intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:138

338
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance) trình bày về lý thuyết tài chính doanh nghiệp với 4 chương: tổng quan về tài chính doanh nghiệp, chi phí, doanh thu và Lợi nhuận của doanh nghiệp, vốn kinh doanh của doanh nghiệp, những vấn đề tài chính về sáp nhập, mua lại và phá sản doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)

 1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CORPORATE FINANCE
 2. NỘI DUNG Chương I: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp Chương II: Chi phí, Doanh thu và Lợi nhuận của DN Chương III: Vốn kinh doanh của DN Chương IV: Những vấn đề Tài chính về sáp nhập, mua lại và phá sản DN
 3. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CHAPTER 1: OVERVIEW OF CORPORATE FINANCE)
 4. Chương I: Tổng quan về Tài chính Doanh nghiệp Các nhân tố chủ Tài chính DN Quản trị TCDN Yếu ảnh hướng đến công tác QTTC Hình thức Khái niệm Khái niệm Pháp lý của tổ chức DN Đặc điểm Kinh Vai trò Nguyên tắc Tế-Kỹ thuật Ngành KD Nội dung Môi trường KD
 5. NỘI DUNG Chương I: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp Chương II: Chi phí, Doanh thu và Lợi nhuận của DN Chương III: Vốn kinh doanh của DN Chương IV: Những vấn đề Tài chính về sáp nhập, mua lại và phá sản DN
 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CORPORATE FINANCE
 7. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CORPORATE FINANCE
 8. NỘI DUNG Chương I: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp Chương II: Chi phí, Doanh thu và Lợi nhuận của DN Chương III: Vốn kinh doanh của DN Chương IV: Những vấn đề Tài chính về sáp nhập, mua lại và phá sản DN
 9. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CHAPTER 1: OVERVIEW OF CORPORATE FINANCE)
 10. Chương I: Tổng quan về Tài chính Doanh nghiệp Các nhân tố chủ Tài chính DN Quản trị TCDN Yếu ảnh hướng đến công tác QTTC Hình thức Khái niệm Khái niệm Pháp lý của tổ chức DN Đặc điểm Kinh Vai trò Nguyên tắc Tế-Kỹ thuật Ngành KD Nội dung Môi trường KD
 11. MỤC 1.1 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 12. Tài chính doanh nghiệp là gì? Thế nào là doanh nghiệp?
 13. Tài chính doanh nghiệp là gì? Khái niệm: Doanh nghiệp là một chủ thể kinh tế Vốn ứng trước …SX… T’ độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh Chức năng doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị tài Chức năng Phân phối Phân phối sản cho chủ sở hữu Tiền Tiền Vật chất SX Vật chất Doanh nghiệp
 14. Tài chính doanh nghiệp là gì Dưới hình Thức giá trị Hệ thống các TCDN là quan hệ phân phối Nhằm góp phần đạt Gắn liền tới các với việc mục tiêu tạo lập và của DN sử dụng các quỹ tiền tệ trong DN
 15. Các quan hệ TCDN  Quan hệ giữa DN với Nhà nước  Nhà nước đối với DN: cấp vốn ban đầu, cấp vốn bổ sung, v.v…  Quan hệ giữa DN với các chủ thể kinh tế khác  DN đối với nhà nước: nộp thuế, phí, lệ phí, v.v…  DN với chủ nợ: vay, trả  Quan hệ trong nội bộ DN  DN với nhà cung cấp: mua chịu, thanh toán, ứng trước  DN Với CNV: Thanh toán tiền lương,ứng của khách hàng, v.v…  với khách hàng: bán hàng, tạm tiền công, thưởng phạt, v.v…  Với các bộ phận: Thanh toán giữa các bộ phận trong DN  Với chủ sở hữu: Phân phối lợi nhuận sau thuế (phân chia cổ tức cho cổ đông, hình thành các quỹ, v.v…)
 16. Vai trò của TCDN Đầy đủ Huy động Vốn cho các hoạt động Của DN diễn ra liên tục & bình thường Kịp thời Đảm bảo Vai trò 1: Huy động và đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động của DN diễn ra liên tục bình thường
 17. Vai trò của TCDN Ra quyết định đầu tư đúng đắn nhờ việc đánh giá lựa chọn DA đầu tư Huy động vốn đầy đủ kịp thời  Chớp cơ hội KD Nâng cao hiệu quả HĐKD của DN Lựa chọn hình thức & PP HĐV thích hợp  Tiết kiệm CF SDV, tăng LN Sử dụng đòn bẩy KD (TC) hợp lý  tăng ROE Sử dụng tiết kiệm và tối đa số vốn hiện có  tiết kiệm CF, tăng LN Vai trò 2: Nâng cao hiệu quả HĐKD của DN
 18. Vai trò của TCDN Chức năng Giám sát Giám đốc Các mặt hoạt Thông qua động sản xuất kinh doanh = Kiểm tra Các chỉ tiêu Tài chính Vai trò 3: Giám sát và kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua chức năng giám đốc và các chỉ tiêu tài chính
 19. MỤC1.2: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 20. Quản trị TCDN là gì? QTTC là Việc sử dụng có hiệu quả Các nguồn lực Tài chính Lựa chọn Mục tiêu hoạt và đưa ra Động của DN Các quyết (Trong đó, tối QTTC là định đa hoá GTTS cho chủ sở Tổ chức hữu là mục tiêu thực hiện cuối cùng) K/niệm 1: QTTC là việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Tài chính K/niệm 2: QTTC là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định, đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định đó, nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động của DN.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2