intTypePromotion=1

Bài giảng Thẩm định giá tài sản: Chương 2 - ThS. Lê Thanh Ngọc

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:197

0
107
lượt xem
21
download

Bài giảng Thẩm định giá tài sản: Chương 2 - ThS. Lê Thanh Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 của bài giảng Thẩm định giá tài sản trang bị cho người học những hiểu biết về thẩm định giá bất động sản (BĐS). Những nội dung cần nắm trong chương này gồm có: Đặc điểm bất động sản và thị trường BĐS, các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị BĐS, nội dung quy trình thẩm định giá BĐS, thu thập và phân tích số liệu, áp dụng các phương pháp thẩm định giá. Mời các

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thẩm định giá tài sản: Chương 2 - ThS. Lê Thanh Ngọc

 1. THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN **************************************** Biên soạn: Th.s. Lê Thanh Ngọc
 2. THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Mục đích: sau khi học xong chương này, sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để: Lập được kế hoạch định giá tài sản Vận dụng được các pp định giá BĐS Lập được chứng thư thẩm định giá BĐS
 3. THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Yêu cầu: Sinh viên phải nắm vững các kiến thức sau: - Đặc điểm bất động sản và thị trường BĐS - Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị BĐS - Nội dung quy trình thẩm định giá bđs - Thu thập và phân tích số liệu - Áp dụng các pp thẩm định giá
 4. THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN IV II III I Các PP Tổng Quy trình Thẩm Tổng quan Thẩm Định quan thị định giá về BĐS trường giá BĐS BĐS BĐS
 5. I. TỔNG QUAN BẤT ĐỘNG SẢN 1. Khái niệm 2. Thuộc tính của bất động sản 3. Đặc trưng của bất động sản
 6. 1. Khái niệm bất động sản Bất động sản là các tài sản không di dời được Bất động sản Các tài sản gắn Các công trình Đất đai vững chắc với Xd trên đất đất và CTXD
 7. 2. Thuộc tính của bất động sản Tính Tính không bất Tính đồng động khan nhất hiếm Tính Chịu sự Yếu tố quản lý bền Tính Đa tập NN vững Thanh chức Ảnh quán hưởng khoản năng lẫn nhau thấp
 8. II. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 1. Khái niệm thị trường BĐS - Thị trường BĐS là môi trường trong đó những người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau, để thực hiện việc mua bán bđs thông qua cơ chế giá - Thị trường BĐS là tổng hòa các quan hệ giữa cung và cầu về các quyền của BĐS theo quy luật thị trường và quy định của pháp luật
 9. Thị trường bất động sản Môi trường Người Tác động lẫn nhau Người mua thông qua bán cơ chế giá
 10. 2. Đặc điểm của thị trường BĐS Không có Chịu sự địa điểm chi phối mua bán của nhất định pháp luật Mang Liên hệ tính chất mật thiết địa phương với thị trường vốn Khó Cạnh tranh thâm nhập không Cung thị trường hoàn hảo phản ứng chậm
 11. 3. Các loại giao dịch trên thị trường BĐS • Thị trường mua bán bất động sản • Thị trường giao dịch các bất động sản cho thuê • Thị trường giao dịch các bất động sản dùng làm tài sản thế chấp • Thị trường giao dịch các bất động sản dùng để góp vốn liên doanh
 12. 4. Các cấp độ phát triển của thị trường BĐS Sơ khởi Tập trung hóa Tiền tệ hóa Tài chính hóa
 13. 5. Chu kỳ giao động của thị trường BĐS Boom Bloom -Giai đoạn 1993-1999 -Giai đoạn 2000-2006 Gloom -Giai đoạn 2006-nay Doom
 14. 6. Cung và cầu bất động sản Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu BĐS: • Thu nhập (đặc biệt do phát triển kinh tế) • Tốc độ tăng dân số (đặc biệt do đô thị hóa) • Các chính sách của nhà nước • Kỳ vọng của người mua • Các yếu tố khác: kết hôn và ly dị, thay đổi việc làm, tốc độ công nghiệp hóa, …
 15. 6. Cung và cầu bất động sản Các yếu tố ảnh hưởng đến cung BĐS: • Sự phát triển kinh tế • Chính sách của nhà nước • Hoạt động của các nhà cung ứng và môi giới BĐS • Chi phí và công nghệ xây dựng • Kỳ vọng của doanh nghiệp BĐS
 16. III. QUY TRÌNH TĐG BẤT ĐỘNG SẢN 1. Xác định tổng quát 2. Lên kế hoạch TĐG 3. Thu thập tài liệu và khảo sát hiện trường 4. Phân tích thông tin 5. Ước tính sơ bộ giá trị đất 6. Áp dụng các phương pháp thẩm định giá 7. Thống nhất mức giá cuối cùng 8. Báo cáo và chứng thư thẩm định giá
 17. 1. Xác định tổng quát • Nhận diện bất động sản • Nhận diện “Quyền tài sản” được thẩm định • Mục đích thẩm định giá • Lựa chọn cơ sở giá trị thẩm định giá • Thiết lập thời hạn có hiệu lực • Những điều kiện ràng buộc • Nguồn dữ liệu
 18. 2. Lên kế hoạch thẩm định giá Kế hoạch Kế hoạch Biểu đồ Lập Phân công Thu thập Khảo sát Thời gian Đề cương Công việc Tài liệu Thực tế Làm việc Báo cáo
 19. 3. Thu thập tài liệu và khảo sát hiện trường DỮ LIỆU DỮ LIỆU DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG TS THẨM ĐỊNH TS SO SÁNH - Thông tin về điều kiện tự nhiên-MT -Vị trí - Thông tin về kinh tế-xã hội -Diện tích - Thông tin về quản lý Nhà nước, PL -Hình dáng - Thông tin về thị trường bất động sản -Hướng đất -Tình trạng pháp lý -Hiện trạng CTXD trên đất -Quy hoạch nhà nước -Khung cảnh xung quanh -Cơ sở hạ tầng -Mức độ ô nhiễm môi trường -Các lợi ích kinh tế -Mục đích sử dụng hiện tại
 20. 4. Phân tích thông tin Phân tích Phân tích Sự sử dụng thị trường Cao nhất và Tốt nhất
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2