intTypePromotion=1

Bài giảng Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Chương 1

Chia sẻ: Lê Bảo Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
77
lượt xem
19
download

Bài giảng Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 của bài giảng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giới thiệu về vấn đề sản xuất sạch hơn. Trong nền công nghiệp ngày càng được hiện đại hóa thì việc áp dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại trong việc sản xuất là điều rất cần thiết để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp. Tuy nhiên đi đôi với việc sử dụng những thiết bị những dây chuyền trong sản xuất thì vấn đề khí thải và ô nhiễm môi trường ngày càng đáng báo động. Vì vậy mà vấn đề đặt ra trong bài giảng là phải có những giải pháp nhằm sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Chương 1

 1. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận và khái niệm SXSH 2. Lợi ích của SXSH 3. Các nguyên tắc thực hiện SXSH 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH 5. Tóm tắt các bước thực hiện SXSH trong doanh nghiệp 6. Việc áp dụng SXSH tại Việt Nam ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH Khí thải: Phát thải trong quá trình sản xuất - Bụi, hơi hóa chất - Hơi nước, nhiệt… Hiệu suất < 1 Đầu vào: - Tài nguyên: nguyên liệu, nước, hóa chất… Sản phẩm - Năng lượng: điện, gas, dầu, than… Chất thải lỏng: Chất thải rắn: - Hóa chất - Chất thải độc hại - Nhiệt lượng - Chất thải thông thường - BOD, COD… - Phế liệu, phế phẩm… ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 1
 2. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH Chi phí phát sinh từ chất thải: Chi phí hữu hình Chi phí xử lý chất thải Chi phí mua nguyên vật liệu biến thành phế thải Chi phí gia công nguyên vật liệu biến thành phế thải Chi phí năng lượng Chi phí ẩn Chi phí nhân công Chi phí khấu hao máy móc Chi phí phát sinh khác như diện tích chứa chất thải… ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH  Nếu không quan tâm bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả nguyên/nhiên liệu doanh nghiệp sẽ gặp những nguy cơ: - Bị phạt, bị buộc di dời hoặc phải đóng cửa cơ sở sản xuất - Hiệu quả sản xuất kinh doanh suy giảm do sự gia tăng mức tiêu thụ các nguyên vật liệu, năng lượng  Nếu thực hiện xử lý ô nhiễm thì doanh nghiệp: - Phải bỏ tiền đầu tư cho việc lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải… - Phải trả tiền thuê dịch vụ xử lý chất thải rắn  Việc xử lý chất thải sẽ không làm giảm chi phí sản xuất mà chỉ giúp đáp ứng các quy định pháp luật về môi trường. ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 2
 3. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH Nhận thức mới về chất thải • Phát thải chất thải là TỐN CHI PHÍ • Chất thải là tài nguyên không được đặt đúng chỗ • Việc xử lý chất thải cuối đường ống không làm giảm chi phí sản xuất mà chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định pháp luật về môi trường  Tiếp cận mới trong việc kiểm soát & quản lý các dòng phát thải trong quá trình sản xuất?  Chiến lược phòng ngừa ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH Lịch sử tiếp cận sản xuất sạch hơn Quá trình phát triển Phát triển bền vững Sinh thái công nghiệp Ngăn ngừa ô nhiễm 1990 Giảm thiểu Tuần hoàn tái sử dụng 1980 Xử lý cuối đường ống 1970 Pha loãng 1960 Thải bỏ tự do Đến giữa thế kỷ 20 Phát triển theo thời gian ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 3
 4. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH Hai tiếp cận ứng phó với chất thải dưới góc độ kinh tế Xử lý cuối đường ống Phòng ngừa tổng hợp Đầu tư Đầu tư Chi phí hàng năm §Çu tư Tiết kiệm Tiết kiệm hàng năm hàng năm Công nghệ xử lý Gải pháp quản lý cần “cuối đường ống” Giải pháp đầu tư ít vốn đầu tư ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH  Càng tập trung vào phòng ngừa từ đầu nguồn thì càng tiết kiệm chi phí. ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 4
 5. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH Sản xuất sạch hơn - Tiếp cận tổng hợp Trọng tâm Chiến lược Loại bỏ Phòng ngừa ô nhiễm Giảm thiểu Quản lý Tái sử dụng chất thải Tái chế Xử lý & Kiểm soát thải bỏ & xả thải Môi trường Tác động của khí, nước, đất sản phẩm Quản lý nhân sự Sử dụng nguyên liệu Năng lượng Thủ tục công việc Thiết kế sản phẩm - Các quá trình sản xuất - Dịch vụ ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường.  Đối với quá trình sản xuất: sản xuất sạch hơn bao gồm bảo toàn nguyên liệu và năng lượng, loại trừ các nguyên liệu độc hại, giảm lượng & tính độc hại của tất cả các chất thải ngay tại nguồn thải.  Đối với sản phẩm: sản xuất sạch hơn bao gồm việc giảm các ảnh hưởng tiêu cực trong suốt vòng đời của sản phẩm, từ khâu thiết kế đến thải bỏ.  Đối với dịch vụ: sản xuất sạch hơn đưa các yếu tố về môi trường vào trong thiết kế và phát triển các dịch vụ. Định nghĩa của UNEP ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 5
 6. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH Đặc điểm của SXSH:  Sản xuất sạch hơn không chỉ là một chương trình nhằm: - đổi mới công nghệ/thiết bị - cắt giảm chi phí sản xuất - cải thiện điều kiện môi trường  Sản xuất sạch hơn là công cụ quản lý để doanh nghiệp: - kiểm soát quá trình sản xuất tốt hơn - sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu & năng lượng - ngăn ngừa và giảm ô nhiễm ngay từ đầu nguồn  Giúp hài hòa lợi ích kinh tế - môi trường - xã hội ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 1. Tiếp cận & khái niệm SXSH Đặc điểm của SXSH (tiếp):  Sản xuất sạch hơn áp dụng được cho mọi quy mô từ doanh nghiệp gia đình cho tới tập đoàn đa quốc gia.  Sản xuất sạch hơn không đòi hỏi phải đầu tư nhiều tiền. Chỉ cần thực hiện các biện pháp quản lý nội vi (chi phí thấp) đã có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể các chi phí.  Thực hiện sản xuất sạch hơn không khó, chỉ cần doanh nghiệp: - có cam kết, quyết tâm và sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận và mọi người trong doanh nghiệp - thực hiện đúng trình tự/phương pháp - duy trì thường xuyên & cải tiến liên tục ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 6
 7. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 2. Lợi ích của SXSH  Thuận tiện trong việc kiểm toán mức tiêu thụ tài nguyên & phát thải của doanh nghiệp  Cơ sở xây dựng các định mức/quy chuẩn kỹ Sản xuất thuật về tiêu thụ nguyên liệu, năng lượng và sạch hơn phát thải hỗ trợ cơ  Đánh giá mức độ chấp hành các qui định bảo quan quản vệ môi trường của doanh nghiệp lý nhà  Giảm các “điểm nóng” về môi trường, giảm áp nước lực lên công tác quản lý môi trường  Tiến tới đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 2. Lợi ích của SXSH Nâng cao hiệu quả sản xuất:  Sử dụng năng lượng/nguyên liệu hiệu quả  Giảm chi phí nhờ giảm tổn thất nguyên, nhiên liệu.  Nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành Sản xuất Nâng cao khả năng cạnh tranh: sạch hơn  Chất lượng sản phẩm/dịch vụ sẽ giúp  Thỏa mãn khách hàng… doanh nghiệp Đáp ứng yêu cầu của các bên hữu quan:  Cải thiện môi trường làm việc  Giảm tải lượng dòng thải & tuân thủ luật/tiêu chuẩn môi trường  Nâng cao trách nhiệm với cộng đồng/xã hội ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 7
 8. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 3. Các nguyên tắc thực hiện SXSH Bốn nguyên tắc: 1. Tiếp cận hệ thống 2. Tập trung vào các biện pháp phòng ngừa 3. Thực hiện thường xuyên & cải tiến liên tục 4. Huy động sự tham gia của mọi người ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 3. Các nguyên tắc thực hiện SXSH 1. Tiếp cận có hệ thống:  Phân tích các công đoạn sản xuất để trả lời các câu hỏi: - chất thải sinh ra ở đâu? - lượng chất thải là bao nhiêu? - tại sao lại sinh ra chất thải?  Xác định & thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn.  Đo lường & đánh giá kết quả  Duy trì & cải tiến hoạt động SXSH ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 8
 9. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 3. Các nguyên tắc thực hiện SXSH 2. Tập trung vào phòng ngừa:  Các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, giảm thải tại nguồn luôn là ưu tiên hàng đầu.  Phòng ngừa tổn thất thông qua các hoạt động đào tạo, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng… ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 3. Các nguyên tắc thực hiện SXSH 3. Thực hiện thường xuyên & cải tiến liên tục:  Gắn hoạt động SXSH với công tác điều hành tác nghiệp trong doanh nghiệp  Duy trì các mục tiêu cải tiến  Đo lường & đánh giá hiệu quả liên tục ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 9
