intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

0
158
lượt xem
16
download

Bài giảng Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về nội dung cơ bản cách tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực, thực hành các công cụ khám phá và huy động nguồn lực, lập kế hoạch phát triển dựa vào nguồn lực, xây dựng kế hoạch áp dụng ABCD vào công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực

Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực<br /> (Phương pháp tiếp cận ABCD)<br /> Kiên Giang, ngày 12 – 15 tháng 4 năm 2012<br /> <br /> CHƢƠNG TRÌNH TẬP HUẤN<br /> <br /> Mục tiêu khóa học<br /> Khi kết thúc khóa học tham dự viên có thể:<br /> 1. Hiểu<br /> <br /> được nội dung cơ bản cách tiếp cận Phát triển cộng<br /> đồng dựa vào nội lực<br /> <br /> 2.Thực hành các công cụ khám phá và huy động nguồn<br /> lực<br /> 3. Lập kế hoạch phát triển dựa vào nguồn lực<br /> 4. Xây dựng kế hoạch áp dụng ABCD vào công việc<br /> <br /> Ngày thứ nhất<br />  Nội dung:<br /> <br /> <br /> Giới thiệu về ABCD:<br /> <br /> <br /> Tổng quan về ABCD trên Thế giới<br /> và ở Việt nam<br /> <br /> Mục tiêu mong muốn đạt<br /> đƣợc:<br /> <br /> <br /> Hiểu đƣợc sơ bộ về tiếp cận<br /> ABCD và các nguyên tắc áp<br /> dụng<br /> <br /> <br /> <br /> Biết các nguồn lực chính của<br /> cộng đồng<br /> <br /> <br /> <br /> Nắm đƣợc cấp độ tham gia mà<br /> tiếp cận ABCD nhắm tới<br /> <br /> <br /> <br /> Biết cách áp công cụ phỏng vấn<br /> tích cực<br /> <br /> <br /> <br /> Biết cách áp dụng công cụ câu<br /> chuyện thành công để khởi đầu<br /> cho áp dụng tiếp cận ABCD vào<br /> phát triển cộng đồng<br /> <br /> Dẫn nhập về ABCD<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhu cầu và nội lực<br /> <br /> <br /> <br /> Sự tham gia<br /> <br /> <br /> <br /> Khám phá nguồn lực và cơ hội<br /> phát triển<br /> <br /> <br /> Công cụ số 1: Phỏng vấn tích cực<br /> <br /> <br /> <br /> Công cụ số 2: Câu chuyện thành công<br /> <br /> GIỚI THIỆU VỀ ABCD<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2