intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Chức năng điều khiển.

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
191
lượt xem
30
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Chức năng điều khiển.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Chức năng điều khiển được biên soạn nhằm mục tiêu trang bị cho các bạn những kiến thức về tuyển dụng & đào tạo; lãnh đạo và phong cách lãnh đạo; một số thuyết về động viên. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hoàn thiện hơn kỹ năng lãnh đạo của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Chức năng điều khiển.

 1. CHƯƠNG 7 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN  1. Tuyển dụng & đào tạo 2. Lãnh đạo và phong cách lãnh đạo  3. Một số thuyết về động viên CH7 1
 2. VAI TRÒ CỦA CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN  Giúp tổ chức có được nguồn nhân lực cần  thiết  Giúp tổ chức đạt được mục tiêu trên cơ sở  của lãnh đạo hiệu quả. Khơi dậy những nỗ lực của nhân viên để họ  thực hiện công việc tốt hơn. CH7 2
 3. I. TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO 1. Tuyển dụng Xác định nhu cầu nhân lực của tổ chức Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn Tìm kiếm ứng viên Tuyển chọn ứng viên CH7 3
 4. I. TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO 1. Đào tạo Đào tạo khi mới nhận việc Đào tạo trong quá trình làm việc Đào tạo cho tương lai CH7 4
 5. LÃNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Lãnh đạo là tìm cách ảnh hưởng đến người  khác để đạt được các mục tiêu của tổ chức.  Lãnh đạo là ra lệnh, chỉ dẫn và đi trước.  Lãnh đạo là tác động đến người khác,truyền  cảm hứng, khơi dậy lòng nhiệt huyết của họ  đối với công việc của tổ chức và với những  người xung quanh CH7 5
 6. Những kỹ năng và phẩm chất cần có ở  người lãnh đạo Khả năng gây ảnh  Tính kiên định hưởng đến người khác Tính đáng tin cậy Khả năng khơi dậy sự  Lòng chính trực tự tin Nhất quán Biết lắng nghe Quan tâm đến người  Biết tin tưởng vào  khác người khác Hướng đến những  Công bằng trong đánh  thành công mới với sự  giá con người sáng tạo và chấp nhận  rủi ro CH7 6
 7. Người lãnh đạo đóng vai trò Đại diện cho lãnh đạo cấp trên trước Nhóm  (tập thể) Đại diện cho Nhóm (tập thể) trước lãnh đạo  cấp trên Phối hợp Nhóm với các Nhóm ( bộ phận)  khác CH7 7
 8. Phân loại PCLĐ 1.Phân loại theo mức độ tập trung quyền lực  Phong cách độc đoán  Phong cách dân chủ  Phong cách tự do 2.Phân loại theo mức độ quan tâm đến công  việc và con người CH7 8
 9. Phong cách lãnh đạo độc đoán Nhà quản trị tập trung tối đa quyền lực trong tay  mình Nhà QT tự quyết định và áp đặt nhân viên thực hiện Thông tin đi một chiều từ trên xuống( thông tin chỉ  huy) Nhân viên không được tham khảo y ùkiến để giải  quyết vấn đề  PCĐĐ không phát huy được tính chủ động sáng tạo  của nhân viên CH7 9
 10. Phong cách lãnh đạo dân chủ Nhà QT tham khảo ý kiến cấp dưới trước  khi ra quyết định Nhà QT hướng đến phân quyền và uỷ quyền Thông tin đi theo cả hai chiều: Thông tin chỉ  huy và thông tin phản hồi  Nhà QT cần kiên định để không trở thành  người “thỏa hiệp” CH7 10
 11. Phong cách lãnh đạo tự do Nhà QT hướng đến phân quyền và uỷ quyền  ở mức cao Dành cho cấp dưới quyền chủ động giải  quyết vấn đề Nhà QT đóng vai trò hỗ trợ cho cấp dưới Thông tin đi theo chiều ngang  Nhà QT cần thận trong khi trình độ của cấp  dưới còn hạn chế   CH7 11
 12. PCLĐ – theo mức độ quan tâm đến công việc  (hành vi chỉ đạo) và con người (hành vi hỗ trợ( K1( PC chỉ đạo)­      CV: nhiều; CN : ít K2 (PC gợi ý) ­         CV: nhiều; CN : nhiều K3 ( PC hỗ trợ) ­       CV : ít; CN : nhiều K4 ( PC uỷ quyền) ­  CV : ít; CN : ít CH7 12
 13. Lãnh đạo theo tình huống ­ thuyết về chu  kỳ trưởng thành của người lao động ‫ م‬ởng thành về công việc : khả năng    ­ Trư                                                   thực hiện công việc ­  Trưởng thành về tâm lý : mức độ tận tâm                                                     với công việc  CH7 13
 14.           chỉ đạo ( CV)    Nhẹ Nặng Hành vi  Haønh vi Nặng về hổ  Gô Naëng veà chæ  trợ ïi Y ñaïo  ợ Ù tr                      vaø ỗ  Và H Nhẹ về chỉ  Nheï veà hoå trôï đạ o Hỗ  Trợ K2 K3 (CN)        Hành vi ền Haønh vi y Ch K4  qu Nhẹ về hỗ trợ Naëng veà chæ  ỉ  đ K1 Uỷ                Va ñaïo ạo Nhẹ về chỉ đạo Vaø Nheï veà Hoã  trôï CV Trung Binh` Thấp Cao CH7 14 CN M4 M3 M2 M1
 15. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN  PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Tùy thuộc vào đặc điểm của nhà quản trị  (trình độ, năng lực, sự hiểu biết và tính  cách của nhà quản trị) Tùy thuộc vào đặc điểm của nhân viên  (trình độ, năng lực, sự hiểu biết về công  việc và phẩm chất của nhân viên) Tùy thuộc vào đặc điểm công việc phải  giải quyết (tính cấp bách, mực độ phức  tạp, tầm quan trọng của công việc,…) CH7 15
 16. Để trở thành một người lãnh đạo thành công Noi theo những chuẩn mực hành xử của  người lãnh đạo thành cơng mà mình kính trọng  và muốn học tập nhưng không là bản sao  của họ Biết rõ những mặt mạnh và yếu của bản  thân Hiểu rõ mục tiêu của mình Luôn giữ vững những nguyên tắc mình đã đề  ra  CH7 16
 17. KHÁI NIỆM ĐỘNG VIÊN  Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong  quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ  sở thoả mãn nhu cầu cá nhân   Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích  cực trong thái độ và hành vi của con người, trên cơ  sở đó các mục tiêu được thực hiện  Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải  tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc CH7 17
 18. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC LÀ GÌ ? Động lực làm việc là :  Những gì thúc đẩy chúng ta làm điều đó..  Điều cần thiết khi chúng ta mong muốn đạt  được  một mục đích nào đó.  Sự khích lệ khiến chúng ta cố gắng làm một  điều gì đó Muốn tạo động lực cho ai làm việc gì đó bạn  phải làm cho họ muốn làm công việc ấy. CH7 18
 19. CÁI GÌ TẠO NÊN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  CỦA MỖI CÁ NHÂN ? Giá trị được nhận thức của mỗi cá nhân, sẽ quyết định  cái gì tạo động lực hay triệt tiêu động lực làm việc  của họ ­ Được giao quyền ­ Được thăng tiến ­ Một công việc yêu thích ­ Thu nhập hấp dẫn… Động lực làm việc của mỗi người tăng lên hay giảm  xuống bởi những điều không giống nhau . CH7 19
 20. Lý thuyết của Maslow (5 nhu cầu) Tự thể hiện  Tôn trọng Xã hội An toàn Sinh lý CH7 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản