intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính: Bài 7 - Trường TCN Tôn Đức Thắng

Chia sẻ: Nguyễn Thái Quang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

83
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 7 User & Group. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Bài 7 - Trường TCN Tôn Đức Thắng

 1. PowerPoint  Template www.themegallery.com LOGO
 2. LOGO
 3. USER ACCOUNTS  Sử dụng windows XP Professional  Mỗi khi sử dụng Windows XP Professional cần phải có User Accounts (tài khoản sử dụng)  User Accounts gồm: User name và Password  Giúp hệ thống phân biệt giữa người này và người khác, từ đó người dùng có thể dăng nhập vào máy và truy cập các tài nguyên mà mình được phép dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 4. Khi một User đăng nhập vào hệ thống, nó sẽ được chứng thực bởi danh sách người dùng được lưu trong file SAM User 1 User 2 User 3 SAM User 1 User 2 User 3 SAM User 1 User 2 User 3 SAM User 1 User 2 User 3 SAM dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 5. 1 Logon Khi User nhấn CTRL+ALT+DEL 2 Xác minh Hệ thống sẽ xác minh tài khoản trong file SAM SAM 3 Cho quyền Nếu đúng trong danh sách sẽ được phép truy cập dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 6. Local User Accounts Administrator Administrator User A User B Guest Guest User A User A User B User B Service Service Administrator Administrator Guest Guest User C User D Client Client Service User C Service User D Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng cục bộ dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 7. Những Local Users mặc định  Mặc định khi cài đặt xong, Windows XP đã tạo sẵn cho ta 2 User Accounts thường dùng administrator Guest dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 8. Những User Accounts mặc định  Administrator Account • Toàn quyền trên Computer này • Quản lý tài nguyên, người dùng  Guest Account • Truy xuất tài nguyên tạm thời • Mặc định sẽ bị Disable  Sau này theo nhu cầu quản lý và sử dụng ta có thể dễ dàng tạo thêm nhiều User Accounts khác. dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 9. Group Account Những Groups mặc định có sẵn trong Win Là 1 đối tượng đại diện cho 1 nhóm User nào đó, phân bổ user vào nhóm giúp ta dể dàng quản lý và cấp quyền dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 10. Groups (tt)  Administrators • Nhóm người quản trị có toàn bộ quyền hạn và không bị hạn chế khi truy cập Computer này • Có quyền quản lý các tài khoản người dùng  Backup Operators • Có thể sao lưu và phục hồi dữ liệu kể cả ở những thư mục mà Account này không có quyền truy cập dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 11. Groups (tt) Debugger users : Có thể gỡ lỗi hệ thống bằng đăng nhập tại chỗ hay kể cả bằng cách truy cập từ xa. HelpServiceGroups : Trung tâm giúp đở và hỗ trợ Guests : Quyền truy cập giống như nhóm Users mặc định, nhưng còn bị hạn chế hơn nữa Remote Desktop Users : thành viên nhóm này có quyền truy cập máy tính từ xa dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 12. Groups (tt)  Net Config Users : Thành viên nhóm này có quyền cấu hình và quản lý sự truy cập mạng của máy.  Power Users possess : có quyền shutdown máy chủ từ xa và chạy các trình ứng dụng được phép  Replicator: Supports file replication in a domain  Users : sử dụng các dịch vụ và ứng dụng được cho phép, không có quyền thay đổi hệ thống, được phép tạo và quản lý các User do dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 13. Nguyên tắc đặt tên tài khoản Tên tài khoản phải duy nhất administra tor Có thể dài đến 20 ký tự không phân biệt hoa thường Guest Không sử dụng các ký tự đặc biệt Không nên có khoảng trắng ? Không nên bỏ trống password dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 14. Tạo tài khoản người dùng  Start  Settings  Control Panel  Administrative Tools  Computer Management  Local Users and Groups  User  Right click  New User… dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 15. Tạo tài khoản người dùng (tt) Nhập các thông tin cần thiết vào các Text box Nhấn Create, để tạo tiếp Nhấn Close để đóng hộp thoại nếu tạo xong dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 16. Tạo tài khoản người dùng (tt)  User must change password at next logon: Buộc người dùng thay đổi mật khẩu lần đầu tiên đăng nhập  User cannot change password: Người dùng không thể thay đổi password  Password never expires: Tài khoản sẽ không giới hạn thời gian  Account is disabled: Tài khoản sẽ bị vô hiệu hoá dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 17. Tạo tài khoản người dùng (tt) Các tài khoản vừa tạo xong sẽ xuất hiện ở khung phải cửa sổ dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 18. Tạo nhóm người dùng  Lần này trong cửa sổ Computer Managerment ta chọn Groups  Rigth click vào Groups chọn New Groups… dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 19. Tạo nhóm người dùng (tt)  Nhập các thông tin vào Text box  Có thể Add các thành viên vào nhóm ngay bây giờ bằng cách nhấn nút Add, rồi browse đến tên thành viên đó, hoặc thêm vào sau khi tạo nhóm xong đều được dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
 20. Tạo nhóm người dùng (tt) Các Group vừa tạo sẽ xuất hiện bên khung cửa sổ phải dungnc2000@yahoo.com Phan Tiến Dũng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2