intTypePromotion=1

Bài giảng Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập truyện và kí

Chia sẻ: Tran Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
396
lượt xem
34
download

Bài giảng Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập truyện và kí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập truyện và kí được chọc lọc về nội dung và hình thức giúp cho quý thầy cô giảng dạy tốt hơn. Bộ sưu tập này rèn cho các em những kĩ năng: Hệ thống hóa, so sánh, tổng hợp kiến thức về truyện và kí, trình bày được những hiểu biết và cảm nhận mới, sâu sắc về thiên nhiên, đất nước, con người qua các tác phẩm đã học trong chương trình chương trình Ngữ văn lớp 6. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo những bài giáo án trên nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập truyện và kí

 1. Ngữ văn 6 Bài giảng điện tử Ôn tập truyện và kí
 2. Tên các văn bản truyện và kí học trong học kì II 1, Bài học đƣờng đời đầu tiên. 2, Sông nƣớc Cà Mau. 3, Bức tranh của em gái tôi. Em hãy kể tên những 4, Vƣợt thác. tác phẩm thuộc thể 5, Buổi học cuối cùng. loại truyện và kí đã 6, Cô Tô. học ở học kì II? 7, Cây tre Việt Nam. 8, Lòng yêu nƣớc. 9, Lao xao.
 3. I.NỘI DUNG CƠ BẢN NHỮNG TRUYỆN – KÍ ĐÃ HỌC Stt Tªn t¸c phÈm T¸c gi¶ ThÓ lo¹i Tãm t¾t néi dung (®¹i ý) (hoÆc ®o¹n trÝch) Bài học đường đời đầu Dế MÌn có vẻ đẹp cường tiên (trích Dế Mèn tráng nhưng tính tình kiêu 1 Tô Hoài Truyện căng, đùa nghịch gây cái chết phiờu lưu kí) của Dế Choắt.DM rút ra bài học cho mình. Sông nước Cà Mau 2 Đoàn Giỏi Truyện dài Cảnh sắc phong phú của sông ( trích truyện dài Đất nước Cà Mau và cảnh chợ rừng phương Nam) Năm Căn trù phú, tấp nập. Tài năng tâm hồn trong sáng và lòng nhân hậu của em gái 3 Bức tranh của em gái Kiều Phương – Mèo – nhà Tạ Duy Anh Truyện ngắn tôi hoạ sĩ trong tương lai, đã giúp cho anh trai vượt lên lòng tự ái, đố kị và sự tự ti của bản thân mình
 4. Stt Tªn t¸c phÈm T¸c gi¶ ThÓ lo¹i Tãm t¾t néi dung (®¹i ý) (hoÆc ®o¹n trÝch) Cảnh vượt thỏc của con thuyền trờn sụng Thu Bồn 4 Vượt thác Võ Quảng Truyện dài làm nổi bật vẻ đẹp hựng dũng và sức mạnh của người lao động trờn vựng sụng nước Buổi học tiếng Pháp cuối cùng của lớp học trường làng vùng Andát bị quân Phổ (Đức) 5 Buổi học cuối Anphôngxơ Truyện ngắn chiếm đúng và hình ảnh thầy cùng Đôđê giáo Hamen qua cái nhìn và tâm trạng của chú bé học trò Phrăng. Vẻ đẹp đảo, biển, cảnh mặt trời lên và một vài nét về cuộc 6 Cô Tô Nguyễn Tuân Kí (Tuỳ bút) sống sinh hoạt của người dân Cô Tô.
