intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:123

0
74
lượt xem
19
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất  bao gồm phép thử, biến cố, không gian các biến cố sơ cấp; mối quan hệ giữa các biến cố; định nghĩa xác suất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

 1. Phần I            LÝ THUYẾT XÁC SUẤT 
 2. Chương 1  Xác suất của biến cố  và các công thức tính xác suất Chương 2  ng 2 Đại lượng ngẫu nhiên  và phân phối xác suất
 3. Chương 3  Một số phân phối  xác suất thông dụng Chương 4  ng 4 Đại  lượng  ngẫu  nhiên  hai  chiều  –  hàm  của  các  đại  lượng  ngẫu nhiên
 4. Chương 5 Luật số lớn  và các định lý giới hạn          Phần II                 THỐNG KÊ TOÁN  Chương 6 Mẫu ngẫu nhiên
 5. Chương 7  ng 7 Ước lượng các tham số đặc   trưng  của  đại  lượng  ngẫu  nhiên Chương 8   Kiểm định giả thiết                   thống kê
 6. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO 1­ Lý thuyết xác suất & thống  1­  kê toán.                     Hoàng Ngọc Nhậm    NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2012
 7. 2­ Giáo trình lý thuyết xác suất &  thống kê toán học                  Ths Trần Gia Tùng NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2009 3­ Bài tập xác suất thống kê                Th s Hoàng Ngọc Nhậm,                   NXB Thống kê ­ 2011
 8. Cách đánh giá: - Điểm quá trình: 30%; - Điểm thi kết thúc HP: 70% - Điểm quá trình bao gồm: điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm thảo thuận, sửa bài tập trên lớp, lớp . . .
 9. Bài kiểm tra giữa kỳ: Thời gian: 45 phuùt.          Nội dung: phần xaùc suất. Bài thi kết thúc học phần: Thôøi gian 75 Phuùt. Coù hai  phaàn:        Phaàn I: traéc nghieäm (10 caâu)        Phaàn II: tự luận (3 hoaëc  4 caâu)
 10. PHẦN I Chương 1
 11. Các thí dụ:  Tung (gieo) một đồng xu.  Tung (gieo) một con súc sắc.   Chọn  ngẫu  nhiên  2  sản  phẩm  từ  kiện  hàng  có  5  sản  phẩm  để  kiểm tra.
 12.   Quan  sát  điểm  thi  môn  toán  cao cấp của một sinh viên hệ CQ.   Làm các thí nghiệm  để nghiên  cứu về năng suất của một giống  lúa mới.
 13.  Phép thử là một thí nghiệm hay  quan sát.  Pheùp  thöû  laø  nhöõng  coâng  vieäc,  nhöõng  haønh  ñoäng  cuûa  con  ngöôøi  nhaèm  quan  saùt,  nghieân  cöùu  moät  hieän  töôïng,  moät ñoái töôïng naøo ñoù.
 14. Khi  thực  hiện  một  phép  thử  có  nhiều  kết  quả  có  thể  xảy  ra.  Có  kết  quả  đơn  giản,  có    kết  quả  phức hợp. 
 15. Khi tung một con súc sắc, súc sắc  ra  mặt  1  chấm,  2  chấm,  .  .  .  ,  6  chấm  là  những  kết  quả  đơn  giản,  súc  sắc  ra  mặt  chẵn,  súc  sắc  ra  mặt  lớn  hơn  3,  .  .  .  là  những kết  quả phức hợp. 
 16. Kết  quả  đơn  giản  nhất  có  thể  xảy  ra  khi  thực  hiện  phép  thử  được gọi là biến cố sơ cấp. Tập  hợp  tất  cả  các  biến  cố  sơ  cấp  được  gọi  là  không  gian  các  biến cố sơ  cấp  (không gian mẫu). 
 17.  Mỗi  tập  con  của  không  gian  mẫu được gọi là biến cố.  Biến  cố  là  một  kết  quả  có  thể  xảy ra khi thực hiện phép thử.  Không  gian  các  biến  cố  sơ  cấp  ký hiệu là   (hoặc S)
 18. Thí dụ 1:        Gieo một con súc sắc    =  ,   1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 6  (i = 1, 2, . . . , 6) chỉ kết quả súc  i sắc xuất hiện mặt i chấm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản