intTypePromotion=3

Bài giảng Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Chương 4

Chia sẻ: Lê Bảo Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
101
lượt xem
26
download

Bài giảng Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chương 4 trình bày tổng quan các bước đánh giá sản xuất sạch hơn. Nội dung của chương này trình bày các vấn đề về việc tổ chức và lập kế hoạch, chuẩn bị đánh giá, quy trình đánh giá sản xuất sạch hơn. Ngoài ra bài giảng còn tập trung phân tích khả thi của quy trình sản xuất sạch hơn, vấn đề thực hiện sản xuất sạch hơn và cuối cùng là việc duy trì sản xuất sạch hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Chương 4

 1. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản xuất sạch hơn 1. Tổ chức & lập kế hoạch 2. Chuẩn bị đánh giá 3. Đánh giá SXSH 4. Phân tích khả thi 5. Thực hiện và duy trì SXSH
 2. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản xuất sạch hơn Tổng quan các bước thực hiện đánh giá SXSH I. Tổ chức & lập kế hoạch II. Chuẩn bị đánh giá • Công bố cam kết của lãnh đạo • Lập sơ đồ quá trình sản xuất • Thành lập đội SXSH • Tổng hợp số liệu nền • Phát động chương trình SXSH • Xác định các dữ liệu cần thu thập • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết • Xác định trọng tâm đánh giá III. Đánh giá V. Thực hiện & duy trì IV. Phân tích khả thi • Cân bằng vật chất & năng lượng • Thực hiện các giải pháp SXSH • Đánh giá tính khả thi • Phân tích nguyên nhân tổn thất của các giải pháp • Đo lường & đánh giá kết quả • Định giá dòng thải • Lựa chọn các phương • Duy trì và cải tiến hoạt động • Phát triển các lựa chọn SXSH án khả thi SXSH • Sàng lọc/phân loại các lựa chọn
 3. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 1. Tổ chức & lập kế hoạch: xuất sạch hơn 1. Công bố cam kết của lãnh đạo SẢN XUẤT SẠCH HƠN 2. Thành lập đội SXSH 3. Phát động chương trình SXSH 4. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết
 4. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 1. Tổ chức & lập kế hoạch: xuất sạch hơn 1. Công bố cam kết của lãnh đạo Lãnh đạo công ty cần cam kết việc thực hiện SXSH và cụ thể hóa cam kết đó bằng các hành động:  Ban hành “Chính sách SXSH” (có thể thông qua một khẩu hiệu thực hiện SXSH)  Thành lập đội SXSH  Trực tiếp chỉ đạo hoặc chỉ định người đại diện chỉ đạo thực hiện SXSH  Chủ trì các buổi họp quan trọng về SXSH
 5. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 1. Tổ chức & lập kế hoạch: xuất sạch hơn 2. Thành lập đội SXSH Đội SXSH là hạt nhân thực triển khai SXSH trong công ty, bao gồm các thành phần:  Đội trưởng (giám đốc hoặc phó giám đốc)  Cán bộ quản lý các bộ phận sản xuất và liên quan đến sản xuất (các phân xưởng, các phòng kỹ thuật, kế hoạch, vật tư, kế toán, quản lý chất lượng...)  Các tổ trưởng sản xuất đại diện cho tập thể công nhân
 6. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 1. Tổ chức & lập kế hoạch: xuất sạch hơn 3. Phát động chương trình SXSH Để lôi kéo mọi người tích cực tham gia thực hiện SXSH cần tổ chức phát động chương trình SXSH:  Có thể kết hợp với các sự kiện khác như đại hội công nhân viên chức, các cuộc họp tổng kết...  Công bố chính sách & khẩu hiệu SXSH  Giới thiệu đội SXSH  Giới thiệu tóm tắt về tác dụng & ý nghĩa của SXSH  Công bố các chính sách khen thưởng..
