intTypePromotion=1

Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Bài 3 - TS. Nguyễn Hoài Phương

Chia sẻ: Việt Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
10
lượt xem
1
download

Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Bài 3 - TS. Nguyễn Hoài Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Bài 3 - TS. Nguyễn Hoài Phương" được biên soạn nhằm thông tin đến người học về chức năng và vai trò của thị trường tài chính; cấu trúc cấu trúc của thị trường tài chính tài chính; các công cụ trên thị trường tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Bài 3 - TS. Nguyễn Hoài Phương

 1. BÀI 3 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Giảng viên: TS. Nguyễn Hoài Phương Trường Đại học Kinh tế quốc dân v1.0013105231 1
 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Các giao dịch chứng khoán trên thị trường Ngày 1/3/2013, Chị Lan mua 1000 cổ phiếu của NHTM cổ phần Công Thương (Mã CTG) được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). 1. Việc mua cổ phiếu CTG được diễn ra tại thị trường phi chính thức hay thịị trường g chính thức? 2. Chị Lan có phải là nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ? 3. Khi giao dịch được thực hiện, có nghĩa là chị Lan đã cho ngân hàng vayy một khoản tiền tương g ứng g với g giá trị lô cổ p phiếu? v1.0013105231 2
 3. MỤC TIÊU • Giúp học viên nhận biết được các bộ phận cấu thành của thị trường tài chính. chính • Phân biệt thị trường cấp 1 và cấp 2, thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần, thị trường chính thức và phi chính thức, sở giao dịch chứng khoán và thị trường phi tập trung. • Biết được các công cụ chủ yếu được mua bán trên thị trường tài chính. • Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu. v1.0013105231 3
 4. NỘI DUNG Chức năng và vai trò của thị trường tài chính Cấu trúc của thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính v1.0013105231 4
 5. 1. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1.1. Chức năng của thị trường chứng khoán 1 2 Vai 1.2. V i trò ò của ủ thị hị trường ờ tài ài chính hí h 1.3. Các chủ thể trên thị trường tài chính v1.0013105231 5
 6. 1.1. CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • Khái niệm: Thị trường tài chính là nơi diễn ra việc mua và bán các công cụ tài chính. chính • Chức năng: Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư. Cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư (Huy động – phân bổ; liên thông thời – không gian) v1.0013105231 6
 7. 1.1. CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Dẫn chuyển vốn, biến các khoản tiết kiệm thành đầu tư. Vốn được dẫn chuyển trực tiếp từ chủ thể thừa vốn tới chủ thể có nhu cầu về vốn. Do vậy thị trường tài chính là kênh dẫn vốn trực tiếp hay còn gọi là con đường “tài chính trực tiếp”. v1.0013105231 7
 8. 1.2. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • Thúc đẩy việc tích lũy và tập trung vốn. • Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. • Là môi trường để thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. • Xác định giá cả và tăng tính thanh khoản cho các tài sản tài chính. v1.0013105231 8
 9. 1.3. CÁC CHỦ THỂ TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • Hộ gia đình. đình • Doanh nghiệp. • Các trung gian tài chính. • Chính phủ. phủ • Ngân hàng trung ương. v1.0013105231 9
 10. 2. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 2.1. Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần 2 2 Thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2 2.2. 2.3. Thị trường chính thức và thị trường phi chính thức 2.4. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn v1.0013105231 10
 11. 2.1. THỊ TRƯỜNG NỢ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN CỔ PHẦN Căn cứ vào phương thức huy động vốn Thị trường tài chính Thị trường Thị trường nợ vốn cổ phần • Thị trường Nợ: Là nơi diễn ra việc trao đổi và mua bán các công cụ nợ (các món vay như trái phiếu hay vay từ ngân hàng). • Thị trường Vốn cổ phần: Là nơi diễn ra việc trao đổi và mua bán cổ phiếu của các công ty cổ phần. v1.0013105231 11
 12. 2.1. THỊ TRƯỜNG NỢ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN CỔ PHẦN (tiếp theo) So sánh thị trường Nợ và thị trường Vốn cổ phần: Tiêu chí Thị trường Nợ Thị trường Mối quan hệ giữa chủ thể Mối quan hệ tín dụng Mối quan hệ đồng sở hữu phát hành và nhà đầu tư Thu nhập ập Được ợ biết trước Không g biết trước Thời hạn Được biết trước Không biết trước Độ rủi ro Thấp Cao Tính hấp dẫn Ưa thích sự an toàn Ưa thích sự rủi ro, mạo hiểm v1.0013105231 12
 13. 2.2. THỊ TRƯỜNG CẤP 1 VÀ THỊ TRƯỜNG CẤP 2 Căn cứ vào quá trình phát hành và lưu thông công cụ tài chính. chính Thị trường tài chính Thịị trường g Thịị trường g cấp 1 cấp 2 • Thị trường cấp 1: Là nơi diễn ra việc trao đổi và mua bán các chứng khoán vừa mới được phát hành. • Thị trường cấp 2: Là nơi diễn ra việc trao đổi và mua bán lại các chứng khoán cũ, đã được giao dịch trên thị trường cấp 1. v1.0013105231 13
 14. 2.2. THỊ TRƯỜNG CẤP 1 VÀ THỊ TRƯỜNG CẤP 2 (tiếp theo) So sánh thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2. 2 Tiêu chí Thị trường cấp 1 Tiêu chí Số lượng ợ g chủ thể Ít Ít. Đô đảo. Đông đả tham gia Phạm vi Nhỏ. Rộng. Không cung cấp vốn trực tiếp cho chủ thể Cung cấp vốn trực tiếp cho chủ phát hành mà chỉ giúp luân chuyển quyền Chức năng thể huy động vốn. sở hữu giữa những người nắm giữ công cụ tài chính. Định giá và làm tăng tính lỏng cho các công Mối quan hệ giữa Tạo hàng hóa. cụ tài chính → Thúc đẩy việc phát hành và 2 thị trường tăng quy mô trên thị trường sơ cấp. v1.0013105231 14
 15. 2.3. THỊ TRƯỜNG CHÍNH THỨC VÀ THỊ TRƯỜNG PHI CHÍNH THỨC Căn cứ vào sự can thiệp và quản lý của chính phủ. phủ Thị trường tài chính Thịị trường g Thịị trườngg chính thức phi chính thức • Thị trường chính thức: Là thị trường tuân thủ 100% các quy định và đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Chính phủ và các cơ quan quản lý. • Thị trường phi chính thức: Là thị trường không tuân thủ 100% các quy định, sự giám sát của Chính phủ và các cơ quan quản lý cũng ít chặt chẽ hơn so với thị trường chính thức. v1.0013105231 15
 16. 2.3. THỊ TRƯỜNG CHÍNH THỨC VÀ THỊ TRƯỜNG PHI CHÍNH THỨC (tiếp theo) So sánh thị trường chính thức và thị trường phi chính thức. thức v1.0013105231 16
 17. 2.4. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN Căn cứ vào thời hạn chuyển giao vốn. vốn Thị trường tài chính Thịị trường g Thịị trường g tiền tệ vốn • Thị trường tiền tệ: Là nơi diễn ra việc trao đổi và mua bán các công cụ tài chính có thời gian ngắn hạn. • Thị trường vốn: Là nơi diễn ra việc trao đổi và mua bán các công cụ tài chính có thời gian trung - dài hạn. v1.0013105231 17
 18. 2.4. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN (tiếp theo) So sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn v1.0013105231 18
 19. 3. CÁC CÔNG CỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 3.1. Công cụ trên thị trường tiền tệ 3.2. Công cụ trên thị trường vốn v1.0013105231 19
 20. 3. CÁC CÔNG CỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (tiếp theo) • Khái niệm:  Là giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường.  Thực hiện việc chuyển giao vốn giữa các chủ thể khác nhau trên thị trường. • Các loại công cụ tài chính: v1.0013105231 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2