 5. Stt Tªn t¸c phÈm T¸c gi¶ ThÓ lo¹i Tãm t¾t néi dung (®¹i ý) (hoÆc ®o¹n trÝch) Cây tre – người bạn thân của nhân dân Việt Nam, là biểu tượng cho 7 Cây tre Việt Nam Thép Mới Kí – thuyết đất nước và dân tộc Việt Nam. minh phim Lòng yêu nước được khơi nguồn từ những vật bình thường gần gũi, 8 Lòng yêu nước Ilia Êrenbua Bút kí từ tình yêu gia đình, quê hương, (Nga) được thử thách và bộc lộ mạnh mẽ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tả, kể về các loài chim ở làng 9 Lao xao Duy Khán Hồi kí - tự truyện quê, qua đó thể hiện vẻ đẹp, sự phong phú của thiên nhiên làng quê và bản sắc văn hoá dân gian
 6. Qua phần tổng kết vè những tác phẩm đã học, em có nhận xét gì về thể loại truyện và ki? TT T£N BµI THÓ LO¹I NHËN XÐT 1 Bài học đường đời đầu tiên. Truyện Truyện có nhiều 2 Sông nước Cà Mau. Truyện dài thể như: Truyện ngắn truyện vừa, 3 Bức tranh của em gái tôi. Truyện ngắn truyện dài, tiểu 4 Vượt thác Truyện dài thuyết,…;kí bao gồm nhiều thể 5 Buổi học cuối cùng. Truyện ngắn như:kí sự, bút kí, 6 Cô Tô. Kí nhật kí, phóng Cây tre Việt Nam. Bút kí sự,… Truyện và 7 kí hiện đại 8 Lòng yêu nước. Tùy bút thường viết bằng 9 Lao xao. Hồi kí văn xuôi.
 7. II. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN VÀ KÍ Tªn t¸c phÈm ThÓ lo¹i Cèt truyÖn Nh©n vËt Nh©n vËt kÓ (hoÆc ®o¹n chuyÖn trÝch) Có Dế Mèn Bài học Truyện Có nhân vật Ngôi thứ đường đời Kể theo chính:Dế Mèn và nhất đầu tiên trình tự thời nhân vật phụ: Dế gian. Choắt, chị Cốc… Sông nước Ông Hai. Thằng An, Truyện dài Cú thằng bé Cà Mau Thằng An, lưu lạc, thằng Cò. chọn ngôi kể thứ nhất. Người anh trai. Bức tranh của Truyện ngắn Có. em gái tôi Em gái Kiều Người anh trai Trình tự kể theo Phương, chú Ngôi thứ nhất thời gian. Tiến Lê…
 8. Tªn t¸c phÈm ThÓ lo¹i Cèt truyÖn Nh©n vËt Nh©n vËt kÓ (hoÆc ®o¹n trÝch) chuyÖn Dượng Hai chú bé Cục Vượt thác Truyện dài Cú Hương Thư và Cù Lao. cùng các Ngôi thứ nhất bạn chèo xưng chúng tôi Có. Chú bé Phrăng Chú bé Buổi học cuối Truyện Phrăng. cùng ngắn Kể theo trình Thầy Hamen tự thời gian Chọn ngôi Cụ Hôde kể thứ nhất Anh hùng Châu Tác giả Kí - Tuỳ bút Hoà Mãn và vợ Cô Tô Không Ngôi kể thứ nhất. con, những người dân trên đảo và tác giả
 9. Tªn t¸c phÈm ThÓ lo¹i Cèt truyÖn Nh©n vËt Nh©n vËt kÓ (hoÆc ®o¹n trÝch) chuyÖn Cây tre,họ hàng Giấu mình. Không có cốt của tre Cây tre Việt Nam Bút kí truyện Nhân dân Việt Kể theo ngôi thứ Nam 3 Nhân vật: Nhân dân các dân tộc, Giấu mình. Lòng yêu nước Bút kí Không các nước cộng hoà trong đất nước Kể theo ngôi thứ Liên Xô 3 Tác giả, chon ngôi Các loài hoa, Hồi kí – tự kể thứ 1, xưng tôi, Lao xao Không ong, bướm, truyện chúng tôi chim.
 10. Nêu đặc điểm chung và riêng giữa truyện và kí ? Điểm chung - Thuộc loại hình tự sự viết bằng văn xuôi; Điểm riêng - Đều có ngƣời kể hay ngƣời trần thuật. Truyện Kí - Có cốt truyện, có nhân vật; - Thƣờng không có cốt truyện, - Những điều đã kể không phải đã từng có khi không có cả nhân vật; xảy ra đúng nhƣ trong thực tế. - Kể những điều có thật đã từng xảy ra.
 11. Bức tranhVượtemđờiMau tiên BàiSôngđườngCà đầu nước gái học của thác tôi
 12. Cây LaoViệt Nam tre tô Lòng yêu nước Cô xao
 13. NÊU CẢM NHẬN CỦA EM VỀ THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI QUA CÁC TRUYỆN, KÍ ĐÃ HỌC.
 14. Nối thông tin ở cột A(văn bản) tƣơng ứng cột B (nội dung) Cét A (V¨n b¶n) Cét B (néi dung) a)Vẻ đẹp đảo, biển, cảnh mặt trời lên và một vài nét 1.Bài học đường đời đầu cuộc sống sinh hoạt của người dân Cô Tô tiên b)Nột đoạn trong hành trình ngược sông Thu 2.Sông nước Cà Mau Bồn, vượt thác của con thuyền do dượng Hương Thư chỉ huy. c)Lòng yêu nước được khơi nguồn từ những vật bình 3.Cây tre Việt Nam thường gần gũi, từ tình yêu gia đình, quê hương, Tổ quốc. d,Dế Mèn tính tình kiêu căng bày trò trêu trêu chị 4.Cô Tô Cốc dẫn đến cái chết của Dế Choắt. Mèn ân hận e)Cây tre – người bạn thân của nhân dân Việt Nam, anh 5.Lòng yêu nước hùng trong lao động, anh hùng trong chiến đấu, biểu tượng cho đất nước và dân tộc Việt Nam. g)Cảnh sắc phong phú sông nướ c Cà Mau 6.Vượt thác và cảnh chợ Năm Căn trù phú, tấp nập.
 15. Tìm tên tác giả ứng tên tác phẩm Sông nƣớc Cà Mau Bức tranh của em gái tôi Đoàn Giỏi Tạ Duy Anh Bài học đường đời đầu tiên Cô Tô Tô Hoài Nguyễn Tuân
 16. Cây tre Việt Nam Lao xao Lòng yêu nƣớc Thép Mới Duy Khán I-Êrenbua Vƣợt thác Buổi học cuối cùng Võ An-phông- Quảng xơ Đô đê
 17. Trong tất cả các nhân vật trong mỗi câu truyện mà em đã đƣợc học, em thích và nhớ nhất nhân vật nào? Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về nhân vật ấy?
 18. III. TỔNG KẾT BÀI HỌC * Truyện có nhiều thể như: Truyện ngắn truyện vừa, truyện dài, tiểu thuyết,…;kí bao gồm nhiều thể như: kí sự, bút kí, nhật kí, phóng sự,… Truyện và kí hiện đại thường viết bằng văn xuôi. * Các thể truyện và phần lớn các thể kí (như bút kí, kí sự, phóng sự) thuộc loại hình tự sự. Tự sự là phương thức tái hiện đời sống chủ yếu bằng kể và tả. Tác phẩm tự sự là câu chuyện về người hoạc sự việc nào đó được kể lại, miêu tả lại qua lời người kể chuyện. Các yếu tố cốt truyện, nhân vật, lời kể thường không thể thiếu trong tác phẩm truyện.
 19. HƢỚNG DẪN TỰ HỌC - Nắm nội dung các văn bản truyện- kí đã học. - Nắm đặc điểm chung và riêng của truyện và kí. • Soạn bài:Câu trần thuật đơn không có từ “là”. - Nắm đặc điểm câu trần thuật đơn không có từ “là” và cấu tạo của câu miêu tả và câu tồn tại.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2