intTypePromotion=1

Bài giảng Thẩm định Đầu tư Công: Bài 9 - Nguyễn Xuân Thành

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
163
lượt xem
5
download

Bài giảng Thẩm định Đầu tư Công: Bài 9 - Nguyễn Xuân Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thêm tư liệu để học tập. Dưới đây là bài giảng Thẩm định Đầu tư Công bài 9: Giới thiệu phân tích kinh tế trong thẩm định dự án trình bày về sự khác biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế, nội dung thẩm định kinh tế, giá tài chính và giá kinh tế, cơ sở lý thuyết để ước lượng giá kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thẩm định Đầu tư Công: Bài 9 - Nguyễn Xuân Thành

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Công Bài 9: Giới thiệu phân tích kinh tế trong thẩm định dự án Thẩm định Đầu tư công Học kỳ Hè 2012 Giảng viên: Nguyễn Xuân Thành Khác biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế Tài chính Kinh tế Quan điểm Những người có quyền Cả nền kinh tế lợi trong dự án Lợi ích và chi phí Ngân lưu thuần túy về Giá trị kinh tế điều chỉnh tài chính theo giá “mờ”, chi phí cơ hội và ngoại tác Ra quyết định về tính khả thi của dự án Phân tích kinh tế + – Phân tích + Chấp thuận Bác bỏ tài chính – Bác bỏ Bác bỏ Nguyễn Xuân Thành 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Công Nội dung thẩm định kinh tế: phân tích lợi ích – chi phí kinh tế Xác định lợi ích và chi phí kinh tế  Lợi ích và chi phí kinh tế trực tiếp  Đầu ra dự án và lợi ích tài chính  lợi ích kinh tế  Đầu vào dự án và chi phí tài chính  chi phí kinh tế  Lợi ích và chi phí kinh tế ngoại tác  Ngoại tác tích cực  lợi ích kinh tế  Ngoại tác tiêu cực  chi phí kinh tế Định giá lợi ích và chi phí kinh tế  Giá trị lợi ích và chi phí kinh tế trực tiếp  Ước lượng giá kinh tế  Giá trị kinh tế = Lượng  Giá kinh tế  Lợi ích và chi phí kinh tế ngoại tác  Lượng hóa ngoại tác: định dạng mối quan hệ vật lý/kỹ thuật của ngoại tác và tính giá trị theo thị trường hay quy tính  Khi không thể lượng hóa, ngoại tác cần được phân tích định tính Giá tài chính và giá kinh tế Giá kinh tế có thể khác với giá tài chính và do vậy việc sử dụng giá tài chính làm giá kinh tế để ước tính lợi ích, chi phí kinh tế sẽ không chính xác. Các nguyên nhân làm giá kinh tế khác với giá tài chính:  Thị trường cạnh tranh:  Thị trường cạnh tranh tồn tại nhưng đầu ra/đầu vào của dự án tạo tác động lớn đến thị trường, từ đó ảnh hưởng đến thặng dư của người tiêu dùng/nhà sản xuất.  Lợi ích và chi phí của dự án không có giá trị tiền tệ  Biến dạng của thị trường:  Thuế  Trợ cấp  Kiểm soát giá  Độc quyền  Không tồn tại thị trường Nguyễn Xuân Thành 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Công Cơ sở lý thuyết để ước lượng giá kinh tế Giá cầu cạnh tranh  D, đường cầu Mức sẵn lòng chi trả: P0D  Giá cầu cạnh tranh đo P1D lường lợi ích của đơn vị biên mà đối tượng cầu nhận được. Q0D Q1D Giá cung cạnh tranh  S, đường cung Chi phí biên:  Giá cung canh tranh P1S đo lường chi phí cơ hội P0S mà đối tượng cung phải bỏ ra. Q0S Q1S Ước lượng giá kinh tế đầu ra của dự án để tính lợi ích Toàn bộ đầu ra của dự án là để phục vụ nhu cầu mới tăng thêm: tác động tăng thêm  Giá kinh tế bằng giá cầu  Lợi tích kinh tế là lợi ích tính từ mức sẵn lòng chi trả Toàn bộ đầu ra của dự án là để thay thế đầu ra của những hoạt động sản xuất cạnh tranh: tác động thay thế  Giá kinh tế bằng giá cung  Lợi ích kinh tế là chi phí tiết kiệm nguồn lực Một phần đầu ra của dự án là để phục vụ nhu cầu mới tăng thêm và một phần là để thay thế đầu ra của những hoạt động sản xuất cạnh tranh: cả tác động tăng thêm và thay thế  Giá kinh tế bằng bình quân trọng số của giá cầu và giá cung Nguyễn Xuân Thành 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Công Ước lượng giá kinh tế đầu vào của dự án để tính chi phí Toàn bộ đầu vào của dự án được mua từ sản xuất mới: tác động tăng thêm  Giá kinh tế bằng giá cung  Chi phí kinh tế là chi phí của việc sản xuất mới Toàn bộ đầu vào của dự án được mua bằng cách từ nguồn đầu vào của sử dụng cạnh tranh: tác động thay thế  Giá kinh tế bằng giá cầu  Chi phí kinh tế là mất mát lợi ích của sử dụng cạnh tranh Một phần đầu vào của dự án được mua từ sản xuất mới và một phần bằng cách từ nguồn đầu vào của sử dụng cạnh tranh: cả tác động tăng thêm và thay thế  Giá kinh tế bằng bình quân trọng số của giá cầu và giá cung Nguyễn Xuân Thành 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2