intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Chia sẻ: Mã Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
185
lượt xem
25
download

Bài giảng Lịch sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Được thiết kế bằng chương trình Powerpoint, những slide bài giảng “Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên” đẹp mắt với nội dung chi tiết và hấp dẫn. Giúp các em học sinh nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính trị, xã hội ở châu Âu trong các thế kỉ XVI,XVII; mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa lực lượng SX mới – TBCN với chế độ PK, từ đó thấy đc cuộc ĐT giữa TS và Quí tộc PK tất yếu nổ ra. Bên cạnh đó cũng thấy được nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa, tính chất của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng TS Anh thế kỉ XVII, sự hạn chế của CMTS Anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 1. Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Tiết 1 I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỶ XV-XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỶ XVI. II. CÁCH MẠNG ANH GIỮA THẾ KỶ XVII.
 2. I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỶ XV-XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỶ XVI. 1. Một nền sản xuất mới ra đời - Kinh tế Nền sản xuất mới – TBCN Sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời được ra đời trong điều kiện lịch sử nào? Chế độ phong kiến suy yếu và bị chính quyền phong kiến kìm hãm.
 3. I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỶ XV-XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỶ XVI. 1. Một nền sản xuất mới ra đời - Kinh tế Những biểu hiện mới trong Sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời nền kinh tế Tây Âu thế kỷ XV-XVII? - Xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường ...có thuê mướn nhân công. - Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán. - Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò
 4. I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỶ XV-XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỶ XVI. 1. Một nền sản xuất mới ra đời - Kinh tế Sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời - Xã hội Hình thành 2 giai cấp mới: giai Cùng với sự phát triển của cấp tư sản và giai cấp vô sản. nền sản xuất TBCN thì xã hội có sự chuyển biến nào? - Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cách mạng Mâu thuẫn mới nào xuất hiện? Dẫn tới hệ quả gì? Chế độ Giai cấp tư sản phong kiến >< và nhân dân
 5. 2. Cách mạng Hà lan thế kỷ Lược đồ Nê-đéc-lan thế kỷ XVI XVI - Nguyên nhân Phong kiến Tây Ban Nha thống trị, kìm hãm sự phát triển của Nê-đéc-lan. - Diễn biến + 1566, cách mạng bùng nổ. + 1581, các tỉnh miền Bắc thành lập nước cộng hòa (Hà Lan). Hà Lan giành độc lập + 1648, hoàn toàn, tạo điều kiện cho CNTB phát triển. Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà
 6. 2. Cách mạng Hà lan thế kỷ Lược đồ Nê-đéc-lan 1609 XVI - Nguyên nhân Phong kiến Tây Ban Nha thống trị, kìm hãm sự phát triển của À Nê-đéc-lan. G HO ỘN LAN C À - Diễn biến Vin- hem Ô răng H + 1566, cách mạng bùng nổ. + 1581, các tỉnh miền Bắc thành lập nước cộng hòa (Hà Lan). Hà Lan giành độc lập + 1648, hoàn toàn, tạo điều kiện cho CNTB phát triển. - Ý nghĩa Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời kỳ lịch sử thế giới cận đại.
 7. II. CÁCH MẠNG ANH THẾ KỶ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh - Kinh tế Quan hệ TBCN phát triển mạnh nhất châu Âu, đặc biệt là ở vùng Đông-Nam nước Anh.
 8. II. CÁCH MẠNG ANH THẾ KỶ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh - Kinh tế Sự phát triển của CNTB ở Anh Quan hệ TBCN phát triển được biểu hiện như thế nào? mạnh nhất châu Âu, đặc biệt là + Nhiều công trường ở cùng Đông-Nam nước Anh. thủ công ra đời... + Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính hình thành. + Những phát minh mới về kỹ thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lý làm năng suất lao động tăng nhanh. + Nông nghiệp phát triển theo hướng TBCN.
 9. II. CÁCH MẠNG ANH THẾ KỶ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh - Kinh tế Quan hệ TBCN phát triển mạnh nhất châu Âu, đặc biệt là ở vùng Đông-Nam nước Anh. - Xã hội Hệ quả của sự phát triển + Giai cấp tư sản có thế lực lớn Chủ nghĩa tư bản ở Anh? về kinh tế. + Quý tộc mới hình thành. + Nông dân trở nên nghèo khổ. Kinh tế thay đổi, mâu thuẫn gay gắt giữa TS, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế dẫn đến cuộc cách mạng.
 10. II. CÁCH MẠNG ANH THẾ KỶ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh 2.Tiến trình cách mạng a. Giai đoạn 1642-1648 - 1640: Quốc hội đòi xoá bỏ quyền chuyên chế của nhà vua. - 8/1642: Nội chiến bùng nổ Ô-li-vơ Crôm-oen (1599-1658)
 11. II. CÁCH MẠNG ANH THẾ KỶ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh 2.Tiến trình cáchmạng a. Giai đoạn 1642-1648 - 1640: Quốc hội đòi xoá bỏ quyền chuyên chế của nhà vua. - 8/1642: Nội chiến bùng nổ - 1648: Nội chiến chấm dứt
 12. II. CÁCH MẠNG ANH THẾ KỶ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh 2.Tiến trình cáchmạng a. Giai đoạn 1642-1648 - 1640: Quốc hội đòi xoá bỏ quyền chuyên chế của nhà vua. - 8/1642: Nội chiến bùng nổ - 1648: Nội chiến chấm dứt b. Giai đoạn 1649-1688 - 30/1/1649: Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. - 12/1688: Chế độ quân chủ lập Vua Sác-lơ I bị xử tử hiến được thiết lập.
