intTypePromotion=3

Bài giảng Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp: Hướng dẫn môn học - ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
64
lượt xem
14
download

Bài giảng Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp: Hướng dẫn môn học - ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của môn học Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp nhằm giúp học sinh có khả năng áp dụng những khái niệm và thực hành một số kỹ năng cơ bản về sức khoẻ nghề nghiệp để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho người lao động, phòng chống các bệnh nghề nghiệp và chấn thương có liên quan đến nghề nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp: Hướng dẫn môn học - ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

  1. SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP
  2. Mục tiêu chung: Sau khi học xong môn học, học sinh có khả năng áp dụng những khái niệm và thực hành một số kỹ năng cơ bản về sức khoẻ nghề nghiệp để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho người lao động, phòng chống các bệnh nghề nghiệp và chấn thương có liên quan đến nghề nghiệp
  3. Mục tiêu cụ thể: Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng: 1. Trình bày được những khái niệm cơ bản v ề S ức kho ẻ - An toàn nghề nghiệp và áp dụng các kiến thức đó vào các hoạt động tại thực địa. 2. Phân loại được các loại tác hại nghề nghiệp, và mô t ả đ ược mô hình quản lý nguy cơ. 3. Mô tả được hệ thống tổ chức và luật pháp hiện hành v ề s ức khoẻ và an toàn nghề nghiệp ở Việt Nam. 4. Mô tả được một số đặc điểm chính về sức kh ỏe và an toàn nghề nghiệp trong một số ngành ngh ề. 5. Tham gia xác định ưu tiên, đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề sức khoẻ cho người lao động.
  4.  Thuyết giảng: 6 bài lý thuyết  Học tập dựa trên bài tập tình huống: 1 bài ◦Chia 10 nhóm thảo luận (5 – 6 người/nhóm) ◦Tự học ◦Thảo luận nhóm chuẩn bị bài trình bày ◦Tham dự seminar: 3 nhóm trình bày/buổi
  5.  Bài 1: Sức khoẻ và An toàn nghề nghiệp cho người lao động  Bài 2: Tác hại nghề nghiệp - Bệnh nghề nghiệp  Bài 3: An toàn nghề nghiệp  Bài 4: Sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp của một số ngành nghề ở Việt Nam.  Bài 5: Theo dõi sức khoẻ môi trường lao động sản xuất và phương pháp nghiên cứu.  Bài 6: Quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp
  6. Sức khỏe cho nhân viên y tế - một vấn đề cần được quan tâm.
  7. ĐÁNH GIÁ Điểm môn học của mỗi cá nhân được tính như sau: D = (KT1 + KT2)/2 x 0,4 + 0,6 x T Trong đó KT1: điểm kiểm tra 15 phút lần 1 KT2: điểm kiểm tra 15 phút lần 2 T: điểm thi hết môn D: điểm tổng kết môn học HÌNH THỨC Kiểm tra và thi trắc nghiệm
  8.  Tài liệu phát tay  Bài giảng  Thư viện  Khoa/bộ môn
  9. 1. Ths. Trần Thị Thu Thủy: tttt@hsph.edu.vn, thuy4tytcc@gmail.com, ĐT: 62662322 2. Ths. Nguyễn Thúy Quỳnh: ntq@hsph.edu.vn 3. Ths. Nguyễn Ngọc Bích: nnb@hsph.edu.vn 4. Ths. Phạm Công Tuấn: pct@hsph.edu.vn Địa chỉ: Khoa SKMT –VSLĐ BNN – Phòng 3.3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản