Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền ( đầy đủ)

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
14
lượt xem
6
download

Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền ( đầy đủ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về nghiên cứu khoa học, các vấn đề khoa học trong nghiên cứu khoa học, các giả thuyết khoa học trong nghiên cứu khoa học, cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập thông tin, các hình thức công bố kết quả nghiên cứu, luận văn khoa học và ngôn ngữ khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền ( đầy đủ)

CHÀO QUÝ ANH CHỊ<br /> HV QLDD KHÓA 2017<br /> <br /> Phương pháp luận nghiên cứu khoa học<br /> (Methodology of Scientific Research)<br /> PGS.TS. Phạm Văn Hiền<br /> Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn<br /> <br /> Phạm Văn Hiền<br /> <br /> MONG ĐỢI<br /> • Đề cương<br /> • PPNC một vấn đề - No<br /> • Tư duy lý luận và thực tiễn để giải quyết 1<br /> vấn đề - Yes<br /> • Giới hạng ND thi hết môn - Yes<br /> • Nâng cao kiến thức PPLNCKH để học các<br /> môn khác, thực hiện được luận văn - Yes<br /> • PP cụ thể để NC 1 vấn đề cụ thể - No<br /> • Tiến trình giải quyết vấn đề - Yes<br /> • Nâng cao tư duy lý luận giải quyết VĐ Yes<br /> <br /> Chƣơng 1. Đại cƣơng về nghiên cứu khoa học<br /> 1.1. Khái niệm<br /> - Phương pháp (Method): Cách thức nhận thức,<br /> nghiên cứu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội.<br /> * Sáng tạo: Giấy A4, PP đi xa<br /> <br /> - Phương pháp luận (Methodology)<br /> Học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải<br /> tạo thế giới; là một định hướng có hệ thống giải quyết<br /> một vấn đề; là khoa học của việc học cách làm thế nào<br /> một nghiên cứu được thực hiện.<br /> •<br /> <br /> Methodos và Logos: Lý thuyết về phương pháp<br /> (Methodology)<br /> <br /> -<br /> <br /> Khoa học<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> là logic, hợp qui luật<br /> là “hệ thống trí thức về mọi quy luật của vật<br /> chất và sự vận động của vật chất, những quy<br /> luật của tự nhiên, xã hội, tư duy”<br /> (Pierre Auger, 1961);<br /> là sản phẩm trí tuệ của người nghiên cứu.<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> Khoa học là hệ thống tri thức tích lũy trong lịch<br /> sử và được thực tiễn chứng minh, phản ảnh<br /> những qui luật khách quan của thế giới bên<br /> ngoài cũng như của hoạt động tinh thần của<br /> con người, giúp con người có khả năng cải tạo<br /> thế giới hiện thực (Viện ngôn ngữ học, 2000).<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản