intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích chính sách thuế

Xem 1-20 trên 210 kết quả Phân tích chính sách thuế
 • Tiểu luận: Phân tích chính sách thuế bảo vệ môi trường nhằm trình bày cơ sở lý luận và chính sách thuế bảo vệ môi trường, đánh giá thực trạng của chính sách thuế bảo vệ môi trường tại Việt Nam, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế bảo vệ môi trường.

  pdf26p green_12 14-05-2014 1216 355   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách thuế - Chương 1 giới thiệu tổng quan về chính sách thuế. Thông qua chương này, người học có thể biết được một số loại thuế như: Thuế đánh vào tiền lương, thuế đánh vào thu nhập cá nhân, Thuế đánh vào thu nhập công ty, thuế tài sản, thuế tiêu dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p tangtuy02 08-03-2016 109 25   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách thuế - Chương 4 cung cấp những kiến thức về thuế đánh vào cung lao động. Bài học này nghiên cứu lý thuyết thuế đánh vào cung lao động, sau đó sẽ xem xét các nghiên cứu thực nghiệm để kiểm định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p tangtuy02 08-03-2016 59 14   Download

 • Đề thi mẫu môn Chính sách thuế cho Sinh viên Cao học kinh tế.

  pdf14p giangacd 11-06-2010 489 157   Download

 • Chương 1 Phân tích lý thuyết thuế tổng quan, cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nghiên cứu và hiểu rõ một số kiến thức liên quan đến chính sách thuế cũng như phân tích lý thuyết thuế tổng quan.

  pdf75p canhdangxuan 02-04-2014 131 22   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về sự mất công bằng và thuế tối ưu trong chính sách thuế. Bài học này sẽ minh chứng những nỗ lực để làm tối thiểu hóa chí phí hiệu quả đối với xã hội. Bởi vì hiệu quả xã hội là tối đa hóa ở mức cân bằng thị trường, đánh thuế vào thị trường dẫn đến tổn thất xã hội (deadweight loss). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p tangtuy02 08-03-2016 70 18   Download

 • Chương 4 Thuế đánh vào cung lao động, cùng nghiên cứu các nội dung sau trong chương học này: Lý thuyết cơ bản thiết lập mô hình; Lý thuyết cơ bản hiệu ứng thay thế - hiệu ứng thu nhập; Lý thuyết cơ bản giới hạn giờ làm việc; Lý thuyết cơ bản nghiên cứu thực nghiệm; Chính sách thuế đối với chăm sóc trẻ em và cung lao động.

  pdf32p canhdangxuan 02-04-2014 93 15   Download

 • Nội dung: Được và Mất trong ngoại thương từ góc độ thặng dư người tiêu dùng và người sản xuất. Phân tích tác động kinh tế và tác động phúc lợi của chính sách thuế nhập khẩu.Trường hợp nền kinh tế nhỏ. Trường hợp nền kinh tế lớn. Suất bảo hộ hiệu dụng (Effective Rate of Protection)

  ppt56p giangacd 23-06-2010 436 167   Download

 • Chương 2 Phân tích thuế hàng hóa và dịch vụ, nội dung nghiên cứu trong chương này gồm: Nguyên tắc xác định gánh nặng thuế; Sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng thuế; Ảnh hưởng cân bằng tổng thể.

  pdf72p canhdangxuan 02-04-2014 84 19   Download

 • Chương 3 Thuế hiệu quả và thuế tối ưu, nội dung nghiên cứu trong chương này gồm: Đánh thuế và hiệu quả kinh tế; Phân tích thuế tối ưu; Thuế thu nhập tối ưu; Gắn kết lợi ích – thuế và tài trợ chương trình BHXH.

  pdf51p canhdangxuan 02-04-2014 96 18   Download

 • Cùng tìm hiểu các lĩnh vực nghiên cứu trong thương mại quốc tế; tác động của thuế xuất nhập khẩu lên thương mại quốc tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phân tích chính sách từ góc độ thương mại và đầu tư quốc tế (2012)" của tác giả Đinh Công Khải.

  pdf22p codon_10 05-04-2016 66 9   Download

 • Tiểu luận: Ảnh hưởng của chính sách thuế nhập khẩu lên thị trường ôtô của Việt Nam trình bày về cơ sở lý luận về thuế nhập khẩu và tác động của thuế nhập khẩu lên nền kinh tế. Thực trạng phát triển ngành công nghiệp ôtô ở Việt Nam.

  pdf20p green_12 14-05-2014 388 83   Download

 • Chương 6 Thuế đánh vào các hoạt động đầu tư và tài sản, cùng nghiên cứu các nội dung sau trong chương học này: Thuế và vấn đề chấp nhận rủi ro; Đánh thuế vào tiển lãi vốn; Đánh thuế chuyển giao; Đánh thuế bất động sản.

  pdf54p canhdangxuan 02-04-2014 100 15   Download

 • Chương 2 của bài giảng trình bày về vấn đề đánh thuế công bằng: ảnh hưởng của đánh thuế. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Ba nguyên tắc ảnh hưởng thuế, mở rộng ảnh hưởng thuế, ảnh hưởng thuế cân bằng tổng thuế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf64p tangtuy02 08-03-2016 54 15   Download

 • Chương 5 đề cập đến thuế đánh vào tiết kiệm. Trong chương này sẽ tập trung vào một số nội dung sau: Mô hình lý thuyết cơ bản về tiêu dùng 2 giai đoạn (thời kỳ), minh chứng thực nghiệm (Mô hình tiết kiệm dự phòng, mô hình tự kiểm soát, tài khoản hưu trí). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf48p tangtuy02 08-03-2016 55 13   Download

 • Chương 5 Thuế đánh vào tiết kiệm, trong chương này tìm hiểu kiến thức về: Thuế và tiết kiệm mô hình lý thuyết truyền thống; Đánh thuế và tiết kiệm – lý thuyết và minh chứng; Thuế và tiết kiệm, lạm phát và tiết kiệm; Các mô hình tiết kiệm khác,...

  pdf43p canhdangxuan 02-04-2014 72 12   Download

 • Chương 6 cung cấp cho người học một số hiểu biết cơ bản về thuế đánh vào các hoạt động đầu tư có tính rủi ro và thuế tài sản. Trong chương này sẽ khám phá ảnh hưởng của đánh thuế liên quan đến tiết kiệm: ảnh hưởng đến chấp nhận rủi ro và ảnh hưởng đến sự giàu có. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p tangtuy02 08-03-2016 43 11   Download

 • Tại sao đánh thuế thu nhập doanh nghiệp bên cạnh thuế thu nhập cá nhân? Trách nhiệm hữu hạn: công ty chịu trách nhiệm hữu hạn còn cá nhân thì không, nên thuế thu nhập công ty như một loại giá cả trả cho quyền lợi này. Vấn đề người đại diện: tạo ra thu nhập cho công ty không phải chỉ có chủ sở hữu.

  ppt68p giangacd 23-06-2010 389 164   Download

 • Thuế nhập khẩu: Là loại thuế đánh vào: Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Hàng hóa từ khu phi thuế quan đưa vào thị trường trong nước. Có số thu đứng thứ 3 sau thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Gắn liền với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

  ppt89p giangacd 23-06-2010 272 127   Download

 • Khái niệm: Thuế tài sản là một loại thuế tỷ lệ đánh vào giá trị tài sản. Thuế được thu hàng năm. Tài sản chịu thuế phổ biến nhất là đất và công trình phát sinh trên đất (Improvements to Land). Ở Việt Nam, hiểu theo nghĩa rộng, thuế tài sản bao gồm các khoản thuế và thu liên quan đến tài sản như thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất, tiền sử dụng đất (thu một lần)....

  ppt42p giangacd 23-06-2010 283 116   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích chính sách thuế
p_strCode=phantichchinhsachthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản