intTypePromotion=1

Bài giảng sản xuất sạch hơn chương 4

Xem 1-2 trên 2 kết quả Bài giảng sản xuất sạch hơn chương 4
  • Bài giảng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chương 4 trình bày tổng quan các bước đánh giá sản xuất sạch hơn. Nội dung của chương này trình bày các vấn đề về việc tổ chức và lập kế hoạch, chuẩn bị đánh giá, quy trình đánh giá sản xuất sạch hơn. Ngoài ra bài giảng còn tập trung phân tích khả thi của quy trình sản xuất sạch hơn, vấn đề thực hiện sản xuất sạch hơn và cuối cùng là việc duy trì sản xuất sạch hơn.

    pdf78p nhatrangyeuthuong 17-04-2014 101 26   Download

  • SXBV- Các khái niệm cơ bản 2.2. Sản xuất sạch hơn (Cleaner Production-CP) 2.3. EMS & ISO 14001 2.4. Thiết kế sinh thái (Eco Design), 2.5. Cộng sinh công nghiệp (Industrial Symbiosis) & Sinh thái công nghiệp (Industrial Ecology) .2.2. Sản xuất sạch hơn(Cleaner Production) .Sản xuất sạch hơn Thuật ngữ Cleaner Production được sử dụng rộng rãi thông qua các nỗ lực của Chương trình SXSH – UNEP từ 1989. Một số các thuật ngữ liên quan:...

    pdf30p boy_them_yeu 04-07-2013 66 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng sản xuất sạch hơn chương 4
p_strCode=baigiangsanxuatsachhonchuong4

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản