intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Hệ cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Như Hoa

Chia sẻ: Tầm Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

62
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về CSDL và Hệ quản trị CSDL" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Cơ sở dữ liệu (DB) và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), các mô hình dữ liệu, các giai đoạn thiết kế Cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Hệ cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Như Hoa

 1. Giới thiệu môn học Hệ cơ sở dữ liệu Gv. Nguyễn Như Hoa nguyennhuhoa060@gmail.com nnhoa06.blogspot.com 1
 2. Mục tiêu môn học  Nắm được các khái niệm và tầm quan trọng của CSDL và hệ quản trị CSDL  Xây dựng được mô hình thực thể kết hợp  Xây dựng được mô hình CSDL quan hệ  Có khả năng hiện thực và khai thác CSDL bằng ngôn ngữ SQL 2
 3. Nội dung môn học Số tiết Số tiết Nội dung Lý Thực thuyết hành Chương 1: Giới thiệu Tổng quan 3 Chương 2: Mô hình thực thể kết hợp 6 Chương 3: Mô hình CSDL quan hệ 8 Chương 4: Ngôn ngữ SQL 1 60 Chương 5 : Chuẩn hóa CSDL 12 Tổng cộng 30 60 3
 4. Kiểm tra & Đánh giá • Thi giữa kỳ : tự luận • Thi cuối kỳ : tự luận • Kiểm tra thường kỳ : 3 bài 4
 5. Giáo trình và TLTK - Giáo trình : [1]. Hệ Cơ sở dữ liệu – Dương Tuấn Anh, Nguyễn Trung Trực – NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM [2]. Giáo trình cơ sở dữ liệu Đại học Công Nghiệp – ThS Trần Đắc Phiến [3] Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, 2011. Fundamentals of Database systems, 6th edition, Addison- Wesley. [4] Fred R. McFadden, Jeffrey A.Hoffer, Mary B.Prescott , 1999. Modern Database management, 5th edition, Addison Wisley . 5
 6. Giáo trình và TLTK – Tài liệu tham khảo: [1] Các hệ CSDL lý thuyết và thực hành – Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà – Nhà xuất bản giáo dục, 2004. [2] Database Management Systems – Raghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke, 3th edition, USA [3] Peter Rob, Carlos Coronel, Database Systems: Design, Implementation and Management, 4th Edition, Course Technology, 2000. [4] Philip M.Lewis, Arthur Bernstein, Michael Kifer, Databases and Transaction Processing , Addison Wesley, 2002. [5] Hector Garcia-Molina, Jeffrey D.Ullman, Jennifer Widom, Database Systems: the complete Book, 2000. 6
 7. Chương 1 Tổng quan về CSDL và Hệ quản trị CSDL Giáo trình & Tài liệu tham khảo: 1. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, 2011. Fundamentals of Database systems, 6th edition, Addison-Wesley. 2. Giáo trình Cơ sở dữ liệu , Trần Đắc Phiến, ĐH Công nghiệp TPHCM 3. Bộ slide bài giảng của Nguyễn Minh Thư, Khoa CNTT, ĐH KHTN TPHCM 4. Bộ slide bài giảng của Trần Thị Kim Chi, Khoa CNTT, ĐH Công nghiệp TPHCM Gv. Nguyễn Như Hoa 7
 8. Nội dung chương 1 • Khái niệm về Cơ sở dữ liệu (DB) và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) • Các mô hình dữ liệu • Các giai đoạn thiết kế Cơ sở dữ liệu 8
 9. Giới thiệu (1) • Hoạt động của bất kỳ Tổ chức nào thường dẫn đến phát sinh dữ liệu, lưu trữ , xử lý và khai thác dữ liệu – Trường học : quản lý kết quả học tập, thời khóa biểu, đăng ký học phần, quản lý tài chính, thư viện, … – Kinh doanh: quản lý bán hàng , kho hàng, mặt hàng, khách hàng, … – Hành chính : quản lý nhân khẩu, đất đai, quản lý quỹ, …. – ... 9
 10. Giới thiệu (2) • Dữ liệu (data) – Một mô tả hình thức về Tổ chức và hoạt động của nó • Tên, địa chỉ, số điện thoại, … của khách hàng • Tên, thời lượng, giáo viên, số lượng SV, ngày bắt đầu, … của một khóa học • Mã số thẻ, tên, địa chỉ, số điện thoại, … của độc giả (thư viện) • Thông tin (Information) – Dữ liệu đã qua xử lý 10
 11. Giới thiệu (3) DỮ LIỆU Dữ liệu (DATA) 1 10273 Nguyễn Văn Hoà CDTH7 1996 2 00298 Nguyễn Minh Tâm CDTH7 1996 … …. …. …. … 151 50542 Hồ Xuân Phương TCTH33 1997 152 50075 Lê Việt Dũng CNTH34 1995 XỬ LÝ THÔNG TIN (INFORMATION) 11
 12. Giới thiệu (4) • Cơ sở dữ liệu (Database hay DB) – Một tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trong máy tính • Danh sách sinh viên • Niên giám điện thoại • Danh mục các đề án – Một CSDL biểu diễn một phần của thế giới thực (một tổ chức và hoạt động của nó) – CSDL được thiết kế, xây dựng, và lưu trữ với một mục đích xác định, phục vụ cho một số ứng dụng và người dùng • Tập ngẫu nhiên của các dữ liệu không thể xem là một CSDL 12
 13. Giới thiệu (5) • Hệ quản trị CSDL (Database Management System hay DBMS) – Tập hợp các chương trình cho phép người sử dụng tạo ra và duy trì CSDL – Một phần mềm hệ thống cho phép định nghĩa, xây dựng và xử lý dữ liệu • Định nghĩa – khai báo bộ khung dữ liệu cùng với các mô tả chi tiết về dữ liệu • Xây dựng – lưu trữ dữ liệu lên bộ nhớ phụ • Xử lý – truy vấn, cập nhật và phát sinh báo cáo – Vd: SQL server, Oracle, Mysql, … 13
 14. Giới thiệu (6) • Hệ CSDL (Database System) Người sử dụng Chương trình ứng dụng/Truy vấn Hệ QT CSDL Xử lý truy vấn Truy xuất dữ liệu Định nghĩa CSDL CSDL Catalog 14 Hệ CSDL
 15. Một ví dụ về CSDL (1) SINHVIEN LOP MASV HOTEN MALOP MALOP TENLOP KHOA 012022 Sơn TC3201 TC3201 TCTH32A CNTT TC3202 TCTH32B CNTT 012023 Bảo TC3202 TC3203 TCTH32C CNTT 012024 Trang TC3203 KETQUA MASV MAMH DIEM MONHOC 012022 THVP 8 MAMH TENMH TINCHI 012022 CSDL 6 THVP Nhập môn TH 4 012022 CTDL 7 CSDL Cấu trúc dữ liệu 4 012023 THVP 9 012023 CSDL 8 CTDL Toán rời rạc 3 15 012024 THVP 10
 16. Một ví dụ về CSDL (2) • Quản lý KQHT của Sinh viên của một trường học – Định nghĩa CSDL • Cấu trúc bảng, bao gồm các thành phần dữ liệu và kiểu dữ liệu tương ứng – Xây dựng CSDL • Đưa dữ liệu vào các bảng – Xử lý CSDL • Thực hiện các truy vấn: “Cho biết các sinh viên có điểm
 17. Một ví dụ về Hệ CSDL (1) Người sử dụng Chương trình Quản Lý KQHT của Sinh viên MS SQL SERVER Xử lý truy vấn Truy xuất dữ liệu Định nghĩa CSDL Sinhviên CSDL Hệ CSDL 17
 18. Một ví dụ về Hệ CSDL (2) Người sử dụng Chương trình X Chương trình Quản Lý KQHT của Sinh viên Chương trình Y MS SQL SERVER Xử lý truy vấn Truy xuất dữ liệu Định nghĩa CSDL X … CSDL Sinhviên CSDL Y … CSDL Hệ CSDL 18
 19. Một ví dụ về Hệ CSDL (3) 19
 20. Quá trình phát triển (1) • Tiếp cận cũ : Tập tin (file) Chương trình ứng dụng 1 Quản lý dữ liệu Tập Hệ tin Thống Chương trình ứng dụng 2 Quản Tập Quản lý dữ liệu Lý tin Tập Tin Chương trình ứng dụng 3 Tập Dữ liệu Quản lý dữ liệu tin 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2