 10. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 3. Các nguyên tắc thực hiện SXSH 4. Huy động sự tham gia của mọi người:  Cam kết của lãnh đạo cao nhất  Đảm bảo các nguồn lực cần thiết để thực hiện và duy trì SXSH  Tăng cường tuyên truyền & đào tạo nâng cao nhận thức về SXSH  Xây dựng các phong trào cải tiến  Tạo dựng tác phong công nghiệp và văn hóa cải tiến ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Ba nhóm kỹ thuật thực hiện SXSH: 1. Giảm thải tại nguồn 2. Tuần hoàn & tái sử dụng 3. Cải tiến sản phẩm ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 10
 11. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Quản lý nội Thay thế Kiểm soát qui vi tốt nguyên vật liệu trình tốt Cải tiến thiết bị SXSH Thay đổi công nghệ Tuần hoàn tái Sản xuất sản Cải tiến sản sử dụng phẩm phụ phẩm ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Các biện pháp giảm thải tại nguồn: a) Quản lý nội vi. b) Kiểm soát quá trình sản xuất. c) Thay thế nguyên vật liệu. d) Cải tiến thiết bị/máy móc. e) Áp dụng công nghệ mới. ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 11
 12. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Giảm thải tại nguồn: a) Quản lý nội vi:  Là kỹ thuật đơn giản nhất: - Sắp xếp nguyên vật liệu, sản phẩm theo trình tự ngăn nắp. - Giữ nơi làm việc sạch sẽ. - Khắc phục các rò rỉ. - Bảo trì tốt các thiết bị máy móc.  Đòi hỏi ít hoặc không tốn chi phí.  Tạo thành thói quen/chuẩn mực cho người lao động. ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Giảm thải tại nguồn: b) Kiểm soát quá trình sản xuất:  Chuẩn hóa các điều kiện vận hành trên từng công đoạn: - định mức sử dụng nguyên liệu - các thông số vận hành như tốc độ, thời gian, nhiệt độ, áp suất  Kiểm soát chất lượng & tổ chức sản xuất hiệu quả để giảm lãng phí, thất thoát  Duy trì môi trường sản xuất đáp ứng các yêu cầu chất lượng ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 12
 13. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Giảm thải tại nguồn: c) Thay thế nguyên vật liệu:  Thông thường thì có thể tìm cách thay thế những nguyên liệu và vật liệu khác được sử dụng trong quá trình bằng những loại khác ít nguy hại hơn.  Mua các loại nguyên vật liệu với phẩm cấp cao hơn sẽ giúp giảm lượng vật liệu đi vào dòng thải.  Có thể sẽ phải sử dụng loại nguyên vật liệu đắt tiền hơn, nhưng lại có thể giúp giảm chi phí cho chất thải, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Giảm thải tại nguồn: d) Cải tiến thiết bị/máy móc:  Là những giải pháp từ đơn giản đến phức tạp với mục tiêu là cải tiến hệ thống máy móc/thiết bị hiện có để nâng cao hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng và năng suất.  Một vài ví dụ: - Bảo ôn/cách nhiệt các bề mặt nóng hay lạnh. - Thu hẹp hợp lý cửa của những lò nhiệt. ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 13
 14. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Giảm thải tại nguồn: e) Áp dụng công nghệ mới:  Sử dụng các công nghệ/thiết bị tiên tiến hơn/hiệu suất cao hơn.  Là giải pháp SXSH tốn kém nhất nhưng có nhiều tiềm năng tiết kiệm và nâng cao chất lượng sản phẩm  Ví dụ: - Nồi hơi hiệu suất cao. - Sơn tĩnh điện thay cho phương pháp sơn truyền thống. - Hệ thống máy lạnh hiệu suất cao. ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Tuần hoàn & tái sử dụng:  Một số loại chất thải là không thể tránh khỏi.  Những dòng thải không thể tránh khỏi này có thể được tái chế/tái sử dụng hoặc bán đi như một sản phẩm phụ.  2 cách: a) Tuần hoàn & tái sử dụng/chế tại chỗ và đưa vào sử dụng lại. b) Tạo ra các sản phẩm phụ khác. ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 14
