intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Doanh thu doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 23322 kết quả Doanh thu doanh nghiệp
 • Kiệt sức nghề nghiệp (KSNN) ở điều dưỡng là hiểm hoạ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc người bệnh đồng thời làm giảm hiệu suất và doanh thu của cơ sở y tế. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của can thiệp tập yoga trong giảm kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf5p vijeff 27-11-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 Phát triển hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chiến lược phát triển hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp; Nguyên nhân phát triển hệ thống thông tin kế toán; Các thủ tục phân tích và thiết kế cần thiết khi phát triển hệ thống thông tin kế toán; Phân loại phần mềm kế toán; Các cơ sở lựa chọn phần mềm; Quy trình lựa chọn phần mềm.

  pdf40p hoahogxanh05 24-11-2023 3 2   Download

 • Bài giảng Chuẩn mực kế toán: Chương 6 Các chuẩn mực kế toán liên quan đến báo cáo kết quả kinh doanh, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chuẩn mực Doanh thu và thu nhập khác – VAS 14; Chuẩn mực Chi phí đi vay– VAS 16; Chuẩn mực Thuế thu nhập doanh nghiệp – VAS 17; Lãi trên cổ phiếu – VAS 30. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p hoahogxanh05 24-11-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ nâng cao: Chương 4 Kiểm soát nội bộ một số phần hành trong doanh nghiệp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kiểm soát tiền; Kiểm soát hàng tồn kho; Kiểm soát TSCĐ; Kiểm soát nợ phải thu; Kiểm soát nợ phải trả người bán; Kiểm soát tiền lương; Kiểm soát chi phí; Kiểm soát doanh thu, thu nhập; Kiểm soát hoạt động bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hoahogxanh05 24-11-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật về Thuế và kế toán thuế: Chương 4 Thuế và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp; Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp; Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf200p hoahogxanh05 24-11-2023 2 2   Download

 • Bài viết "Sử dụng mô hình BERT để phân tích thái độ người dùng qua các bình luận" đã đóng góp bộ dữ liệu dành cho bài toán phân tích thái độ người dùng. Đặc biệt ở việc thu thập dữ liệu một cách tự động bằng Selenium. Từ việc thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, nhìn thấy được các phản hồi mang tính góp ý, mặt chưa tốt được gán nhãn tiêu cực cao hơn các hai nhãn còn lại. Điều này giúp cho doanh nghiệp xem xét cải thiện và phát triển tốt hơn.

  pdf8p kimphuong1141 16-11-2023 1 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc những câu hỏi ôn tập của các chương giúp cho sinh viên ôn tập, thảo luận, từ đó nắm chắc những kiến thức về mặt lý thuyết và tiếp cận với những kiến thức quản lý tài chính trong thực tế.

  pdf75p oursky08 01-11-2023 2 1   Download

 • Vấn đề giải quyết việc làm, đặc biệt là việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là một trong những chính sách quan trọng đối với mỗi quốc gia, là vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của bản thân sinh viên mà cả đối với gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

  pdf3p vispacex 16-11-2023 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn giáo trình Kế toán tài chính trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Những vấn đề chung về kế toán tài chính doanh nghiệp; Chương 2 - Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu; Chương 3 - Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp; Chương 4 - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 5 - Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; Chương 6 - Kế toán đầu tư tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf222p luctumac0210 13-11-2023 5 4   Download

 • Phần 1 của cuốn giáo trình Thuế trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Tổng quan về thuế; Chương 2 - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Chương 3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt; Chương 4 - Thuế giá trị gia tăng; Chương 5 - Thuế thu nhập doanh nghiệp; Chương 6 - Thuế thu nhập cá nhân; Chương 7 - Thuế tài nguyên; Chương 8 - Phí và lệ phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p luctumac0210 13-11-2023 2 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kỹ năng thuyết trình" gồm 2 chương đầu, chương 1 trình bày tổng quan về thuyết trình như: khái niệm, lịch sử, văn hóa trong thuyết trình, đồng thời nêu bật lợi ích và tính cần thiết của kỹ năng thuyết trình đối với những nhà quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, làm nền tảng kiến thức cho các chương tiếp theo.

  pdf124p luctumac0210 13-11-2023 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày những nội dung chính sau: Chương 6 - Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; Chương 7 - Phân tích dấu hiệu rủi ro kinh doanh và dự báo tài chính của doanh nghiệp; Chương 8 - Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính của Ngân hàng Thương mại; Chương 9 - Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf223p luctumac0210 13-11-2023 4 4   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp hiện đại" trình bày những nội dung chính gồm: tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp; rủi ro; phân tích tài chính và kế hoạch tài chính; hoạch định ngân sách vốn đầu tư; giải Nobel kinh tế của MM về chính sách phân phối, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf478p luctumac0210 13-11-2023 2 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp hiện đại" trình bày những nội dung chính gồm: quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả; tài trợ nợ; các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro; quản trị tài chính ngắn hạn; các chủ đề đặc biệt; chiến lược tài chính; tài chính quốc tế; quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf434p luctumac0210 13-11-2023 3 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp" tiếp tục trình bày những nội dung gồm: doanh thu và thuế doanh nghiệp phải nộp; hoạch định lợi nhuận doanh nghiệp; tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính; rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính của doanh nghiệp; phân tích tài chính doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf256p luctumac0210 13-11-2023 1 1   Download

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo khả năng tăng giá cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải tại VN giai đoạn 2020-2021 bằng phương pháp mạng thần kinh nhân tạo (ANN). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập theo từng quý của 93 doanh nghiệp vận tải.

  pdf10p vispacex 16-11-2023 3 2   Download

 • Mục tiêu nhằm thu thập dữ liệu định lượng thông qua bảng hỏi khảo sát và dữ liệu định tính thông qua phỏng vấn chuyên sâu, sử dụng đồng thời hai phương pháp nhằm thu thập dữ liệu ở cả hai chiều rộng và chiều sâu để có được cái nhìn tổng quan.

  pdf11p vispacex 16-11-2023 2 2   Download

 • Bài viết cung cấp bức tranh về sự tham gia của doanh nghiệp tại Việt Nam trong đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động phục vụ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho Chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan trong việc đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động ở Việt Nam hiện nay.

  pdf8p vispacex 16-11-2023 0 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH Gas Petrolimex" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về KSNB trong chu trình bán hàng - thu tiền trong doanh nghiệp, tác giả phân tích và đánh giá thực trạng công tác KSNB chu trình bán hàng và thu tiền của Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, từ đó nhận diện những bất cập còn tồn tại ở công ty và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hệ thống KSNB chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty.

  pdf31p hoahogxanh06 09-11-2023 3 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần May II Hưng Yên" nhằm hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần may II Hưng Yên để từ đó rút ra được những thành công và hạn chế của Công ty; đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần may II Hưng Yên trong giai đoạn 2021-2025. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p caongulam 09-11-2023 6 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1414 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Doanh thu doanh nghiệp
p_strCode=doanhthudoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2