Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 6: Cách mạng công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

13
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 6: Cách mạng công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cách mạng công nghiệp và vai trò của cách mạng công nghiệp đối với phát triển; Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 6: Cách mạng công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam

 1. CHƯƠNGVI: CÁCH MẠNG CÔNG  NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC  TẾ TRONG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM  Kết cấu chương VI 6.1. Cách mạng công nghiệp và vai trò của cách  mạng công nghiệp đối với phát triển 6.1.1. Khái quát về cách mạng công  nghi ệp 6.1.1.1. Khái ni ệm “cách mạng công nghiệp” 6.1.1.2 Sơ lược lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp trên   TG  6.1.2 Vai trò c ủa cách mạng công nghiệp    6.1.2.1. Thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất   6.1.2.2. Thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất 6.1.2.3. Thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị phát triển 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 1
 2. CHƯƠNGVI: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP  VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG  PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM  6.1.3. Phương thức thích ứng của Việt Nam với cách mạng  công nghiệp lần thứ tư 6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt  nam  6.2.1. Khái niệm và các hình thức Hội nhập kinh tế quốc  tế   6.2.1.1 Khái ni ệm Hội nhập kinh tế quốc tế  6.2.1.2. Tính tất yếu khách quan của Hội nhập kinh tế quốc  tế 6.2.1.3. Các hình th ức Hội nhập kinh tế quốc tế  6.2.2. Tác động của Hội nhập kinh tế quốc tế đến phát  triển của Việt Nam 6.2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế  quốc tế của Việt Nam 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 2
 3. CHƯƠNGVI: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP  VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG  PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM  6.1. Cách mạng công nghiệp và vai trò của cách  mạng công nghiệp đối với phát triển 6.1.1. Khái quát về cách mạng công  nghi ệp 6.1.1.1. Khái ni ệm “cách mạng công nghiệp” Theo nghĩa hẹp:  là cuộc  Theo nghĩa rộng:  là những  cách  mạng  trong  lĩnh  cuộc  cách  mạng  diễn  ra  vực sản xuất, tạo ra sự  ngày  càng  sâu  rộng  trong  thay  đổi  cơ  bản  các  lĩnh  vực  sản  xuất,  dẫn  điều  kiện  kinh  tế  ­  xã  đến  những  thay  đổi  cơ  hội,  văn  hoá  và  kỹ  bản  các  điều  kiện  kinh  tế  thuật, xuất phát từ nước  ­  xã  hội,  văn  hoá  và  kỹ  Anh  sau  đó  lan  tỏa  ra  thuật  của  xã  hội  loài  toàn thế giới.  ngƣời  với  mức  độ  ngày  11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 3 càng cao. 
 4. * Khái niệm cách mạng công nghiệp (tổng quát) • Cách mạng công nghiệp là những bước phát triển nhảy vọt về chất trình độ của tư liệu lao động trên cơ sở những phát minh đột phá về kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển của nhân loại kéo theo sự thay đổi căn bản về phân công lao động xã hội cũng như tạo bước phát triển năng suất lao động cao hơn hẳn nhờ áp dụng một cách phổ biến những tính năng mới trong kỹ thuật - công nghệ đó vào đời sống xã hội. 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 4
 5. * Khái quát lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp Cách  mạng  công  nghiệp  Cách  lần  thứ  tư  (4.0)  mạng  công  được  đề  cập  nghiệp  lần  lần đầu tiên tại  thứ  ba  (3.0)  Hội  chợ  triển  lãm  công  nghệ  bắt  đầu  từ  Hannover  khoảng  (CHLB  Đức)  những  năm  năm  2011  và  đầu  thập  được  Chính  phủ  Đức  đưa  niên  60  thế  vào  “Kế  hoạch  kỷ  XX  đến  hành  động  cuối  thế  kỷ  chiến  lược  XX.  công  nghệ  cao”  năm 2012.  11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 5
 6. Tóm tắt đặc trưng của các cuộc cách mạng công nghiệp Cách mạng công Cách mạng Cách mạng Cách mạng nghiệp lần thứ công nghiệp công nghiệp công nghiệp nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư Liên kết giữa Sử dụng năng Sử dụng công thế giới thực và Sử dụng năng lượng điện và nghệ thông tin thế giới ảo, để lượng nước và động cơ điện, và máy tính, để thực hiện công hơi nước, để cơ để tạo ra dây tự động hóa việc thông khí hóa sản xuất chuyền sản sản xuất minh và hiệu xuất hàng loạt quả nhất 11/25/22 Nguồn: Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN Nghiên cứu của Sogeti VINT,6 2016.
 7. 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 7
 8. * Vai trò của cách mạng công nghiệp đối với phát triển Một là, thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất Hai là, thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất Ba là, thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị phát triển 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 8
 9. 6.1.1.2. Công nghiệp hóa và các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới • * Công nghiệp hóa • Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi nền sản xuất xã hội từ dựa vào lao động thủ công là chính sang nền sản xuất xã hội dựa chủ yếu trên lao động bằng máy móc nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 9
 10. Các mô hình công nghiệp hóa tiêu biểu trên thế giới 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 10
 11. Việc tiếp thu và phát triển KHCN mới, hiện đại của các nước kém PT có thể thực hiện bằng các bước - Một là, thông - Hai là, tiếp nhận qua đầu tư chuyển giao công nghiên cứu, chế nghệ hiện đại từ nước tạo và hoàn thiện phát triển hơn, dần dần trình độ công nghệ từ trình độ thấp đến trình độ cao - Ba là, xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ nhiều tầng, kết hợp cả công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại. Kết hợp vừa nghiên cứu chế tạo vừa tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển hơn, con đường vừa cơ bản, lâu dài và vững chắc 11/25/22 vừa đảm bảo đi tắt và bám đuổi Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 11 theo các nước phát triển hơn
 12. 6.1.2 Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam • 6.1.2.1. Tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội, từ xử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại; dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 12
 13. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam có những đặc điểm chủ yếu sau đây: - 1.Công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 2.Công nghiệp hóa, minh”. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri 4.Công nghiệp hóa, hiện thức. đại hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và Việt Nam đang tích cực, chủ động hội nhập kinh 3.Công nghiệp hóa, hiện tế quốc tế. đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 13
 14. Lý do khách quan Việt Nam phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa bao gồm: 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 14
 15. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 15
 16. Như vậy, có thể nói công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhân tố quyết định sự thắng lợi của con đường đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa được Đảng và Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kì quá độ lên CNXH. 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 16
 17. 6.1.2.2. Nội dung công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 17
 18. Cụ thể là: 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 18
 19. 6.1.3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư • 6.1.3.1. Quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư • Thứ nhất, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, giải phóng mọi nguồn lực. • Thứ hai, các biện pháp thích ứng phải được được thực hiện đồng bộ, phát huy sức sáng tạo của toàn dân. 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 19
 20. 6.1.3.2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư 11/25/22 Chương 6: CNH,HĐH VÀ HNKTQT CỦA VN 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2