 13. II. CÁCH MẠNG ANH THẾ KỶ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh 2.Tiến trình cáchmạng a. Giai đoạn 1642-1648 Vì sao nước Anh từ Chế độ cộng hòa lại trở thành Chế - 1640: Quốc hội đòi xoá bỏ độ quân chủ lập hiến? quyền chuyên chế của nhà vua. - Sau cách mạng, nông dân - 8/1642: Nội chiến bùng nổ và binh lính không được - 1648: Nội chiến chấm dứt hưởng một chút quyền lợi b. Giai đoạn 1649-1688 nào nên tiếp tục đấu tranh ngày càng tăng. Để chống - 30/1/1649: Sác-lơ I bị xử tử. lại sự bất mãn của quần Anh trở thành nước cộng hòa. chúng, quý tộc mới và tư - 12/1688: Chế độ quân chủ lập sản chủ trương khôi phục hiến được thiết lập. chế độ quân chủ mà vẫn giữ được quyền hành.
 14. II. CÁCH MẠNG ANH THẾ KỶ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh 2.Tiến trình cáchmạng 3. Ý nghĩa lịch sử của Cách “Thắng lợi của giai cấp tư mạng tư sản Anh giữa thế sản có nghĩa là thắng lợi kỷ XVII của chế độ xã hội mới, - Ý nghĩa: (SGK) thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với - Tính chất: Cách mạng tư sản chế độ phong kiến.” (Các không triệt để. Mác) Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Các Mác?
 15. II. CÁCH MẠNG ANH THẾ KỶ XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh 2.Tiến trình cáchmạng Tại sao nói, Cách mạng Anh 3. Ý nghĩa lịch sử của Cách giữa TK XVII là cách mạng mạng tư sản Anh giữa thế tư sản không triệt để? kỷ XVII - Lãnh đạo: Quý tộc mới , TS - Ý nghĩa: (SGK) - Lực lượng: quần chúng ND - Tính chất: Cách mạng tư sản - Nhiệm vụ, kết quả: không triệt để. + Lật đổ chế độ PK chuyên chế, đưa giai cấp TS và quý tộc mới lên nắm chính quyền, mở đường cho CNTB phát triển. + Quyền lợi của ND lao động chưa được đáp ứng.
 16. CỦNG CỐ BÀI HỌC 1. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản? A. Do mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay gắt. B. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có thế lực về chính trị. C. Giai cấp phong kiến trở thành giai cấp vừa phản động vừa ăn bám. D. Các tầng lớp nhân dân bị áp bức bóc lột nặng nề. 2. Sự khác biệt cơ bản giữa quý tộc phong kiến và quý tộc mới? A. Quý tộc phong kiến là đại quý tộc. Quý tộc mới là quý tộc vừa và nhỏ. B. Quý tộc phong kiến được miễn thuế. Quý tộc mới phải đóng thuế. C. Quý tộc phong kiến khai thác ruộng đất theo cách phát canh thu tô. Quý tộc mới khai thác ruộng đất bằng cách thuê mướn nhân công. D. a, b, c, đều đúng.
 17. CỦNG CỐ BÀI HỌC 1. Nối niên đại phù hợp với sự kiện trong cách mạng Anh TK XVII. Niên đại Sự kiện 1640 Nội chiến bùng nổ 1642 Vua Sác-lơ I bị xử tử 1648 Chế độ quân chủ lập hiến ra đời 1649 Chế độ cộng hoà thành lập 1688 Nội chiến chấm dứt
 18. CỦNG CỐ BÀI HỌC Điền vào chỗ trống hoàn thành đầy đủ nội dung. Cách mạng Anh thế kỷ XVII là một cuộc scách tư ản mạng................., quý tộc mới và tư sản quân chủ phong kiến chuyên chế do .................................................................................lãnh đạo, lật quý tộc mới và tư sản đổ chế độ................... chủ nghĩa tư bản ..........................................................., đưa ..........................................................lênếnắcủa cách mạng lực lượng chủ y u m chính quyền, mở đường cho............................................................phát triển. Quần chúng nhân dân là........................................................... , nhưng sau cách mạng vẫn không được hưởng một chút quyền lợi nào.
 19. CÔNG VIỆC VỀ NHÀ 1. Học bài (các câu hỏi SGK) 2. Chuẩn bị bài - phần II CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ Gợi ý chuẩn bị bài: - Nguyên nhân của chiến tranh? - Lập niên biểu diễn biến. - Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh?
 20. Chào tạm biệt! Chúc các em vui vẻ, chăm ngoan! Hẹn gặp lại các em! *** Bài soạn có sử dụng tư liệu và hình ảnh của đồng nghiệp!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản