intTypePromotion=3

Bài giảng Lịch sử 12 bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời

Chia sẻ: Mã Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
513
lượt xem
90
download

Bài giảng Lịch sử 12 bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo BST Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945) để hiểu thêm về sự ra đời của Nước VN Dân Chủ Cộng Hòa. Bên cạnh đó còn giúp học sinh hiểu rõ về cuộc CM đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo ở thời kỳ, cận đại thể hiện ở các lĩnh vực sau: Đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của đảng và Hồ chủ tịch, công cuộc chuẩn bị cho tổng KN của Đảng, ý nghĩa lịch sử vả nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 12 bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời

 1. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI I. Tình hình VN trong những năm 1939-1945 II. Phong trào GPDT (9-1939 đến 3-1945) III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền IV. Nước VNDCCH được thành lập (2-9-1945) V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của CM tháng Tám năm 1945
 2. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI I. Tình hình VN trong những Tình hình chính trị nước Pháp và năm 1939-1945 Nhật những năm 1939-1945 ? 1. Tình hình chính trị  9-1939, Pháp tuyên chiến với Đức.  6-1940 Pháp đầu hàng Đức.  9-1940 Nhật chiếm Đông Dương và giữ nguyên hệ thống chính quyền của TD Pháp.  9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.
 3. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI I. Tình hình VN trong những năm 1939-1945 Tình hình KT-XH ở VN 1939-1945 1. Tình hình KT-XH đòi hỏi Đảng ta phải làm gì ?  9-1939 Pháp huy động tiềm lực quân sự, nhân lực, sản phẩm, nguyên liệu, tăng thuế để cung cấp về nước và nộp cho Nhật.  Một số Cty của Nhật khai thác quặng mỏ phục vụ cho quân sự.  Đẩy nhân dân ta tới chỗ cùng cực, 2 triệu người chết đói năm 1945.  Đòi hỏi Đảng ta phải kịp thời nắm bắt, đánh giá chính xác tình hình, đề ra đương lối đấu
 4. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI II. Phong trào GPDT (9-1939 đến Địa  điểm:  Bà  Điểm  (  Hóc  Môn_  3-1945) Gia  Định  )  do  Tổng  bí  thư  Nguyễn Văn Cừ chủ trì , được coi   1. Hội nghị BCHTW ĐCS ĐD là  sự  mở  đầu  cho  việc  điều  chỉnh  tháng 11-1939 chủ trương cách mạng của Đảng  Xác định nhiệm vụ , mục tiêu trước mắt : đánh đổ đế quốc và tay sai, GPDT, làm cho ĐD hoàn toàn độc lập.  Chủ trương: Tạm gác khẩu hiệu CMRĐ và đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ, chống tô cao, lãi nặng. Khẩu hiệu lập chính quyền Xô viết thay bằng khẩu hiệu lập Chính phủ dân chủ cộng hòa.
 5. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI II. Phong trào GPDT (9-1939 đến 3- Tại sao Đảng phải 1945) chuyển hướng chỉ đạo chiến lược về phương 1. Hội nghị BCHTW ĐCS ĐD (11 – pháp đấu tranh ? 1939)  Mục tiêu phương pháp đấu tranh  Chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh dân chủ -> đánh đổ đế quốc và tay sai.  Từ hoạt động hợp pháp nửa hợp pháp -> hoạt động bí mật .  Thành lập MT Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương gọi tắt MT Phản đế Đông Dương.  Đánh dấu bước chuyển hướng
 6. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI II. Phong trào GPDT (9-1939 đến Nêu lãnh đạo, lực lượng và kết 3-1945) quả của khởi nghĩa Bắc Sơn 2. Những cuộc đấu tranh mở 27-9-1940 ? đầu thời kì mới a. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9- 1940)  Lãnh đạo: tổ chức Đảng địa phương.  Lực lượng: nhân dân Bắc Sơn  Kết quả: chính quyền địa phương tan rã. Tuy nhiên chỉ nổ ra ở địa bàn nhỏ, sau đó Nhật cấu kết Pháp nên khởi nghĩa thất bại.
 7. Bắc Sơn Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn
 8. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI II. Phong trào GPDT (9- Nêu lãnh đạo, lực lượng và kết quả 1939 đến 3-1945) của khởi nghĩa Nam Kì 23-11-1940 ? 2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kì mới b. Khởi nghĩa Nam Kì (23- 11-1940)  Lãnh đạo: Xứ uỷ Nam Kì.  Lực lượng: các tầng lớp nhân dân Nam Bộ.  Kết quả: khởi nghĩa nổ ra từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ.
 9. Lược đồ khởi nghĩa Nam Kì
 10. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI II. Phong trào GPDT (9- Nêu lãnh đạo, lực lượng và kết quả 1939 đến 3-1945) của binh biến Đô Lương 13-1-1941 ? 2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kì mới c. Binh biến Đô Lương 13- 1-1941  Lãnh đạo: Đội Cung.  Lực lượng: lính Khố Xanh Chợ Rạng (Thanh Chương).  Kết quả: chiếm đồn Đô Lương (Nghệ An)
 11. Lược đồ Binh biến Đô Lương
 12. Nguyên nhân Diễn biến Kêt quả ́ Ý nghĩa trực tiếp Thời gian -Nhật đánh -Nhân dân Bắc -Nhât và ̣ -Mở đầu KN Bắc Sơn Lạng Sơn, Sơn>< được thành lập. tộc. Pháp. - Pháp >< Thái - Xứ ủy Nam Kì - Tinh thần KN Nam Kì Lan tại CPC, lãnh đạo → ta yêu nước bất Pháp bắt giành thắng lợi. khuất của 23-11-1940 người Việt Lần đầu tiên cờ đỏ nhân dân ta. Nam làm bia sao vàng xuất đỡ đạn. hiện. ́ -Phap đan ̀ ap ́ - Binh lính Việt - Binh lính ở đồn - Tinh thần trong quân đội Chợ Rạng (Nghệ đâm mau.̃ ́ yêu nước của Binh biến Đô Lương Pháp, phản An) do Đội Cung binh lính Việt đối Pháp bắt chỉ huy đánh trong quân đội 13-1-1941 họ sang Lào chiếm Đô Lương, Pháp. đánh Thái Lan. kéo về Vinh.
 13. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI II. Phong trào GPDT (9-1939 đến 3-1945) 3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo CM. HN lần thứ 8 BCHTW ĐCS ĐD (5-1941) Người đã xa đất nước trọn 30 năm, tại sao ở thời điểm cuối năm 1938, Người quyết định trở về nước ?  28-1-1941 Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo CM.  10 đến 19-5-1941 chủ trì HN lần thứ 8 BCHTW Đảng tại Pắc Bó (Hà Quảng-Cao
 14. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI Nội dung của Hội nghị :  Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của CMVN là GPDT.  Thay CMRĐ : bằng khẩu hiệu “giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, người cày có ruộng”  Thành lập: MT Việt Nam độc lập Đồng minh (Việt Minh).  Hình thức : khởi nghĩa từng phần -> tổng khởi nghĩa.  Chuẩn bị : khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của
 15. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI HN lần thứ 8 BCHTW ĐCS ĐD (5-1941) Ý nghĩa :  Hoàn chỉnh chủ trương được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11- 1939.  Đề ra nhiều chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc.  19-5-1941, VN độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh ra đời.  Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ của Việt
 16. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI II. Phong trào GPDT (9-1939 đến 3-1945) 4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa Vai trò của Hồ Chí Minh giành chính quyền trong xây dựng lực lượng a. Xây dựng lực lượng cho chính trị, lực lượng vũ cuộc khởi nghĩa vũ trang: trang và căn cứ địa cách -Xây dựng lực lượng chính trị: mạng ?  Vận động quần chúng tham gia Việt Minh.  1943 Đảng đề ra bản Đề cương văn hoá Việt Nam  1944 Đảng Dân chủ Việt Nam và Hội Văn hoá Cứu quốc Việt Nam được thành lập.
 17. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI - Xây dựng lực lượng vũ trang:  14-2-1941 các đội du kích ở Bắc Sơn-Vũ Nhai thống nhất thành Trung đội Cứu quốc quân.  7-1941 -> 2-1942 Cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích trong 8 tháng.  15-9-1941 Trung đội Cứu quốc quân II ra đời.
 18. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI 4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền a. Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang -Xây dựng lực lượng chính trị - Xây dựng lực lượng vũ trang - Xây dựng căn cứ địa  Xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn-Vũ Nhai.  1941 Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm căn cứ địa.
 19. Bài 16 – PT GPDT VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI 4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa Tại sao Đảng chỉ đạo phải giành chính quyền gấp rút chuẩn bị khởi b. Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa nghĩa vũ trang giành chính vũ trang giành chính quyền ? quyền:  Từ ngày 25 đến 28-2-1943 Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên).  Căn cứ Bắc Sơn-Vũ Nhai : Cứu quốc quân hoạt động mạnh, tuyên truyền vũ trang, gây dựng cơ sở chính trị.  25-2-1944: Trung đội Cứu quốc quân III ra đời.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản