intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing ngân hàng

Xem 1-20 trên 211 kết quả Bài giảng Marketing ngân hàng
 • Bài giảng: Marketing ngân hàng gồm 8 bài trình bày những nội dung sau: tổng quan về Marketing ngân hàng, nội dung Marketing ngân hàng, phân tích môi trường Marketing ngân hàng, hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường mục tiêu, chiến lược sản phẩm,... Hy vọng bài giảng này có thể giúp ích cho bạn.

  pdf0p phamthovh 19-12-2011 680 332   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chiến lược marketing ngân hàng giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và lý do của phân khúc thị trường, có cơ sở để lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, biết định ra các chiến lược marketing ngân hàng tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p allbymyself_10 24-02-2016 147 24   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Chuyên đề 1 giới thiệu tổng quan về Marketing ngân hàng. Nội dung chính của chương gồm: Marketing ngân hàng – khái niệm và quá trình hình thành và phát triển, nội dung của Marketing ngân hàng, vai trò và chức năng của Marketing ngân hàng, đặc điểm của Marketing ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p allbymyself_10 24-02-2016 134 21   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng gồm có 6 chương, cung cấp cho người học các nội dung bài học như: Tổng quan về Marketing ngân hàng, nội dung của Marketing ngân hàng, nghiên cứu môi trường vi mô và vĩ mô trong hoạt động Marketing ngân hàng, hành vi của khách hàng và phân đoạn thị trường mục tiêu, chiến lược Marketing Mix,... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf64p namthangtinhlang_00 28-10-2015 102 16   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố giá giúp người học hiểu rõ khái niệm về giá và các yếu tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng, nắm về quy trình định giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng, xây dựng các chiến lược định giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf15p allbymyself_10 24-02-2016 72 15   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Chuyên đề 3 trình bày những nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng. Trong chương này sẽ phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài và phân tích về nội lực ngân hàng: Phân tích SWOT. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf7p allbymyself_10 24-02-2016 99 12   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Chuyên đề 7, 8 trình bày chiến lược phân phối, chiến lược quảng bá và phát triển thương hiệu ngân hàng. Các nội dung cần tìm hiểu trong chương này gồm: Kênh phân phối truyền thống, kênh phân phối hiện đại, xu hướng phát triển của các kênh phân phối ngân hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến viêc lựa chọn kênh phân phối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p allbymyself_10 24-02-2016 86 12   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố sản phẩm trang bị cho người học những hiểu biết về sản phẩm – dịch vụ của ngân hàng, các sản phẩm – dịch vụ hiện có tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; giúp người học nắm rõ về quy trình phát triển sản phẩm mới; biết cách xây dựng biểu đồ vòng đời sản phẩm – dịch vụ hiện tại để từ đó đề ra chiến lược marketing phù hợp cho từng thời kỳ của vòng đời.

  pdf39p allbymyself_10 24-02-2016 82 12   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Chuyên đề 2 trình bày nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nắm được khái niệm hành vi tiêu dùng của khách hàng và giải thích được lý do tại sao khách hàng mua và họ mua cái gì. Chương này cũng mô tả các hoạt động diễn ra trước khi mua, trong khi mua và sau khi mua của khách hàng khi ra quyết định mua hàng,.. Mời các bạn tham khảo.

  pdf0p allbymyself_10 24-02-2016 97 10   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố xúc tiến – truyền thông nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về khái niệm về xúc tiến – truyền thông, nắm rõ các công cụ sử dụng trong xúc tiến – truyền thông, biết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược xúc tiến – truyền thông trong hoạt động tài chính – ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf25p allbymyself_10 24-02-2016 79 10   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố kênh phân phối gồm có những mục tiêu sau: Hiểu rõ khái niệm về kênh phân phối, nắm rõ kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối hiện đại trong ngân hàng, xây dựng các chiến lược phát triển kênh phân phối trong ngân hàng. Mời tham khảo.

  pdf43p allbymyself_10 24-02-2016 78 10   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 3 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm được kiến thức khái quát về các chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing ngân hàng, môi trường vi mô và môi trường vĩ mô trong marketing ngân hàng, các bước phát triển chiến lược Marketing ngân hàng, các yếu tố trong Marketing mix,...

  pdf10p dolalatien 27-11-2017 127 9   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giá cả dịch vụ ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả, xây dựng chiến lược giá của ngân hàng.

  pdf31p sangbanmai_0906 15-01-2018 59 9   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với các nội dung chính là: Quá trình quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng, mô hình hành vi sử dụng dịch vụ tài chính,...

  pdf6p dolalatien 27-11-2017 87 8   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ khái niệm về giá và các yếu tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng, nắm về quy trình định giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng, xây dựng các chiến lược định giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng.

  pdf9p dolalatien 27-11-2017 85 7   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng Bài 6 trình bày các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm kênh phân phối ngân hàng, các loại kênh phân phối, vai trò của kênh phân phối, mục tiêu chiến lược của phân phối ngân hàng, lựa chọn kênh phân phối.

  pdf34p sangbanmai_0906 15-01-2018 56 7   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ khái niệm và lý do của phân đoạn thị trường, cơ sở để lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường.

  pdf7p dolalatien 27-11-2017 61 6   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ về sản phẩm – dịch vụ của ngân hàng, các sản phẩm – dịch vụ hiện có tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, nắm về quy trình phát triển sản phẩm mới, xây dựng biểu đồ vòng đời sản phẩm – dịch vụ hiện tại để từ đó đề ra chiến lược marketing phù hợp cho từng thời kỳ của vòng đời.

  pdf15p dolalatien 27-11-2017 47 6   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 8 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ khái niệm về kênh phân phối, nắm rõ kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối hiện đại trong ngân hàng, xây dựng các chiến lược phát triển kênh phân phối trong ngân hàng.

  pdf13p dolalatien 27-11-2017 41 7   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 9 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ về khái niệm về xúc tiến – truyền thông, nắm rõ các công cụ sử dụng trong xúc tiến – truyền thông, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược xúc tiến – truyền thông trong hoạt động tài chính – ngân hàng.

  pdf18p dolalatien 27-11-2017 58 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Marketing ngân hàng
p_strCode=baigiangmarketingnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2