intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 65: iên – iêt (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

Chia sẻ: Chu Thảo Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:17

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 65: iên – iêt (Trường Tiểu học Ái Mộ B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen và nhận biết được các âm iên – iêt; luyện tập tìm những tiếng có âm iên và tiếng âm iêt; tập đọc bài Tiết tập viết;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 65: iên – iêt (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

 1. BÀI GIẢNG SOẠN THẢO THEO BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU TIẾNG VIỆT 1 (Tập 1)
 2. iªn iªt iª n iª t
 3. Bµi 65 iªn – iªt   ­
 4. 1. Lµm que n c « tiªn
 5. 1. Lµm que n ViÖt Nam
 6. 2. T×m tõ  ng ÷ ø ng  víi mç i h×nh:
 7. T×m tiÕng  c ã vÇn iªn  vµ tiÕng  c ã vÇn iªt.
 8. 3. TËp ®äc : TiÕt tËp viÕt Líp Hµ cã tiÕt tËp viÕt. Hµ viÕt rÊt cÈn thËn. ThÕ mµ b¹n Kiªn x« bµn lµm ch÷ “biÓn” cña Hµ xiªn ®i. Hµ nh¨n mÆt. Kiªn th×thÇm: “Tí lì mµ”. Hµ ch¶ giËn b¹n. Em viÕt thªm ch÷“biÓn” thËt ®Ñp. C« nh×n ch÷em, khen. “Ch÷Hµ ®Ñp l¾m”.
 9. LuyÖn ®äc  tõ  ng ÷ tiÕt tËp viÕt x« bµn cÈn thËn xiªn ®i nh¨n mÆt biÓn th×thÇm
 10. §äc  c ©u: TiÕt tËp viÕt Líp Hµ cã tiÕt tËp viÕt. Hµ viÕt rÊt cÈn thËn. ThÕ mµ b¹n Kiªn x« bµn lµm ch÷ “biÓn” cña Hµ xiªn ®i. Hµ nh¨n mÆt. Kiªn th×thÇm: “Tí lì mµ”. Hµ ch¶ giËn b¹n. Em viÕt thªm ch÷ “biÓn” thËt ®Ñp. C« nh×n ch÷em, khen. “Ch÷Hµ ®Ñp l¾m”.
 11. Nh÷ng  ý nµo  ®ó ng
 12. 4. TËp viÕt Gi¸o  viªn ®äc  c ho  häc  s inh viÕt b¶ng  c o n
 13. A B C D
 14. Tìm các từ có chứa vần "iên". A. Đèn điện B. Tất cả các ý trên C. Viên phấn D. Cô tiên A B C D
 15. Tìm các từ có chứa vần "iêt". A. Việt Nam B. Kiến C. Cô tiên A B C D
 16. Xin Chaân Thaønh Caùm Ôn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2