 7. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 1. Tổ chức & lập kế hoạch: xuất sạch hơn 4. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết Các công việc sau cần chuẩn bị cho việc đánh giá SXSH:  Lên kế hoạch đánh giá SXSH  Bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp với kế hoạch khảo sát đánh giá SXSH  Chuẩn bị các công cụ cần thiết: bảng ghi chép số liệu, máy ảnh, các dụng cụ đo...  Chuẩn bị các thông tin cơ bản
 8. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 2. Chuẩn bị đánh giá: xuất sạch hơn 5. Lập sơ đồ quá trình sản xuất 6. Tổng hợp số liệu nền 7. Xác định các dữ liệu cần thu thập 8. Xác định trọng tâm đánh giá
 9. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 2. Chuẩn bị đánh giá: xuất sạch hơn 5. Lập sơ đồ quá trình sản xuất Sơ đồ dòng quá trình sản xuất sẽ giúp trả lời câu hỏi: “Chất Nguyên liệu thải sinh ra ở đâu?” Dòng vào Dòng ra Nước Công đoạn 1 Nước thải Phụ liệu Nhiệt thải Công đoạn 2 Hóa chất CTR Công đoạn… ... Năng lượng Sản phẩm
 10. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 2. Chuẩn bị đánh giá: xuất sạch hơn 5. Lập sơ đồ quá trình sản xuất Cần liệt kê & vẽ sơ đồ các bước công nghệ/công đoạn bao gồm:  Các bước công nghệ của quy trình sản xuất  Các hoạt động vận chuyển/lưu trữ nguyên liệu và nhiên liệu  Các hoạt động định kỳ như vệ sinh, bảo trì/bảo dưỡng thiết bị  Xác định các dòng vào - ra: nước, hoá chất, nguyên liệu, năng lượng, chất thải… của mỗi bước công nghệ/công đoạn
 11. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 2. Chuẩn bị đánh giá: xuất sạch hơn 5. Lập sơ đồ quá trình sản xuất (tiếp) Chú ý:  Đi từ tổng thể đến chi tiết  Cần phân biệt các quá trình chính & phụ trợ  Chưa cần định lượng chính xác các dòng vật chất và năng lượng, chi phí của các dòng vật chất và năng lượng đó và độc tính/tiềm năng gây ô nhiễm của các dòng vật chất
 12. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 2. Chuẩn bị đánh giá: xuất sạch hơn 6. Tổng hợp số liệu nền Số liệu nền:  Dữ liệu hiện trạng ban đầu (nền) trước khi làm SXSH (Cơ sở để xác định sơ bộ tiềm năng cải tiến, tiết kiệm)  Cơ sở để đánh giá hiệu quả sau khi thực hiện các giải pháp SXSH  Số liệu nền thể hiện mức tiêu hao nguyên vật liệu năng lượng thực tế trên 1 đơn vị sản phẩm (m3 nước/tấn sản phẩm, tấn than/tấn sản phẩm, kWh điện/tấn sản phẩm…)  Không lấy số liệu định mức có sẵn làm số liệu nền
 13. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 2. Chuẩn bị đánh giá: xuất sạch hơn 7. Xác định các dữ liệu cần thu thập Trong nhiều trường hợp, các số liệu sẵn có không đủ để đánh giá hiện trạng sản xuất do đó cần thu thập thêm các dữ liệu:  Xác định các số liệu cần thu thập  Xác định nguồn cung cấp số liệu  Xác định phương pháp lấy số liệu: thời gian, chu kỳ, cách thức (bao gồm cả thiết bị đo nếu cần thiết), biểu mẫu ghi chép...  Lắp đặt thiết bị đo, phổ biến cho những người liên quan và tiến hành lấy số liệu
 14. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 2. Chuẩn bị đánh giá: xuất sạch hơn 7. Xác định các dữ liệu cần thu thập (tiếp) Lưu ý về việc thu thập số liệu: - Sử dụng các bảng biểu & phân công người đo/ghi chép - Tính mùa vụ/chu kỳ - Đặc điểm sản xuất: liên tục hay theo mẻ/lô… - Độ dài của chuỗi số liệu có ảnh hưởng tới kết quả thống kê
 15. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 2. Chuẩn bị đánh giá: xuất sạch hơn 8. Xác định trọng tâm đánh giá SXSH Mục đích của việc xác định trọng tâm đánh giá:  Xác định phạm vi/giới hạn tiến hành đánh giá: phân xưởng, dây chuyền, thiết bị…: lựa chọn các khu có tiềm năng lớn  Tập trung nguồn lực vào nơi có tiềm năng cải tiến/tiết kiệm cao trong toàn bộ quá trình sản xuất của công ty. Tuy nhiên trong trường hợp quy mô sản xuất nhỏ, có thể tiến hành với toàn bộ quy trình sản xuất  Kết quả tốt từ trọng tâm sẽ là động lực thúc đẩy và duy trì thực hiện SXSH trong công ty
 16. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 2. Chuẩn bị đánh giá: xuất sạch hơn Cần chuẩn bị một số công cụ: - Sơ đồ qui trình công nghệ với các dòng vào - ra cơ bản đã được xác định sơ bộ (kết quả của bước 1) - Các bảng danh mục các công việc cần làm trong quá trình đánh giá tại mỗi bộ phận/công đoạn/thiết bị - Các biểu mẫu: dùng để ghi chép dữ liệu chi tiết về các dòng vào – dòng ra - Các tài liệu liên quan: đơn công nghệ phối trộn nguyên liệu, hồ sơ/tài liệu kỹ thuật của thiết bị (nếu có)… - Các dụng cụ/thiết bị đo: nhiệt độ, thể tích, thời gian… - Máy ảnh KTS
 17. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 3. Đánh giá: xuất sạch hơn 9. Cân bằng vật chất & năng lượng 10. Phân tích nguyên nhân tổn thất 11. Định giá dòng thải 12. Phát triển các lựa chọn SXSH 13. Sàng lọc/phân loại các lựa chọn
 18. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 3. Đánh giá: xuất sạch hơn 9. Cân bằng vật chất & năng lượng Việc tính toán cân bằng vật chất & năng lượng sẽ giúp trả lời câu Nguyên liệu hỏi “Lượng chất thải sinh ra Dòng vào Dòng ra ?? lít nước là bao nhiêu?” 120 lít nước thải Công đoạn 1 30 kg phụ gia ?? kg bùn thải Công đoạn 2 0,5 kg hóa chất ?? kg CTR 120 kg hơi ... Công đoạn… Sản phẩm
 19. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 3. Đánh giá: xuất sạch hơn 9. Cân bằng vật chất & năng lượng a. Hoàn thiện sơ đồ dòng chi tiết cho từng công đoạn đánh giá (dựa vào sơ đồ quá trình sản xuất đã lập ở bước 2): Dòng vào Khăn 375 kg xử lý trên máy Winch Dòng ra Giặt (1) Nước, hơi: Nước thải nóng t=20’, t0 = 60 - 700C Nước, hơi Hơi nóng Nấu (2) Hoá chất nấu t=90’, t0 = 98 - 1000C Nước thải nóng (hoá chất, tạp chất) Hơi nóng Giặt (3) Nước, hơi t=20’, t0 = 98 - 1000C Nước thải nóng, (hoá chất, tạp chất)
 20. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 4. Tổng quan các bước đánh giá sản Bước 3. Đánh giá: xuất sạch hơn 9. Cân bằng vật chất & năng lượng (tiếp) b. Xác định số liệu vào - ra: sử dụng các dữ liệu đã chuẩn bị ở bước 2 bổ sung vào sơ đồ dòng các dữ liệu về các dòng vật chất & năng lượng phục vụ cho việc tính toán cân bằng nguyên liệu thô sản phẩm phụ liệu sản phẩm phụ bán thành phẩm chất thải năng lượng tổn thất NL

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản