intTypePromotion=1

Bài giảng Năng lượng tái tạo - ThS. Trần Công Binh

Chia sẻ: Le Hải Hậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
133
lượt xem
32
download

Bài giảng Năng lượng tái tạo - ThS. Trần Công Binh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu tích trữ năng lượng dùng pin nhiên liệu, bộ điện phân Electrolyser, pin nhiên liệu Fuel cell, mô hình tích trữ pin nhiên liệu, ứng dụng pin nhiên liệu, phân tích pin nhiên liệu là những nội dung chính trong bài giảng "Năng lượng tái tạo". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Năng lượng tái tạo - ThS. Trần Công Binh

 1. NLTT Trần Công Binh ĐH BÁCH KHOA TP.HCM Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Giảng viên: ThS. Trần Công Binh 5/2014 0 C5: PIN NHIÊN LIỆU 1. Giới thiệu tích trữ năng lượng dùng pin nhiên liệu 2. Bộ điện phân - Electrolyser 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell 4. Mô hình tích trữ pin nhiên liệu 5. Ứng dụng pin nhiên liệu 6. Phân tích pin nhiên liệu 1. Nguyên lý hoạt động 2. Enthalpy 3. Entropy và hiệu suất lý tưởng của pin nhiên liệu 4. Gibbs Free Energy và Hiệu suất thực pin nhiên liệu 5. Pin nhiên liệu lý tưởng (tính dòng điện) 6. Đặc tuyến của pin nhiên liệu thực tế 7. Các loại pin nhiên liệu 8. Sản xuất hydrogen Năng lượng tái tạo 1 ĐH Bách Khoa TP.HCM 1
 2. NLTT Trần Công Binh 1. Giới thiệu pin nhiên liệu Năng lượng tái tạo 2 1. Giới thiệu pin nhiên liệu Năng lượng tái tạo 3 ĐH Bách Khoa TP.HCM 2
 3. NLTT Trần Công Binh 1. Giới thiệu pin nhiên liệu – Mô hình tích trữ năng lượng dùng Pin nhiên liệu Nguồn điện Bộ điện Bộ tích Pin nhiên Tải phân trữ khí liệu Năng lượng tái tạo 4 1. Giới thiệu pin nhiên liệu – Mô hình tích trữ năng lượng dùng Pin nhiên liệu Năng lượng tái tạo 5 ĐH Bách Khoa TP.HCM 3
 4. NLTT Trần Công Binh 2. Bộ điện phân – Electrolyser Năng lượng tái tạo 6 2. Bộ điện phân – Electrolyser Năng lượng tái tạo 7 ĐH Bách Khoa TP.HCM 4
 5. NLTT Trần Công Binh 2. Bộ điện phân – Electrolyser – Bộ điện phân – Electrolyser Membrane Électrolyte solide - + H2O Cathode Anode Năng lượng tái tạo 8 2. Bộ điện phân – Electrolyser H O e- H e- Năng lượng tái tạo 9 ĐH Bách Khoa TP.HCM 5
 6. NLTT Trần Công Binh 2. Bộ điện phân – Electrolyser H O e- H e- Năng lượng tái tạo 10 2. Bộ điện phân – Electrolyser H O 2- H Năng lượng tái tạo 11 ĐH Bách Khoa TP.HCM 6
 7. NLTT Trần Công Binh 2. Bộ điện phân – Electrolyser H H 2- O Năng lượng tái tạo 12 2. Bộ điện phân – Electrolyser Membrane Électrolyte solide - + H H2 H E H2O + 2e-  O2- + H2 O 2- H O H2O H Cathode Anode Năng lượng tái tạo 13 ĐH Bách Khoa TP.HCM 7
 8. NLTT Trần Công Binh 2. Bộ điện phân – Electrolyser Membrane Électrolyte solide - + O2- O2- O2- O2- O2- O2- O2- O2- O2- O2- O2- O2- O 2- O2- O2- O2- O2- O2- Cathode Anode Năng lượng tái tạo 14 2. Bộ điện phân – Electrolyser O 2- O 2- Năng lượng tái tạo 15 ĐH Bách Khoa TP.HCM 8
