intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Cơ học đất (ThS Phạm Sơn Tùng) - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

93
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4. Dự tính độ lún của nền móng công trình - Các công trình tác dụng lên đất một tải trọng - khối đất dướng công trình sẽ bị lún. Lún gây nguy hiểm cho các công trình, do đó yêu cầu phải dự tính được độ lún của công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Cơ học đất (ThS Phạm Sơn Tùng) - Chương 4

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH ----- ----- MOÂN HOÏC CÔ HOÏC ÑAÁT GIAÙO VIEÂN: ThS. PHAÏM SÔN TUØNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2