intTypePromotion=1

Bài giảng Phần 1.1: Lý thuyết chung về thực hành công tác xã hội

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:29

0
281
lượt xem
41
download

Bài giảng Phần 1.1: Lý thuyết chung về thực hành công tác xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phần 1.1: Lý thuyết chung về thực hành công tác xã hội có nội dung trình bày quan niệm về thực hành CTXH như thực hành công tác xã hội là gì? Bản chất của thực hành công tác xã hội, các nguồn lực của hệ thống, mục đích của công tác xã hội, mô hình công tác xã hội về quy chiếu, chức năng của thực hành công tác xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần 1.1: Lý thuyết chung về thực hành công tác xã hội

 1. PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỰC HÀNH CTXH
 2. 1.1. QUAN NIỆM VỀ THỰC HÀNH CTXH • Thực hành công tác xã hội là gì? • Bản chất của thực hành công tác xã hội • Các nguồn lực của hệ thống • Mục đích của công tác xã hội • Mô hình công tác xã hội về quy chiếu • Chức năng của thực hành công tác xã hội
 3. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Công tác xã hội là gì? – Công tác xã hội thúc đẩy sự phát triển xã hội và sự cố kết xã hội. – Giá trị cốt lõi của công tác xã hội là nhằm trợ giúp các cá nhân tạo được sự biến đổi về điều kiện sống nhằm đạt được sự phát triển bền vững. – Công tác xã hội là hoạt động chuyên môn được vận hành dựa trên các lý thuyết chung và hệ thống tri thức bản địa. – Các nguyên tắc cơ bản của công tác xã hội đó là vấn đề nhân quyền, trách nhiệm tập thể và công bằng xã hội, đó chính là những vấn đề cơ bản cho hoạt động thực hành công tác xã hội. (IFSW 2013)
 4. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh • Thực hành công tác xã hội là gì? • Thực hành công tác xã hội bao gồm việc ứng dụng các kiến thức, giá trị, nguyên tắc, kỹ thuật của công tác xã hội đối với một hoặc nhiều mục đích; • Giúp các cá nhân đạt được các dịch vụ bền vững; • Có được các hoạt động tham vấn và trị liệu tâm lý với cá nhân, gia đình, và nhóm;
 5. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Bản chất của thực hành công tác xã hội - Các mô hình thực hành công tác xã hội? - Mô hình nào được xem là phổ biến ở Việt Nam hiện nay?
 6. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Bản chất của thực hành công tác xã hội • Thực hành công tác xã hội là hướng đến có mô hình can thiệp phù hợp với các đối tượng thân chủ; • Thân chủ trong công tác xã hội có thể là cá nhân, nhóm hay c ộng đồng; • Mục đích của công tác xã hội là cần xây dựng được các mô hình để giúp nhân viên xã hội có được mô hình quy chiếu xem xét về các bối cảnh sống của thân chủ; • Bản chất của thực hành công tác xã hội gắn liền với các tranh luận về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động mà NVXH cần thể hiện để hướng đạt mục đích.
 7. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Bối cảnh xã hội và các hệ thống nguồn lực • Trọng tâm công tác xã hội là gì? • Con người phụ thuộc vào hệ thống nhằm đạt được mục đích gì? • Đâu là các nguồn lực cho con người trong cuộc sống hàng ngày? Gia đình có còn là nguồn lực cơ bản?
 8. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh
 9. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Sự thiếu hụt của các hệ thống nguồn lực không chính thức
 10. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Sự thiếu hụt của các hệ thống nguồn lực chính thức
 11. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Sự thiếu hụt của các hệ thống nguồn lực xã hội
 12. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Những hình thức thiếu hụt khác
 13. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh MỤC ĐÍCH CỦA THỰC HÀNH CTXH
 14. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh MÔ HÌNH QUY CHIẾU
 15. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh MÔ HÌNH QUY CHIẾU-Thực hiện các nhiệm vụ Ví dụ: một nam thanh niên 30 Qua việc xem xét các điều tuổi được ra viện sau thời gian kiện xã hội, mối quan tâm điều trị tâm thần chính là về các nhiệm vụ Câu hỏi đặt ra: trong cuộc sống mà cá nhân • Những điều gì mà nam thanh niên phải đối mặt, các điều kiện này phải đối mặt trong quá trình và các nguồn lực thúc đẩy cơ chuyển dịch từ môi trường bệnh chế đối mặt với các nhiệm viện bị hạn chế nhiều vào cộng vu, giúp họ hiện thực hoá đồng? được cá giá trị sống, và xoá • Điều gì mà anh ta bị gán nhãn? bỏ đi các áp lực; • Anh ấy muốn có được cuộc sống như thế nào?
 16. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Tương tác với các hệ thống nguồn lực Đây là quá trình Ví dụ: trong việc xem xét những khó khăn mà nhìn các vấn cha mẹ trẻ khuyết tật gặp phải, nhân viên xã đề xã hội hội sẽ xem xét những tương tác của gia đình không phải là như một nguồn lực cho các thành viên đặc tính riêng của cá nhân, Câu hỏi đặt ra: mà là sự tương sự hiện diện của đứa trẻ khuyết tật có ảnh hưởng ntn đối với các thành viên trong gia đình? tác của cá nhân cha mẹ có đồng thuận việc đứa trẻ khuyết tật đó cần can đối với mạng thiệp không? lưới các hệ Cách thức nào mà các thành viên trong gia đình hỗ trợ lẫn nhau? thống nguồn Những đứa trẻ khác phản ứng như thế nào đối với việc cha lực; mẹ quá dành nhiều thời gian, quan tâm đến trẻ khuyết tật;
 17. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Mối quan hệ với các vấn đề xã hội Ví dụ: Ông A, đã nghỉ hưu được 10 năm, có vấn đề cá nhân: nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng nằm trong chính các cá nhân, qua mối quan nhưng ông khó tìm được cơ sở như vậy do hệ với những cá nhân hiện tại cộng đồng còn thiếu hụt đội ngũ bác khác, có liên quan đến sĩ và phạm vi phục vụ, cũng như còn nhiều cái tôi và với những khía cạnh mang tính rắc rối để sử dụng bảo hiểm y tế. bị hạn chế trong đời sống xã hội mà cá Câu hỏi đặt ra: nhân trực tiếp nhận Đâu là vấn đề cá nhân hay vấn đề xã hội? thức được Sự thiếu hụt các y tá, bác sĩ có chuyên môn : Là vấn đề xã hội vấn đề xã hội nằm Hành động của CTXH ẩn chứa trong môi Nếu nhấn mạnh đến vấn đề cá nhân, giúp họ tiếp cận đến trường sống các cơ sở chăm sóc y tế: Chỉ là cách giải quy ết vấn đề cá nhân; Chỉ có thể mở rộng chất lượng và dịch vụ chăm sóc mới là cách giải quyết vấn đề xã hội
 18. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh CHỨC NĂNG CỦA THỰC HÀNH CTXH • Giúp cá nhân nâng cao và sử dụng hiệu quả các khả năng đối mặt và giải quyết vấn đề; • Thiết lập được các mối quan hệ giữa cá nhân và các hệ thống nguồn lực; • Thúc đẩy tương tác và điều chỉnh, xây dựng các mối quan hệ mới giữa cá nhân và các nguồn lực của hệ thống; • Đóng góp vào quá trình phát triển và điều chỉnh các chính sách xã hội • Phân phối các nguồn lực vật chất;
 19. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Giúp cá nhân nâng cao và sử dụng hiệu quả các khả năng đối mặt và giải quyết vấn đề; – Các vấn đề của cá nhân có thể làm hạn chế các cá nhân tạo dựng các mối quan hệ với các hệ thống xã hội; làm thay đổi việc thực hiện các chức năng hiệu quả; các cá nhân có thể bị quá tải trong cuộc sống, nhầm lẫn với các nhiệm vụ phải thực hiện: các cá nhân cần giúp việc thiết lập các mục tiêu hiện thực và quyết định những điều gì cần làm để thực hiện điều đó – Nhân viên xã hội được xem là một nguồn lực để giúp các cá nhân hình thành và thực hiện mục tiêu;
 20. phần 1.1. quan niệm về thực hành ctxh Giúp cá nhân nâng cao và sử dụng hiệu quả các khả năng đối mặt và giải quyết vấn đề – Các nhiệm vụ và hoạt động của nhân viên xã hội: • Thứ nhất, nhân viên xã hội xác định và liên lạc với các cá nhân có nhu cầu cần trợ giúp các vấn đề cuộc sống. Mặc dù, một số cá nhân có nhu cầu có thể tiếp cận dịch vụ công tác xã hội trực tiếp, người khác lại gián tiếp. Thông thường, các cá nhân có vấn đề ít tiếp cận đến các dịch vụ công tác xã hội một cách chủ động; • Nhân viên xã hội có thể giúp các cá nhân có các vấn đ ề khủng hoảng nâng cao sự hiểu biến và khuyến khích họ. (nhân viên xã hội giúp người thất nghiệp cần tin tưởng hơn vào tương lai, trợ giúp các góa phụ lập kế hoạch cho tương lai…) • Nhân viên xã hội có thể giúp các cá nhân có vấn đề thêm các c ơ hội trong cuộc sống qua việc cùng phân tích tình huống, khuyến khích biểu lộ cảm xúc; suy nghĩ lại về chính điều kiện sống của
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2