intTypePromotion=1

Bài giảng: SIÊU ÂM XUYÊN THÓP

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
381
lượt xem
59
download

Bài giảng: SIÊU ÂM XUYÊN THÓP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính an toàn của siêu âm cho phép thực hiện kiểm tra nhiều lần để có xác định chính xác hơn hoặc theo dõi được quá trình tiến triển của tổn thương não. Siêu âm não có thể thực hiện không gây nguy hiểm ngay cả cho trẻ non yếu đang phải nằm trong lồng ấp hoặc trẻ đang thở máy nhân tạo. Vì thế, có thể giúp các thầy thuốc chẩn đoán sớm được các bệnh thần kinh của trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: SIÊU ÂM XUYÊN THÓP

 1. SIÊU ÂM XUYÊN THÓP BM ch n oán hình nh Trư ng i h c Y Dư c C n Thơ THU N L I An toàn Giá thành D th c hi n Hi u qu ch n oán cao b nh lý não tr em, c bi t sơ sinh T m soát b nh i tư ng: sanh non, sang ch n s n khoa, a d t t
 2. THU N L I HI U QU CH N OÁN Xu t huy t não Ch n oán và phát hi n bi n ch ng viêm màng não Não úng th y Ch n oán 1 s d t t não tr H N CH Thóp óng Hi n tư ng ch ng kh p Không ánh giá ư c toàn di n t n thương ch t tr ng, h ch n n trong b nh lý não thi u máu – oxy →MRI
 3. PH M VI KH O SÁT ánh giá c u trúc não t ng trên l u và dư i l u ánh giá h th ng não th t ánh giá h th ng khoang màng não ánh giá h th ng m ch máu n i s I TƯ NG Tr còn bú , c bi t sơ sinh Tr < 12 – 18 tháng
 4. U DÒ Sector 5 MH z Linear 7,5 – 10 MHz Convex 5 MH z U DÒ
 5. U DÒ U DÒ
 6. K THU T C A S KH O SÁT Thóp trư c Thóp sau Xuyên thái dương Dư i ch m
 7. THÓP TRƯ C M t c t Coronal M t c t Sagittal M T C T CORONAL Nghiêng trư c (C1 - C2) Gi a (C3) Nghiêng sau (C4 – C5) www.adhb.govt.nz/.../HUSS/NeonatalH USSViews .htm
 8. M T C T CORONAL M T C T CORONAL
 9. M T C T CORONAL LI M I NÃ O NÃ O TH T BÊN RÃ NH SYLVIA N M T C T CORONAL S NG TRÁ N U NHÂ N NÃ O TH T BÊN UÔI NÃ O TH T BA I TH L U TI U NÃO
 10. M T C T CORONAL TH CHA I ÁM R I M CH M C M T C T CORONAL
 11. M T C T SAGITTAL Bên (S3) C n bên (S2) Gi a (S1) M T C T SAGITTAL
 12. M T C T SAGITTAL
 13. M T C T SAGITTAL 1 1. Th Chai 2. Não th t 4 6 3. Ti u não 4. B ch a 2 5 5. Thân não 3 6. Não th t 3 4 M T C T SAGITTAL 1 1. Rãnh nhân uôi – 2 i th 5 2. Não th t bên 3 3. ám r i m ch m c 4. i th 4 5. Nhân uôi
 14. M T C T XUYÊN THÁI DƯƠNG (AXIAL) V trí trên xương chũm, trư c tai KH O SÁT ư ng M T d ch dư i màng c ng Nhu mô não thùy thái dương M T C T AXIAL
 15. MIDLINE M T C T DƯ I CH M Thóp trư c óng Tìm u h sau
 16. H TH NG NÃO TH T SƠ SINH: Não th t bên bình thư ng < 3 mm TR L N NÃO TH T BÊN Ý NGHĨA 8 – 10 mm Dãn nh 11 – 14 mm Dãn trung bình > 14 mm Dãn n ng NÃO T H T BA < 2 mm
 17. XU T HUY T VÙNG M M Vùng d xu t huy t G p 40% - 70% tr sanh non Xu t huy t não tr sanh non thu ng g p tr < 35 tu n ho c < 1500gr Xu t huy t n i m c t y Sau 1 vài tu n t o nang và sau ó s m t (nang vùng rãnh nhân uôi - i th ) XU T HUY T NÃO Xu t huy t vùng m m(germinal matrix) Hay g p nh t. Siêu âm có vai trò quan tr ng. Các lo i khác: XH trong mô não. XH ti u não. XH dư i màng c ng, ngoài màng c ng. XH dư i nh n. XH ám r i m ch m c, trong não th t.
 18. XU T HUY T VÙNG M M XU T HUY T VÙNG RÃNH NHÂN UÔ I – I TH XU T HUY T VÙNG M M
 19. XU T HUY T VÙNG M M (Giai o n t o nang) NANG VÙNG RÃNH NHÂN UÔ I – I TH PHÂN XU T HUY T NÃO (THEO PAPILE) PHÂN BI U HI N I Xu t huy t dư i n i m c t y II I + xu t huy t trong não th t nhưng kích thư c não th t bình thư ng III II + dãn não th t IV III + Xu t hu y t trong nhu mô não
 20. XU T HUY T VÙNG M M I
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2