intTypePromotion=1

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (TS Trần Thị Như Quỳnh)

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
449
lượt xem
86
download

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (TS Trần Thị Như Quỳnh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nhằm mục tiêu: trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nguyên lý sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức cho người học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (TS Trần Thị Như Quỳnh)

 1. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC II ------- Bài giảng SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giảng viên: Ths. TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH viên: Ths.
 2. Mục đích:  Trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nguyên lý SMLS của GCCN  Nâng cao nhận thức cho người học nhằm: nhằm: → Đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch → Củng cố lý tưởng, niềm tin đối với CNXH, Củng CNCS → Khẳng định sự lãnh đạo của GCCN và Khẳng ĐCS trong công cuộc xây dựng CNXH nói chung và ở Việt Nam nói riêng
 3. Yêu cầu: Để đạt được mục đích trên, học viên cần phải nắm được: được:  Khái niệm, đặc điểm, tính chất của GCCN  Nội dung và những điều kiện khách quan quy định SMLS của GCCN  Những nhân tố chủ quan trong quá trình thực hiện SMLS của GCCN  Sự hình thành, đặc điểm của GCCN VN và SMLS của nó
 4. Nhiệm vụ:  Tập hợp đầy đủ các tài liệu  Đọc và nghiên cứu bài giảng trước buổi học  Nghe giảng, trao đổi ý kiến với giảng viên và bạn học  Đọc các tài liệu theo yêu cầu của giảng viên sau buổi học, trả lời các câu hỏi đặt ra, nộp lại sản phẩm đã nghiên cứu
 5. Tài liệu tham khảo: 1. C.Mác-Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1995, t.2 Mác-Ph.Ăngghen: 1995, (tr.56), (tr.56), t.4 (tr.610) (tr.610) 2. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb TB, M, 1980, t.23,tr.1 Lênin: 1980, 23,tr. 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1995, t.2, tr.114 Minh: 1995, tr. 4. Văn kiện Đại hội X, Nxb CTQG, H, 2006, tr.118 2006, tr. 5. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khoá X, Nxb CTQG, H, 2008, tr.43-70 2008, tr.43- 6. Đề cương bài giảng CNXH KH, Nxb CTQG,H, 2004, 2004, tr.44- tr.44-60 7. Một số vấn đề về chủ nghĩa Mác- Lênnin trong thời đại Mác- hiện nay, Nxb CTQG, H, 1996 8. Giải pháp xây dựng GCCN VN trong những năm đầu thế kỷ XXI, Nxb LĐ, H, 2002
 6. Điều kiện Khách quan SMLS của SMLS của GCCN? GCCN VN GCCN Nhân tố chủ quan
 7. Là GC những người LĐ được hình thành và phát triển gắn với nền SX công nghiệp ngày càng hiện đại với trình độ XHH, QTH ngày càng cao; Là đại biểu của LLSX và PTSX tiên tiến, quyết định nhất đối với sự tồn GCCN: tại và phát triển của XH trong thời đại ngày nay; Là GC duy nhất có SMLS lãnh đạo và tổ chức quá trình CM XHCN, xây dựng CNXH, CNCS.
 8. Đặc điểm của GCCN > 1 tỷ >800 tr 1. Vừa là sản phẩm căn bản nhất, vừa là chủ 615 tr thể trực tiếp nhất của nền SX hiện đại CN với những quy trình 290 tr công nghệ mang tính công nghiệp có trình độ ngày càng 1950 1970 1998 2010 cao Tổng CN thế giới
 9. 2. Là GC LĐ SX vật chất là chủ yếu trong nền SX công nghiệp ngày càng hiện đại, XHH, QTH ngày càng cao, quyết định nhất đối với sự tồn tại và phát triển XH 92% CN 91% CN Tổng LLLĐ ở Mỹ Tổng LLLĐ ở Pháp 92,6% CN 76% CN Tổng LLLĐ ở Anh Tổng LLLĐ ở Nhật
 10. 3. Có lợi ích cơ bản đối lập trực tiếp với lợi ích cơ bản của GCTS; thống nhất về cơ GCTS; bản và lâu dài với lợi ích của nhân dân lao động và các dân tộc CĐ tư hữu, áp bức, bóc lột (m) Lợi ích Lợi ích cơ bản cơ bản của của GCTS Chính quyền và GCCN lãnh đạo xã hội
 11. 4. Có bản chất quốc tế và bản sắc dân tộc 5. Có hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác- Lênin, Mác- phản ánh SMLS của GCCN, đồng thời dẫn dắt quá trình thực hiện SMLS đó; có đó; đảng tiên phong là ĐCS
 12. Đặc thù của GCCN GCCN về cơ bản không có TLSX, phải bán SLĐ, làm thuê cho GCTS, bị GCTS bóc lột m ĐCS chưa giành được chính Trong quyền, chưa giữ được vai CNTB trò lãnh đạo xã hội Đối nội, đối ngoại của GCCN, công đoàn, ĐCS đều phải theo pháp luật TS do đảng TS lãnh đạo
 13. GCCN cùng toàn dân làm chủ tư liệu sản xuất xã hội Trong ĐCS đã giành được chính CNXH quyền, lãnh đạo XH Đối nội, đối ngoại của GCCN, công đoàn, ĐCS đều trên cơ sở pháp luật của mình, dưới sự lãnh đạo của ĐCS
 14. Tính tổ chức, tính kỷ luật cao Tính chất Tính tiên phong cách mạng của GCCN Tính triệt để cách mạng
 15. → GCCN hiện đại vẫn là lực lượng CT-XH chủ yếu trong các cuộc đấu tranh với GCTS vì các mục tiêu dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội, và là lực lượng chính trong công cuộc xây dựng CNXH, CNCS.
 16. GCCN phải là lực lượng trực tiếp nhất,cơ bản nhất tiến hành sx vật chất là chủ yếu trong nền sx công nghiệp hiện đại Nội dung SMLS Lãnh đạo, tổ chức giành của GCCN chính quyền Lãnh đạo, tổ chức, xây dựng và bảo vệ CNXH, CNCS
 17. ĐK KQ quy định SMLS của GCCN Địa vị KT-XH của GCCN SMLS của GCCN Địa vị CT-XH khách quan của GCCN trong CNTB quy định
 18. Nhân tố chủ quan cơ bản thực hiện SMLS của GCCN Hoàn thành SMLS của GCCN GCCN Đoàn kết ĐCS dân tộc, quốc tế
 19. Số lượng tăng Cơ cấu hợp lý Chất lượng nâng cao Bản thân về mọi mặt GCCN Không tự bó mình trong đấu tranh KT, phải lập các nghiệp đoàn, công hội, công đoàn → Đảng tiên phong
 20. Luôn được xây dựng, phát triển vững mạnh về mọi mặt Có lý luận tiên phong ĐCS Có sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở Thường xuyên phát hiện, đấu tranh có hiệu quả mọi biểu hiện cơ hội, xét lại, dao động, sai lệch và mọi kẻ thù
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2