Bài giảng môn Địa cơ nền móng (TS Nguyễn Minh Tâm) - Chương 1 (Phần 1)

Chia sẻ: Doc Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
317
lượt xem
142
download

Bài giảng môn Địa cơ nền móng (TS Nguyễn Minh Tâm) - Chương 1 (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1. Những nguyên tắc cơ bản tính tóan và thiết kế nền móng - 1 Khái niệm nền móng 2 Biến dạng của nền đất 3 Sức chịu tải của nền đất 4 Thống kê số liệu địa chất 5 Tính tóan nền theo các trạng thái giới hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Địa cơ nền móng (TS Nguyễn Minh Tâm) - Chương 1 (Phần 1)

 1. Chapter 1 Những nguyên tắc cơ Nh cơ bả tính tóan bản tính tóan và thiết kế nền thi mó móng 1 Khái niệm nền móng 2 Biến dạng của nền đất 3 Sức chịu tải của nền đất 4 Thống kê số liệu địa chất 5 Tính tóan nền theo các trạng thái giới hạn
 2. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả 1.1 Khái niệm TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 2
 3. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả 1.2 Biến dạng của nền 1.2.1 Các nguyên nhân gây ra lún  Đất nén dưới móng chịu tải trọng tĩnh  Đất sét do hạ mực nước ngầm  Đất hút nước  Đất r ời chịu tải trọng r ung động  Đất co lại do khô đi  Nền đất bị xói mòn  Do hố đào và sự dịch chuyển của tường chắn công trình lân cận  Do từ biến  Do tan băng  Hóa lỏng do động đất  Do ma sát âm TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 3
 4. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả 1.2.2 Thí nghiệm xác định độ lún  Bàn nén hiện trường  Thí nghiện nén cố kết một chiều TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 4
 5. 1 Nguyên tắc cơ bản Thí nghiệm bàn nén hiện trường TS Nguyễn Minh Tâm TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa BM Địa Cơ Nền Móng 5
 6. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả Terzaghi và Peck(1967) 2  2B  S  Sp BB    P TS Nguy TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 6
 7. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 7
 8. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả  McCarthy(2002) Cz Đáy móng đặt dưới mực nước ngầm : 0.5 Cz TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 8
 9. 1 Nguyên tắc cơ bản 1.2.3 Các loại độ lún t TS Nguyễn Minh Tâm TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa BM Địa Cơ Nền Móng 9
 10. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả 1.2.4 Độ lún tức thời  Móng chữ nhật có động cứng hửu hạn 1  vs S e    B IP Es 1  vu S e    B  IP Eu  L  1 L / B 2  1   ln L  L / B 2  1  1  ln   I P ( goc)   L / B    B B        I P (tâm)  2 I p ( go c ) I P (Trung bi nh)  0.848I p (tâm)  Móng cứng chữ nhật I P (cung )  1.57 I1 TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 10
 11. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 11
 12. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 12
 13. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả   TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 13
 14. 1 Nguyên tắc cơ bản Thí dụ Solution TS Nguyễn Minh Tâm TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa BM Địa Cơ Nền Móng 14
 15. 1 Nguyên tắc cơ bản Công thức sửa đổi (Mayne and Poulos, 1999) Đưa vào tính toán  Độ cứng của móng  Tăng module đàn hồi với chiều sâu  Độ sâu chôn móng  Các lớp đất cứng ở độ sâu TS Nguyễn Minh Tâm TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa BM Địa Cơ Nền Móng 15
 16. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 16
 17. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 17
 18. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 18
 19. 1 Nguyên tắc cơ bản Phương pháp Schmertmann TS Nguyễn Minh Tâm TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa BM Địa Cơ Nền Móng 19
 20. 1 Nguyên tắc cơ bản cơ bả  Hệ số ảnh hưởng độ sô chôn móng  Hệ số ảnh hưởng từ biến và nén lâu dài  Modulus đàn hồi Es TS Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Nền Móng Mó 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản