intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính: Bài 16 - Trường TCN Tôn Đức Thắng

Chia sẻ: Nguyễn Thái Quang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

69
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 16. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Bài 16 - Trường TCN Tôn Đức Thắng

 1. PowerPoint Template Company LOGO
 2. Trung tâm Tin học Bách Khoa  HTTP là giao thức cho phép Web Browser và Web Server giao tiếp với nhau.  Đầu tiên chỉ là 1 giao thức đơn giản. Thông tin được truyền dưới dạng văn bản thô thông qua kết nối TCP (HTTP/1.0)  Phát triển nhanh chóng thành 1 giao thức phức tạp (HTTP/1.1). Ngoài việc tải trang HTTP cơ bản, browser phải lấy về 1 số lượng hình ảnh, âm thanh…  Web client : là những chương trình duyệt web ở phía người dùng, như IE, Netscape, Opera, Fire Fox… Web client gởi yêu cầu đến Web Server. Sau đó đợi Web Server xử lý trả kết quả về rồi hiển thị cho ngươi dùng. dungnc2000@yahoo.com
 3. Trung tâm Tin học Bách Khoa Ban đầu Web Server chỉ phục vụ Web Server các tài liệu HTTP và hình ảnh đơn giản http://mail.yahoo.com User Phát triển nhanh chóng, với nhiều thông tin phức tạp hơn được chuyển giao, trong đó dungnc2000@yahoo.com quan trọng nhất là Web động (dynamic content)
 4. Trung tâm Tin học Bách Khoa  IIS 6.0 có trên tất cả phiên bản của W2k3, nhưng không được cài mặc định, người quản trị phải cài đặt nếu có nhu cầu sử dụng.  Mặc định ban đầu khi cài đặt xong IIS chỉ cung cấp 1 số tính năng cơ bản. Các tính năng khác như Active Server Pages (ASP), ASP.NET, WedDAV publishing, FrontPage Server Extensions ta phải kích hoạt khi cần thiết. dungnc2000@yahoo.com
 5. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Từ nút Start  Programs  Administrative Tool  Manage Your Server dungnc2000@yahoo.com
 6. Trung tâm Tin học Bách Khoa Caøi ñaët  Chọn biểu tượng Add or remove a role, xuất hiện hộp thoại Preliminitary Steps chọn Next dungnc2000@yahoo.com
 7. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Trình cài đặt sẽ kiểm tra hệ thống mạng, và sẽ xuất hiện 1 dialog box yêu cầu xác nhận hệ thống mạng đang hoạt động đúng đắn, nhấn Continue dungnc2000@yahoo.com
 8. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Chọn Application server (IIS, ASP.NET) trong hộp thoại Server role, nhấn Next dungnc2000@yahoo.com
 9. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Chọn 2 mục cài đặt FronPage Server Extentions và Enable ASP.NET, nhấn Next, nhấn Next trong hộp thoại tiếp theo dungnc2000@yahoo.com
 10. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Chương trình sẽ tiến hành cài đặt dungnc2000@yahoo.com
 11. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Chương trình sẽ tìm Source I386 để cài IIS, nếu không tìm được sẽ hiện yêu cầu chỉ định đường dẫn chứa bộ nguồn. Chọn OK. dungnc2000@yahoo.com
 12. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Bắt đầu cài đặt các thành phần của dich vụ IIS dungnc2000@yahoo.com
 13. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt dungnc2000@yahoo.com
 14. Trung tâm Tin học Bách Khoa Caáu hình cho IIS  Khi cài đặt xong mở cửa sổ làm việc của IIS bằng cách Administrative Tool  IIS dungnc2000@yahoo.com
 15. Trung tâm Tin học Bách Khoa Application Pools : Chứa các ứng dụng xử lý các yêu cầu của HTTP request Website : Chứa danh sách các Website đã được tạo trên IIS Web Service Extensions : Chứa danh sách các Web Service để cho phép hay không cho phép thực thi 1 số ứng dụng như : ASP, ASP.NET dungnc2000@yahoo.com
 16. Trung tâm Tin học Bách Khoa Taïo môùi moät Web Site  Tạo mới 1 Web site: Right click vào thư mục Web site  New  Web site  Next dungnc2000@yahoo.com
 17. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Xuất hiện hộp thoại Welcome to the Web Site Creation Wizard, nhấn Next.  Cung cấp tên cho Web Site trong hộp thoại Description, nhấn Next dungnc2000@yahoo.com
 18. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Chỉ định các thông số : 1. Enter the IP address to user for this Web Site : chỉ định địa chỉ sử dụng cho Web site 2. TCP port this Web Site should use : chỉ định cổng hoạt động cho dịch vụ. 3. Host header for this Web Site : Tên để nhận diện Web Site khi ta muốn tạo nhiều Web site sử dụng chung 1 địa chỉ. dungnc2000@yahoo.com
 19. Trung tâm Tin học Bách Khoa Chỉ định thư mục lưu trữ nội dung của Web site và chỉ định Anonymous có được quyền truy xuất không. Chỉ định quyền hạn truy xuất cho Web Site dungnc2000@yahoo.com
 20. Trung tâm Tin học Bách Khoa  Nhấn Next và Finish để kết thúc quá trình tạo mới 1 Web site. Ta sẽ thấy Web Site sẽ xuất hiện trong cửa sổ IIS dungnc2000@yahoo.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2