intTypePromotion=1

Bài giảng Thị trường tiền tệ

Chia sẻ: Phạm Văn Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
675
lượt xem
154
download

Bài giảng Thị trường tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi diễn ra các hoạt động của cung và cầu về vốn ngắn hạn. Vốn ngắn hạn bao gồm cả trái phiếu ngắn hạn, có kỳ hạn tức là mua bán những món nợ ngắn hạn rủi ro thấp, tính thanh khoản cao. Thị trường tiền tệ diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của hệ thống ngân hàng, vì các ngân hàng là chủ thể quan trọng nhất trong việc cung cấp và sử dụng vốn ngắn hạn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tiền tệ

 1. LOGO www.themegallery.com Thị trường tiền tệ Nhóm Elephant House Without father
 2. LOGO Khái niệm thị trường tiền tệ TTTT là nơi giao dịch các công cụ nợ có TTTT là thời hạn từ 1 năm trở th ị TTTT là xuống kể từ khi phát trưhị tờng hành muaờng trư bán, giao dịch mua bán, giaocông các dịch cụ tài các công TTTT là nơi chính cụ tài mua bán TTTT là thị ắn hạ ngchính n ngắn hạn trường giao ngắn hạn các công cụ dịch vốn tài chính ngắn hạn
 3. LOGO Thị trường tiền tệ Mỹ Thị trường tiền tệ Việt Nam
 4. LOGO TTTT TTTT Mỹ
 5. LOGO
 6. LOGO Thị trường liên ngân hàng 1 (interbank market) Thị trường vốn ngắn hạn 2 (short-term loans market) Thị trường hối đoái (foreign 3 exchange market)
 7. LOGO Tín phiếu kho bạc Mỹ Khế ước mua lại Phiếu chấp nhận của Các quỹ liên bang ngân hàng (BA) Chứng chỉ tiền gửi có Các hợp đồng tương lai thể chuyển nhượng (CD) Các quỹ đầu tư chung Chứng từ thương mại
 8. LOGO Doanh số giao dịch các cc trên TTTT Mỹ Đơn vị: tỷ USD Công cụ thị trường tiền tệ 2007 2008 2009 Tín phiếu kho bạc 1850 1913 11214 Chứng khoán Liên bang 1720 1812 1845 Thương phiếu 1633 1650 1720 Giấy chấp nhận của Ngân hàng 156 171 168 Quỹ Liên bang và Hợp đồng mua lại 1165 1172 1167 Eurodollar 186 180 182 Chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá trên 1390 1420 1542 $100.000
 9. LOGO
 10. LOGO Thị trường liên ngân hàng 1 Thị trường đấu thầu tín phiếu 2 kho bạc Các hoạt động nghiệp vụ tiền 3 tệ của NHNN
 11. LOGO
 12. LOGO Thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc Là kênh huy động vốn với chi phí thấp cho ngân sách Nhà nước Trở thành nguồn cung cấp hàng hóa chủ yếu cho các giao dịch nghiệp vụ tiền tệ giữa NHNN với các NHTM Bên cạnh các NHTM Nhà nước, các NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng n ước ngoài cũng đã từng bước trở thành thành viên tham gia thị trường
 13. LOGO
 14. LOGO Các văn bản pháp lý hoạt động của TTTT chưa đồng bộ Hoạt động của TTTT Việt Nam chưa mang tính chuyên nghiệp cao Cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của TTTT còn hạn chế Hiệu quả trong việc sử dụng các công cụ điều hành CSTT của NHNN chưa cao
 15. LOGO Chưa có tổ chức chuyên nghiệp về môi giới tiền tệ TTTT vẫn chưa thu hút được nhiều thành viên tham gia Hạn chế về lãi suất
 16. LOGO Giải pháp Giải pháp Giải pháp phát triển phát triển các bộ phận thị trường cấu thành tiền tệ thị trường Việt Nam tiền tệ
 17. LOGO Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho sự phát triển của thị trường tiền tệ Đối với các tổ chức tín dụng Giải pháp phát triển Đối với Ngân hàng Nhà nước thị trường tiền tệ Việt Nam
 18. LOGO Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường nội tệ liên ngân hàng Lành mạnh hoá hoạt động của hệ thống ngân hàng Đa dạng hoá các công cụ trên thị trường tiền tệ Giải pháp Hiện đại hoá và đổi mới công nghệ phát triển hoạt động thị trường tiền tệ các bộ phận cấu thành Những giải pháp gián tiếp thị trường tiền tệ
 19. LOGO Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Gia tăng quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia dự phòng cho các nhu cầu ngoại tệ phát sinh từ cán cân vốn và vãng lai NHNN phải quản lý tốt tài khoản ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối và xây Giải pháp dựng cơ chế tỷ giá phù hợp phát triển các bộ phận NHNN nên cho phép các NHTM từng bước tiếp cận với các nghiệp vụ về tỷ cấu thành giá kỳ hạn và tỷ giá hoán đổi tiền tệ; về thị trường nghiệp vụ tương lai và quyền chọn tiền tiền tệ tệ
 20. LOGO Giải pháp phát triển hoạt động thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam Đa dạng hoá trên thị trường mở Hoàn thiện các quy định lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN và xây dựng thị trường mở thực sự là một kênh đầu tư hấp dẫn Cải tiến, nâng cấp hạ tầng cho thị Giải pháp trường mở phát triển các bộ phận Đơn giản hoá thủ tục hành chính cấu thành Tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường tiền tệ Nâng cao năng lực cán bộ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2