intTypePromotion=3

Bài giảng Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
20
lượt xem
1
download

Bài giảng Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày đại cương về loét do stress ở trẻ em, sinh lý bệnh học loét do stress ở trẻ em, phòng ngừa loét do stress, các thuốc phòng loét do stress, chỉ định sử dụng thuốc phòng ngừa loét do stress ở trẻ em, các tác dụng của thuốc và những tác dụng bất lợi của thuốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em

ĐẠI CƢƠNG<br />  Tần suất loét do stress ở trẻ em: 10.2% (nặng 1.6%)1<br /> Tần suất ở trẻ sơ sinh bị XHTH tại ICU là 20% 2<br />  Loét do stress làm tăng nguy cơ tử vong: RR=4.1 (KTC<br /> 95%: 2.6-6.5) và tăng thời gian nằm viện<br />  Phòng ngừa với kháng thụ thể H2 làm giảm tần suất loét<br /> với OR=0.58 (KTC 95%: 0.42-0.79) và giảm BC xuất huyết 3.<br />  Đã có hƣớng dẫn phòng loét do stress ở ngƣời lớn, tuy<br /> nhiên chƣa có ở trẻ em<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> <br /> Chaïbou M et al. Pediatrics 1998; 102:933–938<br /> Kuusela AL et al. Intensive Care Med. 2000 Oct;26(10):1501-6.<br /> Cook DJ et al: Meta-analyses. JAMA 1996; 275:308–314<br /> <br /> Sinh lý bệnh học<br /> <br /> Các yếu tố nguy cơ gây<br /> XHTH ở trẻ em tại ICU<br /> Tham khảo<br /> <br /> Các yếu tố nguy cơ gây<br /> XHTH ở trẻ em tại ICU<br /> <br /> Nuôi ăn đƣờng tiêu hóa làm giảm nguy cơ loét do stress<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản