intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích chính sách thuế: Chương 1 - PGS.TS. Sử Đình Thành

Chia sẻ: Nn Nn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

193
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích chính sách thuế - Chương 1 giới thiệu tổng quan về chính sách thuế. Thông qua chương này, người học có thể biết được một số loại thuế như: Thuế đánh vào tiền lương, thuế đánh vào thu nhập cá nhân, Thuế đánh vào thu nhập công ty, thuế tài sản, thuế tiêu dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích chính sách thuế: Chương 1 - PGS.TS. Sử Đình Thành

 1. Chương 1 Ch Thuế: Giới thiệu tổng quan PGS. TS SỬ ĐÌNH THÀNH 1
 2. Dẫn nhập „ Thuếế đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực chính trị và chính sách chính phủ . „ Bài học này nghiên cứu đánh thuế bằng việc thiết lậpp thể chế và lýý thuyết y để pphân tích chính sách thuế . „ Ôn lại các loại thuế „ Cấu trúc thuế thu nhập và sự công bằng „ Đo Đ lường l ờ cơ sở ở th thuếế . 2
 3. CÁC LOẠI THUẾ „ Có các loại thuếế đánh vào: „ Tiền lương; „ Thu nhập cá nhân và doanh nghiệp; „ Tàii sản; và „ Tiêu dùng g. 3
 4. Thuế đánh vào tiền lương „ Thuếế đánh vào tiền ề lương dùng đểể tài trợ bảo hiểm xã hội, ộ , bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. „Ở Việt Nam: Phí Bảo hiểm xã hội, hội phí bảo hiểm y tế => chưa xem là thuế. 4
 5. Thuế vào thu nhập cá nhân „ Thuếế thu nhập cá nhân đánh vào thu nhập tích lũy trong năm của cá nhân trong năm. „ Cơ sở thuế rất rộng: „ Tiền lãi,, cổ tức,, tiền lương. g „ Lời vốn (capital gains): thu nhập bán được từ bán tài sản vốn . „ Chứng khoán, nhà. 5
 6. Thuế đánh vào thu nhập công ty „ Thuếế thu nhập công ty đánh vào thu nhập ợ của công kiếm được g ty. y „ Nếu như công ty không bị lỗ, thì không bị đánh thuế . 6
 7. Thuế tài sản „ Thuếế tài sản đánh vào giá trị tài sản của gia đình hay cá nhân. „ Chứng khoán, nhà cửa. „ Thuế bất động ộ g sản: là một ộ loại ạ thuế tài sản đánh vào giá trị nhà, đất đai… „ Thuế thừa kế loại thuế tài sản đánh vào bất động sản để lại sau khi chết . 7
 8. Thuế đánh vào tiêu dùng „ Đây là loại thuếế rất ấ phổổ biến ế „ Thuế tiêu dùng g đánh vào tiêu dùngg của các cá nhân và hộ gia đình. „ Thuế khoán trên doanh thu đánh vào hộ kinh doanh nhỏ. Thuế hàng hóa (excise tax) đánh vào một số hàng hóa đặc biệt „ Thuốc lá, xăng dầu. 8
 9. Các loại thuế „ Thuếế BHXH, thu nhập và thuếế tài sản gọi là thuếế trực thu, bởi vì đánh trực tiếp vào nguồn lực của cá nhân. „ Thuế tiêu dùng g ggọi là thuế ggián thu, bởi vì thuế đánh vào sử dụng nguồn lực. 9
 10. Đánh thuế ở các quốc gia trên thế giới „ Hình 1 mô tả sự phân phối ố nguồn ồ thu thuếế của Mỹ. „ Chính quyền liên bang cơ bản dựa vào thuế thu nhậpp cá nhân và thuế BHXH. „ Các bang và địa phương dựa vào thuế tiêu dùng và thuế tài sản . 10
 11. The federal government relies Hình 1 heavilyy on the individual income tax and the payroll tax. State and local governments rely more heavily on sales taxes and property taxes.
 12. Đánh thuế ở các quốc gia trên thế giới „ Hình 2 mô tả cơ cấu ấ thuếế một sốố quốc ố gia. „ Hầu hết các q quốc ggia có khuynh y hướngg dựa ít vào thuế thu nhập, mà chủ yếu dựa vào thuế tiêu dùng . „ Việt ệ Nam: thuế trực ự thu 30%;; thuế g gián thu 60% 12
 13. Hình 2 Other countries are more d dependent d t on consumption ti ttaxes than the United States.
 14. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế „ Nghiên cứu tình huống ố ở Mỹ, thuếế thu nhập liên bang là nguồn lực quan trọng đối với chính quyền liên bang . „ Xét cấu trúc thuế thu nhậpp Bảngg 1 và xét tình huống là Ông Jack. 14
 15. Table 1 The income tax system includes Computingdeductions Jack’s (for income tax actions like Gross income contributing to $60,000 a 401k). minus Deductions - $2,000 The income tax system includes equals Adjusted gross income (AGI) (for family exemptions = $58,000 size) and minus Exemptions deductions deduc o s (s a The (standard dtax or liability da- $15,500 $15o e yed) is computed itemized). 500 p from taxable income using the income minus Itemized (or standard) deduction - $13,000 (or $9,700) tax schedule. equals q Taxable income =$ $29,500 , There are also credits such as the Usecredit, EITC, child income tax schedule saver’s credit, (Figure and child care 3) credit. equals Taxes owed Finally the difference Finally, = $3,710between a person’s withholding and tax liability minus Credits determines the- $3,000 payment/refund. equals Total tax payment = $710 minus Withholding - $2,000 equals Final payment (refund) due = ($1,290)
 16. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế „ Bước thứ nhất ấ là tính cơ sở thuếế đối ố với Jack . „ Tổng g thu nhập ập là tổngg nguồn g thu nhậpp khác nhau của Jack. „ Đó là: $60,000 trong Bảng 1. „ Bao gồm lương, lãi suất, cổ tức, cho thuê nhà… „ Tổng Tổ th nhập thu hậ được đ ợ điều điề chỉnh hỉ h (AGI) là tổng tổ thu th nhập sau khi khấu trừ các khoản giảm trừ. „ Đó là $58,000 trong Bảng 1 . „ Các khoản giảm trừ gồm tiền lương hưu, ly hôn và các khoản khác . 16
 17. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế „BBước ớ tiếp iế theo h là khấu khấ trừ ừ các á khoản kh ả miễn iễ trừ ừ từ ừ AGI. AGI „ Đó là số tiền cố định mà cá nhân trừ được miễn từ AGI nhằm hằ nuôi ôi sống ố các á thành hà h viên iê phụ h thuộc h ộ trong gia i đình đì h cũng như bản thân và vợ của Jack. „ Có hai h i lựa l chọnh để khấu khấ trừ: ừ „ Giảm trừ chuẩn là số tiền cố định mà cá nhân có thể lựa chọn h giảm iả trừ t ừ từ thu th nhập hậ chịu hị thuế th ế . „ Trừ theo khoản mục là một sự lựa chọn đối với giảm trừ chuẩn qua đó người nộp thuế giảm trừ tổng số tiền chi chuẩn, tiêu cho những khoản chi tiêu khác . „ Đó là đónggggóp p từ thiện, ệ , trả tiền lãi do thế chấp p nhà và thuế thu nhập địa phương và liên bang. 17
 18. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế „ Trong Bảng 1, Jack được miễn ễ trừ tổng ổ cộng $15,500 (bản thân, vợ và 3 đứa trẻ). „ Giảm trừ theo khoản mục (đó là tiền lãi về thế chấp nhà, thuế thu nhậpp liên bangg và đóngg ggópp từ thiện)) vượt quá giảm trừ chuẩn. „ Vì thế,, ông g ta khấu trừ $ $13,000 , so với $ $9,700. , „ Ở Mỹ, 65% hộ gia đình chọn giảm trừ chuẩn, trong khi giảm trừ theo khoản mục 35%. 35% 18
 19. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế „ Sau khi khấu ấ trừ các khoản giảm trừ và miễn ễ trừ, Jack còn lại $29,500 thu nhập chịu thuế. „ Thu nhập chịu thuế số tiền thu nhập còn lại sau khi ggiảm trừ từ AGI. „ Cơ sở thuế là thu nhập ròng mà thuế đánh vào. „ Hay còn gọi là thu nhập chịu thuế. thuế 19
 20. Cấu trúc thuế thu nhập Thuế suất và thuế phải nộp „ Hình 3 cho thấy ấ biểu ể thuếế mà Jack sử dụng đểể chuyển thu nhập chịu thuế thành thuế phải nộp . „ Thuế suất biên thay đổi từ 10% (thu nhập chịu thuế dưới $14,300)) và 35% ((thu nhậpp chịu thuế trên $319,100). 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2