intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Lịch sử lớp 7 - Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh -Tiền Lê

Chia sẻ: Thái Từ Khôn | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

4
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Lịch sử lớp 7 - Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh -Tiền Lê được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh tìm hiểu về tình hình chính trị, quân sự khi nhà Đinh xây dựng đất nước; tổ chức chính quyền thời Tiền Lê; cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Lịch sử lớp 7 - Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh -Tiền Lê

 1. CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ  KH BẾỐ I 7 N TRE Năm học: 2021­2022 GV: Nguyễn Thị Kiều  Tiên
 2. KIỂM TRA 10 PHÚT ­ Thời gian: thứ sáu (3/12), tiết 2 lúc 15h5p -  Nội dung: bài 8, 9 -  Hình thức: trắc nghiệm
 3. BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH -TIỀN LÊ 03:52:50 PM
 4. 4 -I. TÌNH HÌNH CHÍNH TR BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ ỊVIỆT THỜI , QUÂN SỰ ĐINH _ T 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước ­  Năm  968,  Đinh  Bộ  Lĩnh  lên  Sau khi dẹp  ngôi  Hoàng  Đế,  đặt  tên  nước  “Loạn 12 sứ  là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa  quân” Đinh Bộ  Lư (Ninh Bình). Lĩnh đã làm gì? Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế Toàn cảnh cố đô Hoa Lư (Ninh 
 5. 4 -I. TÌNH HÌNH CHÍNH TR BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ ỊVIỆT THỜI , QUÂN SỰ ĐINH _ T 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước - Hoa Lư là quê  hương của ông. - Vùng đ ất hẹp,  Tại sao Đinh Tiên  ọn Hoa Lư  nhiHoàng ch ề u đ ồ i núi thuận  làm nơi đóng đô? lợi cho việc phòng  thủ. Toàn cảnh cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)
 6. I. TÌNH HÌNH CHÍNH TR Ị, QUÂN SỰ 4 - BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH _ T 1. Nhà Đinh xây dựng đất  n ­ ướ c: 968,  Đinh  Bộ  Lĩnh  lên  Năm  ngôi  Hoàng  Đế,  đặt  tên  nước  là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa  Lư (Ninh Bình).           Khẳng  định  nền  độc  -  Niên hiệu là Thái Bình lập Vidân  tộc,  hoàn  toàn  ệc Đinh Bộ Lĩnh lên  -  Phong vương cho các con. không  phụ ế, đthu ngôi Hoàng đ ộc  vào  ặt tên  nước và không dùng niên  -  Cử tướng thân cận giữ chức  phong ki ến Trung Quốc. hiệu của Trung Quốc nói  vụ quan trọng. lên điều gì? -   Xây  dựng  cung  điện,  đúc  tiền, xử phạt nghiêm đối với  kẻ phạm tội
 7. 4 -I. TÌNH HÌNH CHÍNH TR , QUÂN S BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ ỊVIỆT Ự ĐINH _ T THỜI 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước ­  Năm  968,  Đinh  Bộ  Lĩnh  lên  ngôi  Hoàng  Đế,  đặt  tên  nước  là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa  Lư (Ninh Bình). -  Niên hiệu là Thái Bình. -  Phong vương cho các con. ­  Kh ẳng  Những vi địủnh  ệc làm c a Đinh  chủ  -  Cử tướng thân cận giữ chức  quy ền quthố c gia. Bộ Lĩnh có ý nghĩa như  ế nào? vụ quan trọng. ­Ổn  định  đời  sống  -   Xây  dựng  cung  điện,  đúc  Cơ  sở  để  xây  dựng  và  tiền, xử phạt nghiêm đối với  phát triển đất nước. kẻ phạm tội Đền thờ vua Đinh (Ninh Bình)
 8. I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước ­  Năm  968,  Đinh  Bộ  Lĩnh  lên  ngôi  Hoàng  Đế,  đặt  tên  nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình). -  Niên hiệu là Thái Bình. -  Phong vương cho các con. -  Cử tướng thân cận giữ chức vụ quan trọng. -   Xây  dựng  cung  điện,  đúc  tiền,  xử  phạt  nghiêm  đối  với kẻ phạm tội.
