intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing ngân hàng - ĐH Công Nghệ Tp. HCM

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:193

23
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing ngân hàng trang bị cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng các kiến thức cơ bản và toàn diện về lý luận và thực tiễn cũng như kỹ năng thực hành các hoạt động marketing và cung ứng dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng - ĐH Công Nghệ Tp. HCM

 1. MARKETING NGÂN HÀNG
 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN Học phần Marketing ngân hàng trang bị cho sinh viên  chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng các kiến thức cơ  bản và toàn diện về lý luận và thực tiễn cũng như kỹ  năng thực hành các hoạt động marketing và cung  ứng  dịch vụ tài chính của NHTM hiện đại. 
 3. NỘI DUNG HỌC PHẦN ­ Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng.  ­ Bài  2:  Thị  trường  và  môi  trường  marketing  ngân  hàng.  ­ Bài  3:  Đo  lường  và  lựa  chọn  thị  trường  mục  tiêu  cho ngân hàng.  ­ Bài 4: Chiến lược sản phẩm trong ngân hàng.  ­ Bài 5: Chiến lược giá trong ngân hàng.  ­ Bài 6: Chiến lược kênh phân phối trong ngân hàng.  ­ Bài 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp. 
 4. BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING  NGÂN HÀNG
 5. NỘI DUNG 1.1. Khái niệm về marketing ngân hàng 1.2.Vai trò của marketing ngân hàng 1.2.1 Là cầu nối hoạt động kinh doanh ngân hàng với thị  trường                                                        1.2.2 Tham gia giải  quyết những vấn đề cơ bản của kinh doanh  1.2.3 Tạo ra vị thế cạnh tranh của ngân hàng 1.2.4 Marketing ngân hàng vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật,  vừa là một nghề  1.3. Chức năng của marketing ngân hàng 1.4. Đặc điểm của marketing ngân hàng 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ phận marketing trong ngân hàng
 6. 1.1. Khái niệm về marketing  ngân hàng • Marketing  ngân  hàng  là  toàn  bộ  những  nỗ  lực  của  ngân  hàng  nhằm  thỏa  mãn  nhu  cầu  của  khách  hàng  và  thực  hiện  các  mục  tiêu  lợi  nhuận cho doanh nghiệp. • Marketing ngân hàng là tập hợp các  hành động  khác  nhau  của  ngân  hàng  nhằm  hướng  mọi  nguồn  lực  hiện  có  của  ngân  hàng  vào  việc  phục  vụ  tốt  hơn  nhu  cầu  khách  hàng,  trên  cơ  sở  đó  thực  hiện  các  mục  tiêu  của  ngân  hàng. 6
 7. 1.2  VAI  TRÒ  CỦA  MARKETING  ĐỐI  VỚI NGÂN HÀNG 1.2.1  Là  cầu  nối  hoạt  động  kinh  doanh  ngân  hàng  với  thị  trường ­ Hiểu  được  nhu  cầu  khách  hàng  và  thị  trường ­ Dẫn  dắt  hướng  chảy  của  tiền  vốn,  khai  thác khả năng huy động vốn, phân chia vốn  hợp lý theo nhu cầu thị trường ­ Phối  hợp  tất  cả  các  hoạt  động  của  ngân  hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường và  giải  quyết  những  vấn  đề  cơ  bản  của  hoạt  động kinh doanh ngân hàng 7
 8. 1.2.2.  Tham  gia  giải  quyết  những  vấn  đề  cơ  bản  của kinh doanh ­ Xác  định  sản  phẩm,  dịch  vụ  cung  ứng  cho  thị  trường ­ Tổ  chức  tốt  quá  trình  cung  ứng  sản  phẩm  dịch  vụ ­ Hoàn  thiện  mối  quan  hệ,  công  tác  chăm  sóc  khách hàng giữa nhân viên với khách hàng ­ Giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhân viên, khách  hàng và chủ ngân hàng 8
 9. 1.2.3. Tạo ra vị thế cạnh tranh của ngân  hàng ­ Tạo ra sự khác biệt, độc đáo của sản phẩm dịch  vụ ­ Định vị sự khác biệt, độc đáo đó đối với khách  hàng ­ Duy trì lợi thế về sự khác biệt 9
