Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:106

26
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa; Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

 1. CHƯƠNG II: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ  THAM GIA THỊ TRƯỜNG Kết cấu chương 2 2.1. Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng  hóa.  2.1.1. Sản xuất hàng hóa 2.1.2. Hàng hóa 2.1.3. Tiền 2.1.4. Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt 2.2.Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị  trường2.2.1. Thị trường 2.2.2. Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường CHƯƠNG II: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI  11/25/22 TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 1
 2. CHƯƠNG II: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ  THAM GIA THỊ TRƯỜNG 2.1. Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng  hóa.  2.1.1. Sản xuất hàng hóa  Khái niệm sxhh        Hai kiểu tổ chức sản xuất xã hội và sự khác nhau giữa  chúng Thỏa mãn nhu cầu  của  SX       TLSX + người LĐ      Sản  người trực tiếp sx phẩm        (tự cấp tự túc) SXHH là kiểu tổ chức KT mà ở  Thỏa mãn nhu cầu  đó, sản phẩm sản xuất ra để trao  của toàn XH (SXHH) đổi mua bán Sx hh là nền sx để bán CHƯƠNG II: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ  11/25/22 CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 2
 3. CHƯƠNG II: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ  THAM GIA THỊ TRƯỜNG 2.1.2. Hàng hóa  Khái niệm hàng hóa   Thuộc tính của hàng hóa  Lượng giá trị và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị  của hàng hóa  Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa CHƯƠNG II: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI  11/25/22 TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 3
 4. CHƯƠNG II: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ  THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 2.2.Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị  tr2.2.1. Th ường ị trường 2.2.1. 1. Khái niệm và vai trò của thị trường  Khái  Nghĩa hẹp:  Nghĩa rộng: Tổng hòa các  niệm Nơi diễn ra mối quan hệ liên quan đến  Vận động  các hành vi trao  trao đổi mua bán + các yếu  theo các quy  đổi mua bán tố tiền­hàng; dịch vụ mua  luật của thị  bán…. Phân loại thị trường: D ựa vào các tiêu chí khác nhau trường TT cạnh tranh hoàn  Thị trường  Thị trường  Thị trường tự do,  hảo và không hoàn  TLSX &  trong nước  TT có điều tiết hảo TLTD và ngoài  11/25/22 nước  CHƯƠNG II: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ  CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 4
 5. 2.1. LÝ LUẬN CỦA C.MÁC VỀ SẢN  XUẤT HÀNG HÓA VÀ HÀNG HÓA • 2.1.1. Sản xuất hàng hóa    Kiểu thứ nhất:  Sản xuất tự cấp tự túc Sản phẩm do LĐ tạo ra là nhằm thoả mãn trực tiếp  nhu cầu của người sản xuất. CHƯƠNG II: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ 11/25/22 CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 5
 6.    Kiểu thứ hai: Sản xuất hàng hóa Người sản xuất ra sản phẩm không nhằm phục vụ mục  đích nhu cầu tiêu dùng của chính mình mà để trao đổi mua bán. 
 7. Sản xuất Sản xuất Tự cấp tự túc  hàng hóa - Phân công lao động tự nhiên -Phân công lao động xã hội về về lao động lao động - Sản xuất – Phân phối -Sản xuất – Trao đổi - Phân phối - Nền kinh tế khép kín -Nền kinh tế mở
 8. So sánh sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất  hàng hoá Sản xuất  Sản xuất HH TCTT 1 Mục đích sản xuất Tiêu dùng Trao đổi (bán) 2 Quy mô sản  Nhỏ Lớn xuất Thủ công,  3 Phương thức sản  Tiên tiến lạc hậu xuất
 9.  NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA NỀN SẢN XUẤT Sản xuất Sản xuất Hàng hóa Tự cấp tự túc SXHH giản đơn Kinh tế thị trường
 10. Tại sao lại có sự  chuyển biến từ  sản xuất tự cấp  tự túc đến sản  xuất hàng hóa?
 11. ✩ Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá: Điều kiện  ra đời  SXHH Sự tách biệt về  Phân công  mặt kinh tế  lao động xã  của các chủ thể  hội sản xuất
 12. Trồng trọt Chăn nuôi
 13. Ngành Thương nghiệp Ngành GTVT Hệ thống siêu thị
 14. ✩ Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá: a, Phân công lao động xã hội: là sự chuyên môn hoá sản xuất, phân chia lao động xã hội ra thành các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác nhau. b) Sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá: Do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
 15. Mâu thuẫn của hai điều kiện Phân công M Mỗỗi ng ười i  i ngườ Ng Ngườười sx  i sx  Phân công lao đ lao độộng ng ch chỉỉ sx 1 vài   sx 1 vài  ph phụụ thu  thuộộcc xã h xã hộộii loloạại hàng hóa nhau i hàng hóa nhau TRAO ĐỔI MUA BÁN SSựự tách bi Ng Ngườ ười sx   tách biệệtt SSởở h  hữữuu i sx   t tươ đđộộc l c lậậpp ương đ ng đốốii  khác nhau  khác nhau vvềề kinh t nhau  kinh tếế nhau
 16. ✩ Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá: ­ Phân công lao động xã hội: ­ Sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những  người sản xuất hàng hoá: Nếu thiếu một trong hai điều kiện trên thì có nền SXHH không?
 17. 2.1.2 HÀNG HÓA Khi nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, C. Mác bắt đầu bằng sự   phân tích hàng hoá.
 18. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng  hoá 1. Khái niệm: Hàng hoá là: 2. ­  Sản phẩm của lao động,  3. ­ Có thể  thoả mãn những  nhu  cầu nhất định nào đó của con  người  4. ­ thông  qua trao đổi, mua bán.   
 19. Thuộc tính của hàng hóa  Thuộc tính 1    Thuộc tính 2 Giá trị sử  Text dụng Là công dụng  của vật phẩm  Text có thể thõa  mãn nhu cầu  nhất định nào  đó của con  người Text
 20. b,  Hai thuộc tính của hàng hóa  Giá trị sử  dụng của hàng  Text hoá - Thuộc tính tự  nhiên  ­Khoa học kỹ  Text thuật.  ­ vật có giá trị sử  dụng cũng mang  giá trị trao đổi Text ­ Là phạm trù  vĩnh viễn  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2