intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phát triển ứng dụng web - ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức

Chia sẻ: Nguyen Hoang Thien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

214
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng: Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết kế, cài đặt và triển khai 1 ứng dụng web; thiết kế và cài đặt 1 ứng dụng web hoàn chỉnh bằng PHP; triển khai ứng dụng web trên intranet, internet; một số kỹ thuật an toàn và bảo mật cho website. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển ứng dụng web - ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB<br /> ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> <br /> Mục tiêu:<br />  Nắm vững các khái niệm căn bản của quá<br /> <br /> trình thiết kế, cài đặt và triển khai 1 ứng<br /> dụng web<br />  Thiết kế và cài đặt 1 ứng dụng web hoàn<br /> chỉnh bằng PHP<br />  Triển khai ứng dựng web trên intranet,<br /> internet<br />  Một số kỹ thuật an toàn và bảo mật cho<br /> website<br /> Phát triển Ứng dụng Web - Nguyễn Hồ Minh Đức<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> <br /> Nội dung môn học:<br />  Giới thiệu về internet và những nguyên lý cơ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> bản trong thiết kế web<br /> HTML, DHTML<br /> Javascript<br /> Lập trình web với PHP<br /> Triển khai ứng dụng web<br /> <br /> Phát triển Ứng dụng Web - Nguyễn Hồ Minh Đức<br /> <br /> 3<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> <br /> Tài liệu tham khảo:<br />  Bài giảng, bài tập:<br /> <br /> http://itam.tut.edu.vn/courses<br />  www.w3schools.com<br />  www.php.net<br />  http://msdn.microsoft.com/library/<br /> <br /> Phát triển Ứng dụng Web - Nguyễn Hồ Minh Đức<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> <br /> Đánh giá kết quả<br />  10%: điểm danh, bài tập kiểm tra trên lớp<br />  20%: thi thực hành giữa kỳ<br /> <br />  70%: thi thực hành cuối kỳ<br /> <br /> <br /> <br /> Điểm khuyến khích:<br />  SV đăng ký nhóm (2-4 người) báo cáo các<br /> <br /> chuyên đề nhỏ liên quan đến nội dung môn<br /> học<br /> <br /> Phát triển Ứng dụng Web - Nguyễn Hồ Minh Đức<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2