 9. NLTT Trần Công Binh 2. Bộ điện phân – Electrolyser e- e- O O e- e- Năng lượng tái tạo 16 2. Bộ điện phân – Electrolyser e- e- e- e- O O Năng lượng tái tạo 17 ĐH Bách Khoa TP.HCM 9
 10. NLTT Trần Công Binh 2. Bộ điện phân – Electrolyser O O Năng lượng tái tạo 18 2. Bộ điện phân – Electrolyser O O Năng lượng tái tạo 19 ĐH Bách Khoa TP.HCM 10
 11. NLTT Trần Công Binh 2. Bộ điện phân – Electrolyser Électrolyte solide - + O E O O2 O 2- 2 O2-  O2 + 4e- O 2- Cathode Anode Năng lượng tái tạo 20 2. Bộ điện phân – Electrolyser Membrane Électrolyte solide - + H2 E ½ O2 H2O + 2e-  O2- + H2 O2-  ½ O2 + 2e- O2- H2O Cathode Anode Năng lượng tái tạo 21 ĐH Bách Khoa TP.HCM 11
 12. NLTT Trần Công Binh 2. Bộ điện phân – Electrolyser Năng lượng tái tạo 22 2. Bộ điện phân – Electrolyser Năng lượng tái tạo 23 ĐH Bách Khoa TP.HCM 12
 13. NLTT Trần Công Binh 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Mô hình tích trữ năng lượng dùng Pin nhiên liệu Nguồn điện Bộ điện Bộ tích Pin nhiên Tải phân trữ khí liệu Năng lượng tái tạo 24 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Hoạt động của Pin nhiên liệu H2  2H  2e   4H  4e  O2  2H2O 2H2 + O2 = 2H2O Pin nhiên liệu tổng hợp Hydro và Oxy thành nước, trong quá trình đó sinh ra dòng điện cung cấp cho các thiết bị điện hoạt động Năng lượng tái tạo 25 ĐH Bách Khoa TP.HCM 13
 14. NLTT Trần Công Binh 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Năng lượng tái tạo 26 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Năng lượng tái tạo 27 ĐH Bách Khoa TP.HCM 14
 15. NLTT Trần Công Binh 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Năng lượng tái tạo 28 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Năng lượng tái tạo 29 ĐH Bách Khoa TP.HCM 15
 16. NLTT Trần Công Binh 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Năng lượng tái tạo 30 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Năng lượng tái tạo 31 ĐH Bách Khoa TP.HCM 16
 17. NLTT Trần Công Binh 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Năng lượng tái tạo 32 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Năng lượng tái tạo 33 ĐH Bách Khoa TP.HCM 17
 18. NLTT Trần Công Binh 3. Pin nhiên liệu – Fuel cell Pin nhiên liệu – PEMFC Er = 1.23 V Năng lượng tái tạo 34 4. Mô hình tích trữ pin nhiên liệu Năng lượng tái tạo 35 ĐH Bách Khoa TP.HCM 18
 19. NLTT Trần Công Binh 4. Mô hình tích trữ pin nhiên liệu I (A) Electrolyser Electric Energy Hydrogen (Solar, …) for energy 0,5 1 1,5 2 Flux vector V (volt) Stock vector Fuel cell I (A) Năng lượng tái tạo 36 4. Mô hình tích trữ pin nhiên liệu Bộ điện phân – Electrolyser Năng lượng tái tạo 37 ĐH Bách Khoa TP.HCM 19
 20. NLTT Trần Công Binh 4. Mô hình tích trữ pin nhiên liệu Pin nhiên liệu – Fuel cell Năng lượng tái tạo 38 4. Mô hình tích trữ pin nhiên liệu Năng lượng tái tạo 39 ĐH Bách Khoa TP.HCM 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2