> <div class="item"> <div class="title">HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG</div> <ul> <li><a rel="nofollow" href="https://tailieu.vn/tin-tuc.html?kind=contact">Liên hệ</a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://tailieu.vn/tin-tuc.html?kind=supportonline">Hỗ trợ trực tuyến</a></li> <li><a rel="nofollow" target="banggiatailieuvn" href="https://tailieu.vn/static/b2013az/RateCard_TaiLieuVN_2015.pdf?id=1">Liên hệ quảng cáo</a></li> <li> </li> </ul> </div> <div class="item"> <div class="title">Theo dõi chúng tôi</div> <div> <a target="_blank" rel="nofollow" class="foloicon" href="https://www.facebook.com/tailieu.vn"><img src="https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/images/iconfb31x31.png"></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="foloicon" href="https://plus.google.com/112810534593309329301/"><img src="https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/images/icongplus31x31.png"></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="foloicon" href="https://www.linkedin.com/company/tailieu.vn"><img src="https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/images/iconin31x31.png"></a> </div> </div> <div style="width:500px;float:left;margin-top:10px;"> <p style="margin-bottom:10px;"><b>Chịu trách nhiệm nội dung:</b></p> <p>Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA</p> </div> <div style="width:500px;float:left;"> <p style="margin-bottom:10px;"><b>LIÊN HỆ</b></p> <p style="margin-bottom:10px;">Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</p> <p style="margin-bottom:10px;">Hotline: 093 303 0098</p> <p>Email: <a href="mailto:support@tailieu.vn">support@tailieu.vn</a></p> </div> </div> <div class="bottom fleft" style="width:100%;margin:auto;float:left;margin-left:130px;margin-top:15px;"> <p class="fleft"><a rel="nofollow" href="https://online.gov.vn/HomePage/WebsiteDisplay.aspx?DocId=18118"><img alt="" title="" src="seals/RUW6fnHkzBLSNZdDwiTnBw==.jpgx" /></a></p> <p class="copyright" style="float:left;margin-top:27px;margin-left:10px;">Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 TaiLieu.VN. All rights reserved.</p> </div> </div> <div id="msglbid" name="msglbid" class="fancybox" style="width:120px;height:50px;font-weight:bold;display:none;"> <center> <span id="msglbbox" name="msglbbox">Đang xử lý...</span><br /> <img src="https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/js/fancybox2/source/ajax_loader.gif" /> </center> </div> </div> <p style="min-height:90px;width:100%;float:left;"> </p> <script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script> <style> #divAdRight{display: inline-block;position: fixed; right: 0;} #divAdLeft{display: inline-block;position: fixed; left: 0;} </style> <script type="text/javascript"> // $(window).on('scroll', function(){ // scroll_top = $(window).scrollTop(); // intPosGT = $('#mainContent').offset().top; // if (scroll_top>=intPosGT) // { // $('#divAdRight').css('top','0px'); // $('#divAdLeft').css('top','0px'); // } // else // { // $('#divAdRight').css('top',(intPosGT-scroll_top)+"px"); // $('#divAdLeft').css('top',(intPosGT-scroll_top)+"px"); // } // }); $(document).ready(function(){ if (document.body.clientWidth > 1024) { $("#divAdRight").css("display", "block"); $("#divAdLeft").css("display", "block"); } else { $("#divAdRight").css("display", "none"); $("#divAdLeft").css("display", "none"); } $(window).resize(function(){ fnResize(); }); }); function fnResize()//--handle floating banner { if (document.body.clientWidth > 1024) { $("#divAdRight").css("display", "block"); $("#divAdLeft").css("display", "block"); } else { $("#divAdRight").css("display", "none"); $("#divAdLeft").css("display", "none"); } } </script> <!-- Zone Tag : Tailieu.vn Ad balloon --> <script type="text/javascript"> new innity_adZone("6d0f846348a856321729a2f36734d1a7", "10188", {"origin": "VN"}); </script> <div style="text-align:center;font-size:15px;display:none;"> <a id="amapacc" name="amapacc" title="Đồng bộ tài khoản" href="#dboxmapacc">Đồng bộ tài khoản</a> </div> <div id="loginmessage" name="loginmessage" class="fancybox" style="width:120px;height:50px;font-weight:bold;display:none;"> <center> Login thành công! <br /> <img src="js/fancybox2/source/ajax_loader.gif" /> </center> </div> <!-- box map tai khoan --> <div id="dboxmapacc" name="dboxmapacc" class="fancybox" style="display:none;"></div> <!-- !box map tai khoan --> <!-- box quen mat khau --> <div id="dboxchangepass" name="dboxchangepass" class="fancybox" style="display:none;"></div> <!-- !box quen mat khau --> <!-- box dang nhap --> <div id="dboxlogin" name="dboxlogin" class="fancybox" style="display:none;width:782px;height:292px;"></div> <!-- !box dang nhap --> <!-- box dang ky --> <div id="dboxregister" name="dboxregister" class="fancybox" style="display:none;width:782px;height:305px;"></div> <script> var FBAppID = '191278594246800'; </script> <div style="display:none;" class="an displaynone" data="BALLOON">AMBIENT</div> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5H3XCL7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> </body> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function() { //1 jQuery.fancybox( '<div style="width:400px;height:300px;"><a onclick="jQuery.fancybox.close();window.location.href=window.location.href;" target="_blank" href="http://alada.vn/?utm_source=TaiLieuVN&utm_medium=popup&utm_campaign=popup_tailieu2&utm_type=all"><img src="images/alada/400x300_giam50.jpg" /></a></div>' ); //2 jQuery.fancybox( '<div style="width:400px;height:300px;"><a onclick="jQuery.fancybox.close();window.location.href=window.location.href;" target="_blank" href=""><img src="" /></a></div>' ); }); </script> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function() { //3 jQuery.fancybox( '<div style="width:400px;height:300px;"><a onclick="jQuery.fancybox.close();window.location.href=window.location.href;" target="_blank" href="http://alada.vn/?utm_source=TaiLieuVN&utm_medium=popup&utm_campaign=popup_tailieu2&utm_type=all"><img src="images/alada/400x300_giam50.jpg" /></a></div>' ); }); </script> <div style="display:none" data="debugfooter">2=>2</div><script type="text/javascript" src="js/check/url15.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/check_value_input.js?id=?id=1.001aaf"></script><script type="text/javascript" src="js/lblogin.js?id=1.001aac"></script></html>