intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích thuế - Chương 7. Thuế công ty

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

233
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài học có nhằm vào các mục tiêu: Hiểu cấu trúc thuế thu nhập công ty; Kiểm tra thuế công ty ảnh hưởng đến quyết định đầu tư; Kiểm tra thuế công ty ảnh hưởng đến tài trợ liệu là phát hành trái phiếu hay phát hành cổ phiếu; Hiểu tính phức tạp của chính sách đánh thuế công ty toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thuế - Chương 7. Thuế công ty

 1. Chương 7 Thuế công ty Tài chính công và chính sách công 1
 2. Dẫn nhập Figure 1 cho thấy sự giảm đi tỷ phần thu nhập nguồn thu từ thuế thu nhập công ty . 2
 3. Figure 1 The share paid by corporations had declined dramatically over the last 45 years.
 4. Dẫn nhập Năm 1960, hầu hết 25% thu nhập thuế liên bang chủ yếu nguồn thu thuế thu nhập công ty . Ngày nay ít hơn 8% . 4
 5. Dẫn nhập Đối với quan điểm chống đối, thuế thu nhập công ty làm giảm năng suất khu vực công ty; giảm thuế làm giảm gánh nặng, dẫn đến gia tăng đầu tư. Đối với người ủng hộ, thuế thu nhập công ty đảm bảo tính lũy tiến của toàn hệ thống thuế . 5
 6. Dẫn nhập Bài học có nhằm vào các mục tiêu: Hiểu cấu trúc thuế thu nhập công ty . Kiểm tra thuế công ty ảnh hưởng đến quyết định đầu tư . Kiểm tra thuế công ty ảnh hưởng đến tài trợ: liệu là phát hành trái phiếu hay phát hành cổ phiếu . Hiểu tính phức tạp của chính sách đánh thuế công ty toàn cầu 6
 7. THUẾ CÔNG TY LÀ GÌ? Công ty chiếm khoảng 75% doanh thu của Mỹ . Cổ đông (Shareholders) là những cá nhân mua quyền sở hữu một công ty. Có hai loại công ty: Thu nhập từ “S-corporations” là chịu thuế thu nhập cá nhân và tùy thuộc vào thuế thu nhập cá nhân . Thu nhập từ “C-corporations” là chịu thuế công ty. 7
 8. Sở hữu và kiểm soát Hầu hết các công ty tách quyền sở hữu ra khỏi kiểm soát. Các cổ đông không tham gia quản lý hoạt động hàng ngày công ty . Vấn đề người đại diện (agency problem) là sự không liên kết sự quan tâm giữa người chủ sở hữu và người quản lý công ty. Ví dụ người quản lý ủng hộ tiền “thưởng” mà nó không phản ảnh hiệu quả của công ty. 8
 9. Tài trợ công ty Hãy hình dung một công ty cần vốn để đầu tư. Nó có hai lựa chọn: Tài trợ nợ Tài trợ vốn Hai phương pháp này khác nhau như thế nào và hàm ý của chính sách thuế? 9
 10. Tài trợ công ty Tài trợ nợ thông qua cơ chế vay mượn . Thường thực hiện qua phát hành trái phiếu công ty. Tài trợ vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty và có thể nhận được tiền lời qua hai cách khác nhau: cổ tức và tiền lời vốn . Figure 2 minh chứng hai phương pháp tài trợ và tiền lời nhà đầu tư . 10
 11. Figure 2 Firms can raise money with debt finance, paying interest on bonds. Firms can raise money with equity finance, paying dividends and/or capital gains.
 12. Tại sao đánh thuế vào công ty? Tại sao phải đánh thuế vào công ty? Khi chúng ta đánh thuế vào công ty, cuối cùng là đánh vào các yếu tố suất xuất . Có hai lý do đánh thuế vào công ty: Thuế đánh vào lợi nhuận thuần túy không gây bóp méo sản lượng . Thu nhập giữ lại không đánh thuế (không phân phối cho người lao động) 12
 13. Tại sao đánh thuế vào công ty? Ở chừng nhất định, các công ty có quyền lực thị trường, họ sẽ kiếm lợi nhuận thuần túy vượt quá khoản chi trả các yếu tố sản xuất của họ . Lợi nhuận thuần túy đối với công ty độc quyền Diamond and Mirlees (1971) cho rằng lợi nhuận thuần túy là cách tốt nhất để huy động nguồn thu hơn là so với đánh thuế vào các yếu tố sản xuất, bởi vì nó không làm bóp méo sản lượng. 13
 14. Tại sao đánh thuế vào công ty? Trong khi đánh thuế vào lợi nhuận thuần túy dường như là cách tốt nhất, nhưng nó không phải cách thức mà đánh thuế thu nhập vận hành. Thứ nhất, thuế công ty không phải là thuế lợi tức thuần túy bởi vì công ty có thể hạ thấp khoản thuế bằng thay đổi các yếu tố đầu vào. Thứ hai, thuế công ty đánh vào lợi nhuận kế toán chứ không phải là lợi nhuận kinh tế. Lợi nhuận kinh tế: là khoản chênh lệch giữa thu nhập của công ty và chi phí cơ hội kinh tế của sản xuất . Lợi nhuận kế toán: là chênh lệch giữa thu nhập và chi phí báo cáo của công ty . 14
 15. Tại sao đánh thuế vào công ty? Động lực thứ hai cho việc đánh thuế thu nhập công ty liên quan đến thu nhập giữ lại. Nếu như công ty không bị đánh thuế vào lợi nhuận, nhưng các cá nhân bị đánh thuế vào khoản tiền thưởng được thanh toán bởi công ty, thì các công ty có thể tránh thuế bằng việc không thanh toán tiền thưởng. 15
 16. CƠ CẤU THUẾ CÔNG TY Thuế thu nhập công ty là rất phức tạp nhưng cơ sở thuế được tóm tắt như : Gánh nặng thuế = [(thu nhập – chi phí ) ☺] – ITC ITC: Giảm trừ thuế đầu tư 16
 17. Thu nhập Thu nhập của công ty đơn giản là thu nhập kiếm được bằng việc bán hàng hóa và dịch vụ trên thị trường 17
 18. Chi phí Chi phí của công ty gồm chi phí bằng tiền mặt, lãi suất, và khấu hao. Chi phí tiền mặt gồm chi phí lao động, quảng cáo, công cụ lao động … Lãi suất Các chi phí được khấu trừ trong năm khi phát sinh. Khấu hao 18
 19. Chi phí Về nguyên tắc, các công ty được phép khấu hao sự giảm giá thực tài sản từ năm này đến năm khác. Khấu hao kinh tế là sự giảm giá thực tế giá trị vốn trong một khoảng thời gian nhất định . Nếu như giá trị thị trường của máy móc giảm xuống $10,000, thì đó sự giảm giá kinh tế. Thực tế, rất khó khăn để thấy được tỷ lệ khấu hao thực của tài sản. Vì vậy luật thuế quy định bảng khấu hao . 19
 20. Chi phí Khấu hao có nhiều cách tiếp cận: Khấu hao đường thẳng (Straight-line depreciation) Khấu hao theo gia tốc (Accelerated depreciation). Chi phí đầu tư (Expensing investments) được giảm trừ toàn bộ chi phí đầu tư từ thuế trong năm phát sinh . Đơn giảm nó là hình thức khấu hao theo gia tốc . 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2