Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Hệ thống số (number systems)

Chia sẻ: Blabla Blabla | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:50

0
35
lượt xem
2
download

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Hệ thống số (number systems)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Hệ thống số (number systems). Chương này trình bày những nội dung chính sau: Các hệ thống số, hệ đếm theo vị trí, hệ thập phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân, cách đổi một số sang hệ thập phân, dạng nhị phân của số thập phân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 3: Hệ thống số (number systems)

 1. CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG SỐ (NUMBER SYSTEMS) 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 1
 2. Các hệ thống số • Hệ đếm không theo vị trí của ký số(None – positional number system): Hệ thống số La mã –  các  số được biểu diễn theo kiểu tích lũy không  phụ thuộc vào vị trí Ví dụ: I , II , III , IIII, … • Hệ đếm theo vị trí của ký số (Positional number  system): Hệ thống số Ả rập – Giá trị các ký hiệu  tuỳ thuộc vào vị trí mà nó chiếm giữ Ví dụ: 12 , 21 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 2
 3. Hệ đếm theo vị trí  • Giá trị của số tùy thuộc vào: − Giá trị của chính chữ số đó − Vị trí của chữ số − Cơ số của hệ thống số (cơ số=số chữ số trong hệ thống số,  ví dụ: hệ 10 có 10 chữ số từ 0­>9) 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 3
 4. Hệ đếm theo vị trí  5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 4
 5. Hệ đếm theo vị trí  • Hệ đếm theo vị trí bao gồm: − Hệ thập phân (cơ số 10) − Hệ nhị phân (cơ số 2) − Hệ bát phân (cơ số 8) − Hệ thập lục phân (cơ số 16) • Đặc điểm: − Ít ký hiệu − Những ký hiệu này có giá trị khác nhau ở những vị trí khác  nhau 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 5
 6. Hệ thập phân 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 6
 7. Hệ thập phân • Hệ đếm thập phân bao gồm 10 ký số từ 0 đến 9. • Mỗi vị trí của ký số được xác định bằng lũy thừa của cơ số  10 Ví dụ:  5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 7
 8. Hệ nhị phân 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 8
 9. Hệ nhị phân • Hệ nhị phân gồm 2 ký số: 0 và 1 • Hệ nhị phân dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính • Mỗi vị trí của ký số được xác định bằng lũy thừa của cơ số  2 Ví dụ: 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 9
 10. Hệ  bát phân • Bao gồm 8 ký số: 0 1 2 3 4  5 6 7 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 10
 11. Hệ  bát phân • Mỗi vị trí của ký số được xác định bằng lũy thừa của cơ số  8 Ví dụ: 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 11
 12. Hệ thập lục phân 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 A  B  C  D  E   F 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 12
 13. Hệ thập lục phân • Hệ thập lục phân dùng 10 ký số từ 0 đến 9  và 6 ký tự A, B,  C, D, E, F biểu diễn các giá trị 10 đến 15. • Mỗi vị trí của ký số được xác định bởi lũy thừa của cơ số  16 • Ví dụ: 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 13
 14. Bảng giá trị số của hệ 16 và hệ 2 Hệ 10 Hệ 16 Hê 2 Hệ 10 Hệ 16 Hê 2 0 0 0000 8 8 1000 1 1 0001 9 9 1001 2 2 0010 10 A 1010 3 3 0011 11 B 1011 4 4 0100 12 C 1100 5 5 0101 13 D 1101 6 6 0110 14 E 1110 7 7 0111 15 F 1111 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 14
 15. Cách đổi một số sang hệ thập phân • Bước 1: Xác định vị trí của ký số từ phải sang trái bắt đầu  từ 0 • Bước 2: Nhân ký số với lũy thừa của cơ số tại vị trí tương  ứng • Bước 3: Tính tổng các tích. 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 15
 16. Cách đổi một số sang hệ thập phân • Ví dụ: 47068=?10 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 16
 17. Đổi một số hệ 10 sang các hệ khác • Bước 1: Chia số hệ 10 cho cơ số mới • Bước 2: Ghi nhận số dư, tiếp tục chia phần nguyên cho cơ  số mới, đến khi phần nguyên là 0 thì dừng • Bước 3: Dãy các số dư từ dưới lên chính là số ở hệ đếm  mới. 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 17
 18. Đổi một số hệ 10 sang các hệ khác • Ví dụ: 95210=?8 • Kết quả:  95210=16708 5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 18
 19. Cách đổi nhanh từ hệ 2 sang hệ 8 • Bước 1: chia số nhị phân thành các nhóm 3 ký số từ phải  sang trái • Bước 2: chuyển các nhóm 3 ký số từ hệ 2 sang hệ 8 • Ví dụ: 11010102=1528 − Bước 1: − Bước 2:  5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 19
 20. Cách đổi nhanh từ hệ 8 sang hệ 2 • Bước 1: chuyển mỗi ký số trong số hệ 8 sang hệ 2 • Bước 2: kết hợp các kết quả lại chính là số ở hệ 2 • Ví dụ: 5628=1011100102 − Bước 1: − Bước 2:   5/4/17 NHẬP MÔN TIN HỌC 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản