intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính: Bài 8 - Trường TCN Tôn Đức Thắng

Chia sẻ: Nguyễn Thái Quang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

84
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 8 Quản lý tài nguyên và ổ cứng. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Bài 8 - Trường TCN Tôn Đức Thắng

 1. LOGO PowerPoint Template Add your company slogan www.themegallery.com
 2. LOGO
 3. Quản lý Tài nguyên Tài nguyên dùng riêng Khi 1 User đăng nhập lần đầu thành công vào Computer, hệ thống sẽ tự động tạo 1 thư mục mang tên User đó trong C:\Documents And Setings www.themegallery.com
 4. Tài nguyên dùng riêng  Đây là thư mục dùng riêng, trừ Admin, những User khác khi truy cập vào thư mục này mặc định sẽ bị từ chối (Access is denied) www.themegallery.com
 5. Tài nguyên dùng riêng  Thư mục này có các thư mục con được hệ thống tạo sẵn để User lưu dữ liệu riêng tư và các cấu hình môi trường làm việc của User cũng được lưu tại đây www.themegallery.com
 6. Chia sẻ tài nguyên  Rigth click vào thư mục muốn chia sẻ, chọn “Sharing and Security…” www.themegallery.com
 7. Chia sẻ thư mục www.themegallery.com
 8. Chia sẻ thư mục  Full Control : Cho phép mọi người được toàn quyền trên thư mục này  Change : cho phép sửa đổi và xoá tập tin trong thư mục này  Read : Chỉ được đọc tài liệu, không được phép xóa hay sửa đổi www.themegallery.com
 9. Bảo mật tài nguyên  Right click vào tài nguyên muốn bảo mật, chọn Sharing and Security…  Chọn thẻ Security, trong khung Group or user names, Remove những người dùng ta không cho truy cập và Add những người ta muốn chia sẽ vào. www.themegallery.com
 10.  Các quyền  Full Control : Toàn quyền  Modify : Chỉnh sửa  Read & Execute :Đọc xem, sửa  List Folder Contenst: Xem cây thư mục  Read : Chỉ đọc  Write : Ghi To convert a volume from a FAT or FAT32 drive to NTFS: To convert a volume from a FAT or FAT32 drive to NTFS: 1. In a command prompt, type convert d: /fs:ntfs (where d: is the letter of the disk 1. In a command prompt, type convert d: /fs:ntfs (where d: is the letter of the disk drive). drive). 2. Press ENTER. 2. Press ENTER. www.themegallery.com
 11. Bài tập Mỗi học viên tạo ra 2 user  2 user không được thay đổi password  User1: Chỉ đọc thư mục Games  User1: Toàn quyền thư mục Software  User1: Không xóa sửa,copy thư mục Music  User2: Toàn quyền thư mục games  User2: Chỉ đọc thư mục software  User2: Không có quyền thư mục Music www.themegallery.com
 12. Quaûn lyù oå ñóa Ứng với mỗi user khác nhau có thể sử dụng dung lượng ổ cứng khác nhau. Phương pháp này sẽ làm hạn chế việc sử dụng lãng phí dung lượng ổ đĩa. www.themegallery.com
 13. Khả năng & đặc điểm của từng định dạng đĩa Khả năng FAT16 FAT32 NTFS 95,98,XP,NT, 2000, Hổ trợ Hầu hết NT,2000,2003,XP 2003 256/Windows Hổ trợ tên file dài 256 ký tự 256 ký tự 8.3/Dos N Sử dụng hiệu Không Có Có quả đĩa Nén đĩa Không Không Có Hạn nghạch Không Không Có Mã hoá Không Không Có Bảo mật cục bộ Không Không Có Bảo mật trên Có Có Có mạng Kích thước tối đa 4 GB 32 GB 1024 GB www.themegallery.com
 14. Cấp hạn nghạch đĩa  Right click vào ổ đĩa muốn cấp Quota, chọn Properties www.themegallery.com
 15. Bài tập Mỗi học viên tạo ra 3 user và giới hạn dung lượng ổ cứng sử dụng cho 3 user tương ứng trên các ổ cứng sau: User1,User2  20MB(trên ổ D:) User1,User2  100MB(trên ổ E:) User3  50MB(trên ổ E:) Sau khi thực hiện việc giới hạn xong, logon vào từng user để kiểm tra www.themegallery.com
 16. LOGO www.themegallery.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2