 9. 4 -I. TÌNH HÌNH CHÍNH TR BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ ỊVIỆT THỜI , QUÂN SỰ ĐINH _ T 2.  Tổ  chức  chính  quyền  thời  Tiền Lê a. Tình hình đất nước: -  Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị  giết,  nội  bộ  triều  đình  lục  Nhà Tiền Lê  đục. được thành lập  -  Nhà Tống lăm le xâm lược. như thế nào?   Lê  Hoàn  được  suy  tôn  làm  vua Vua Lê Đại Hành
 10. 4 -I. TÌNH HÌNH CHÍNH TR BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ ỊVIỆT THỜI , QUÂN SỰ ĐINH _ T 2.  Tổ  chức  chính  quyền  thời  Tiền Lê a. Sự thành lập của nhà Tiền  Lê: b. Tổ chức chính quyền: ­  Lê  Hoàn  (Lê  Đại  Hành)  đổi  Sau khi được  niên  hiệu  Thiên  Phúc,  lập  nên  tôn làm vua Lê  nhà Lê (Tiền Lê). Hoàn đã làm  gì?
 11. 4 -I. TÌNH HÌNH CHÍNH TR BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ ỊVIỆT THỜI , QUÂN SỰ ĐINH _ T 2.  Tổ  chức  chính  quyền  thời  Tiền Lê TRUNG ƯƠNG Điền nội dung vào  a. Sự thành lập của nhà Tiền  Lê: s ơ  đ ồ t ổ ch ứ VUA c b ộ   b. Tổ chức chính quyền: máy chính quyền  ­ Sơ  đồ bộ máy nhà nước thời  THÁI SƯ – ĐẠI SƯ Tiền Lê. nhà Tiền Lê? ­  Quân  đội  gồm  10  đạo  chia  QUAN VÕ QUAN VĂN thành  2  bộ  phận:  Cấm  quân  và  quân địa phương. ĐỊA PHƯƠNG LỘ PHỦ CHÂU
 12. I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY 2.  Tổ  chức  chính  quyền  thời  CHÍNH QUYỀN NHÀ TIỀN LÊ Tiền Lê TRUNG ƯƠNG a. Tình hình đất nước: VUA -  Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị  giết,  nội  bộ  triều  đình  lục  THÁI SƯ – ĐẠI SƯ đục. -  Nhà Tống lăm le xâm lược. QUAN VÕ QUAN VĂN   Lê  Hoàn  được  suy  tôn  làm  b. T vuaổ chức chính quyền: ­ Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê. ĐỊA PHƯƠNG ­ Quân đội gồm 10 đạo chia thành 2 bộ  LỘ phận: Cấm quân và quân địa phương. PHỦ CHÂU
 13. 4 -I. TÌNH HÌNH CHÍNH TR BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ ỊVIỆT THỜI , QUÂN SỰ ĐINH _ T 3.  Cuộc  kháng  chiến  chống  Tống của Lê Hoàn a. Diễn biến: b. Kết quả: Em hãy tóm tắt cuộc kháng  chiến chống Tống của Lê  c. Ý nghĩa: Hoàn
 14. 03:52:52 PM
 15. I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ 3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn a. Diễn biến: ­  Năm  981  quân  Tống  tiến  vào  nước  ta  theo  2  đường  thủy và bộ. - Ta chặn quân thủy ở sông Bạch Đằng; diệt quân bộ ở Chi Lăng.  Bẻ gãy chiến thuật phối hợp của quân Tống. b. Kết quả:   Cuộc kháng chiến chống Tống kết thúc thắng lợi. c. Ý nghĩa: ­ Thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm. ­ Chứng minh Đại Cồ Việt có khả năng bảo vệ độc lập  dân tộc.
 16. II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA 1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ a. Nông nghiệp 2. Đời sống xã hội và văn  - Ruộng đất chia cho nông hóa (HS tự học) dân - Khai khẩn đất hoang. Em hãy trình bày  Em hãy đi ểm qua  Ổn trọng - Chú  định và phát thủy lợi triển. tình hình th ủ công  tình hình nông  b. Thủ công nghiệp nghiệp nước ta thời  - Lập nhiều xưởng thủ công Đinh – Tiền Lê? nhà nước (đúc tiền, rèn vũ khí) - Nghề thủ công cổ truyền phát triển hơn trước. “ Thái Bình Hưng Bảo”  c. Thương nghiệp Nhiều trung tâm buôn bán và (mặt trước ghi Thái Bình  chợ làng quê hình thành ở các Hưng Bảo, mặt sau ghi  điạ phương chữ “Đinh”)
 17. BÀI TẬP CỦNG CỐ Viết các dữ kiện lịch sử vào ô trống của bảng dưới  dây cho đúng với niên đại: Niên đại Sự kiện lịch sử 968 §inh Bé Lĩnh lªn ng«i Hoµng ®Õ. 979 Đinh Tiên Hoàng qua đời. 980 Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua. 981 Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi.
 18. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Ở NHÀ - Học bài 9, trả lời câu hỏi cuối bài. - Chuẩn bị bài 10, trả lời các câu hỏi màu xanh trong  sách giáo khoa. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2