 10. 1.2.4. Marketing ngân hàng vừa là khoa học, vừa là  nghệ thuật, vừa là một nghề + Là cơ sở khoa học vì nó có đối tượng và phương pháp  nghiên cứu khá cụ thể, đó là nhu cầu và cách thức đáp  ứng nhu cầu SPDV của ngân hàng trên thị trường tài  chính. +  Là  nghệ  thuật  vì  hoạt  động  của  nó  được  thực  hiện  thông qua đội ngũ nhân viên ngân hàng, mức độ thành  công phụ thuộc vào trình độ, kiến thức, kinh nghiệm  của CBQL và nhân viên ngân hàng +  Là  nghề  nghiệp  vì  nó  đòi  hỏi  người  làm  công  tác  marketing phải được đào tạo kỹ năng nghề một cách  bài bản. 10
 11. 1.3 CHỨC NĂNG BỘ PHẬN  MARKETING TRONG NGÂN HÀNG Làm cho sản phẩm thích ứng với nhu cầu của KH Chức năng phân phối (chọn địa điểm, tổ chức phục vụ…) Chức năng tiêu thụ (thực hiện quá trình bán hàng) Chức năng yểm trợ (quảng cáo, PR, hội nghị khách hàng…) 11
 12. 1.3.1  Làm  cho  SPDV  thích  ứng  với  nhu  cầu  khách hàng  Làm  cho  SPDV  ngân  hàng  trở  nên  hấp  dẫn,  có  sự  khác biệt, đem lại nhiều tiện ích, lợi ích, đáp  ứng nhu cầu  đa dạng, đổi mới và ngày càng cao của khách hàng, tạo lợi  thế trong cạnh tranh. 12
 13. Các công việc phải thực hiện sau: ­ Phải  nghiên  cứu  thị  trường,  xác  định  nhu  cầu,  mong  muốn  và  cả  những  xu  thế  thay  đổi  nhu  cầu và mong muốn của khách hàng. ­ Trên cơ sở đó, bộ phận marketing gắn kết chặt  chẽ  giữa  hoạt  động  nghiên  cứu  thị  trường  với  các  bộ  phận  trong  thiết  kế,  tiêu  chuẩn  hóa  và  phát  triển  SPDV  mới  =>  cung  ứng  sản  phẩm  dịch vụ ngày càng tốt hơn ra thị trường 13
 14. 1.3.2. Chức năng phân phối Là  toàn  bộ  quá  trình  tổ  chức  đưa  SPDV  của  ngân  hàng  đến  với  các  nhóm  khách  hàng đã lựa chọn, gồm: ­ Tìm hiểu khách hàng và lựa chọn những khách  hàng tiềm năng. ­ Hướng dẫn khách hàng trong việc lựa chọn và  sử dụng SPDV của ngân hàng ­ Tổ chức hoạt động phục vụ khách hàng tại tất  cả các điểm giao dịch ­ Nghiên cứu phát triển hệ thống kênh phân phối  hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 14
 15. 1.3.3. Chức năng tiêu thụ ­ Tiêu  thụ  sản  phẩm,  dịch  vụ  ngân  hàng  phụ  thuộc  vào  nhiều  yếu  tố,  nhưng  quan  trọng  nhất  là  SPDV,  sự  hợp  lý  về  giá  cả,  kỹ năng và thái độ của nhân viên giao dịch  với khách hàng. ­ Nhân viên giao dịch cần nắm rõ tiến trình  bán hàng như sau: ­ Tìm hiểu khách hàng ­ Sự chuẩn bị khi tiếp xúc với khách hàng ­ Tiếp cận khách hàng ­ Giới  thiệu  SPDV  và  hướng  dẫn  thủ  tục  sử  dụng ­ Xử lý hợp lý những trục trặc có th15 ể xảy ra
 16. 1.3.4. Chức năng hổ trợ ­ Là  chức  năng  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  việc  thực  hiện  tốt 3  chức  năng  trên  và nâng  cao khả  năng  an  toàn  của  hoạt  động  kinh  doanh  ngân  hàng. ­ Các hoạt động hổ trợ gồm: ­ Quảng cáo ­ Tuyên truyền ­ Hội chợ, hội nghị khách hàng ­ Quan hệ công chúng 16
 17. 1.4 ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING  NGÂN HÀNG Những đặc điểm này bắt nguồn từ: • Đặc điểm của marketing dịch vụ • Đặc điểm riêng có của ngành ngân hàng 17
 18. 1.4.1. Đặc điểm của marketing dịch vụ: Không hiện hữu Không thể tách rời DỊCH VỤ Không ổn định Không thể lưu trử 18
 19. 1.4.1.1  Dịch  vụ  không  hiện  hữu  (vô  hình  –  phi  vật chất) Các dịch vụ đều vô hình. Ta không thể nhìn, thấy, thử mùi vị,  nghe hay ngửi trước khi tiêu dùng chúng  Vì  vậy  có  sự   không  chắc  chắn  khi  mua dịch vụ.  Làm thế nào để giảm bớt sự không chắc chắn đó?        Phải có các  dấu hiệu  chứng tỏ chất lượng của dịch vụ đó là  địa  điểm,  nhân  viên,  trang  thiết  bị,  thông  tin,  giá  cả…  (còn  gọi  là  các  bằng  chứng  vật  chất­Physical Evidences). 19
 20. Để  củng  cố  niềm  tin  của  người  mua,  những  nhà    cung cấp dịch vụ có thể: ­   Tăng tính hữu hình của dịch vụ ­ Không chỉ mô tả dịch vụ mà còn làm cho khách hàng  chú ý đến những lợi ích có liên quan đến dịch vụ đó ­   Nghĩ ra những tên gọi gợi lên giá trị của dịch vụ ­   Mời người nổi tiếng nào đó tuyên truyền cho dịch  vụ… 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2