 15. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Tuần hoàn & tái sử dụng: a) Tuần hoàn & tái sử dụng tại chỗ:  Dòng thải chứa vật liệu có giá trị có thể xử lý tại chỗ để tái sử dụng: bavia/phế phẩm ngành nhựa, dung dịch mạ được tuần hoàn trở lại bể mạ sau khi được làm sạch và bổ sung hóa chất...  Dòng thải chứa năng lượng được thu hồi để tận thu năng lượng: thu hồi nước ngưng, nhiệt khói thải... ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Tuần hoàn & tái sử dụng: b) Sản xuất sản phẩm phụ:  Chất thải chứa vật liệu có giá trị cũng có thể được dùng để làm ra các sản phẩm phụ hay đem bán như là nguyên liệu  Ví dụ: sản xuất VLXD từ phế phẩm sứ vệ sinh, dung dịch mạ sản phẩm cao cấp được bán lại để mạ các sản phẩm có yêu cầu chất lượng thấp hơn. ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 15
 16. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 4. Các kỹ thuật thực hiện SXSH Cải tiến sản phẩm:  Việc cải tiến sản phẩm có thể đem lại các lợi ích: - Kéo dài tuổi thọ (vòng đời) của sản phẩm - Hạn chế các tác động môi trường tiêu cực của sản phẩm trong các quá trình từ sản xuất, sử dụng… cho đến thải bỏ sản phẩm. - Cải tiến các quá trình sản xuất - Nâng cao khả năng cạnh tranh ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 5. Tóm tắt các bước thực hiện SXSH trong doanh nghiệp Các bước thực hiện SXSH I. Tổ chức & lập kế hoạch II. Chuẩn bị đánh giá • Công bố cam kết của lãnh đạo • Lập sơ đồ quá trình sản xuất • Thành lập đội SXSH • Tổng hợp số liệu nền • Phát động chương trình SXSH • Xác định các dữ liệu cần thu thập • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết • Xác định trọng tâm đánh giá III. Đánh giá V. Thực hiện & duy trì IV. Phân tích khả thi • Cân bằng vật chất & năng lượng • Thực hiện các giải pháp SXSH • Đánh giá tính khả thi • Phân tích nguyên nhân tổn thất của các giải pháp • Đo lường & đánh giá kết quả • Định giá dòng thải • Lựa chọn các phương • Duy trì và cải tiến hoạt động • Phát triển các lựa chọn SXSH án khả thi SXSH • Sàng lọc/phân loại các lựa chọn ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 16
 17. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 6. Việc áp dụng SXSH ở Việt Nam Các dự án đã & đang triển khai:  NIEM/UNEP (1995): dự án áp dụng SXSH trong công nghiệp giấy.  CIDA/IDRC (1996): giảm thiểu chất thải trong ngành dệt (INEST thực hiện).  UNIDO/SECO (1998): Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC).  Dự án SXSH tại thành phố Hồ Chí Minh (2001 - 2002) do ADEME tài trợ.  CIDA (1997 - 2004) - dự án VCEP - hợp phần phòng ngừa ô nhiễm/SXSH của dự án VCEP.  Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI) do DANIDA tài trợ (2005 – 2010). ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 6. Việc áp dụng SXSH ở Việt Nam Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI):  Các dự án trình diễn: 58 dự án Tỉnh Số Ngành Phú Thọ 13 Thực phẩm, giày, xi măng, giấy, mạ, pin ắc quy, bột đá, cao lanh Thái Nguyên 11 Giấy, xi măng, kim loại, thép, tấm lợp, vật liệu chịu lửa, ván dăm Nghệ An 9 Bột sắn, đường, thép, tấm lợp, gạch granit, mây tre Quảng Nam 18 Bột sắn, nhựa tái chế, bia, mây tre, dệt nhuộm, thủy sản, tinh dầu Bến Tre 7 Sản phẩm dừa, đường, thuốc lá, thủy sản ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 17
 18. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 6. Việc áp dụng SXSH ở Việt Nam Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC):  Kết quả: Đào tạo và phổ biến thông tin Hoạt động tư vấn 2000 2500 Vật liệu xây dựng 2001 2000 2002 Các ngành khác 2003 Người*ngày person-day 1500 Chế biến thực phẩm 2004 2005 Giấy 1000 2006 Hoàn tất kim loại 500 2007 2008 Dệt 0 2009 Workshop Hội thảo Training Đào tạo 0 20 40 60 Nguồn: VNCPC – Báo cáo hoạt động 2009 ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 6. Việc áp dụng SXSH ở Việt Nam Khoảng 400 doanh nghiệp trên toàn quốc đã thực hiện SXSH Nguồn: VNCPC, CPI, Trung tâm SXS thành phố Hồ Chí Minh ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 18
 19. Bộ Công thương Giới thiệu về sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn 6. Việc áp dụng SXSH ở Việt Nam Áp dụng SXSH trong các ngành công nghiệp:  Dệt nhuộm  Chế biến gỗ  Giấy & bột giấy  Thủ công mỹ nghệ  Hoàn tất sản phẩm kim loại  Tinh bột sắn (mạ, đúc...)  Thủy sản  Thép  Thực phẩm  Vật liệu xây dựng (xi măng,  Bia & đồ uống tấm lợp, gốm sứ...)  In ấn  Pin – acqui  ...  Nhựa ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… ………………………….…………………………………………………… 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản