intTypePromotion=1
ADSENSE

Thảo luận về tiền tệ

Xem 1-20 trên 271 kết quả Thảo luận về tiền tệ
 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ giúp các bạn có thể xử lý được các vấn đề về hoạt động tài chính tiền tệ trên góc độ phương pháp luận thông qua các câu hỏi thảo luận, câu hỏi ôn tập trong quá trình học tập môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf127p dongcoxanh10 06-09-2022 74 2   Download

 • Giáo trình Quản trị chiến lược cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, đáp ứng được yêu cầu của sinh viên trong học tập, nghiên cứu và quản lý thực tiễn ở các doanh nghiệp. Trong giáo trình ngoài phần lý thuyết, tác giả đưa vào các ví dụ và bài tập thảo luận mang tính thực tế để giúp sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf70p dongcoxanh25 12-07-2022 8 1   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết về chủ đề một số vấn đề dân tộc, pháp luật và nhà nước; tự sự và ký ức; di sản, văn bản, phương tiện truyền thông và sự kiến tạo văn hóa.

  pdf20p britaikridanik 25-06-2022 21 1   Download

 • Học phần thuế giảng dạy cho ngành Kế toán – Tài chính yêu cầu trang bị nền tảng lý thuyết và khả năng ứng dụng vào thực tiễn phong phú cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế. Trong bài viết "Kinh nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với học phần Thuế của lớp học đông sinh viên ngành Kế toán – Tài chính", với đặc điểm người học là sinh viên chưa có hiểu biết về thực tế kinh doanh, lớp học đông, tác giả đưa ra một số cách thức áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, bao gồm đặt tình huống giải quyết vấn đề trên lớp và thảo luận nhóm.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 37 1   Download

 • Bài nghiên cứu này thảo luận về những thách thức và cơ hội nhằm phát triển đô thị bền vững trên tình hình biến đổi khí hậu tại Việt Nam, chẳng hạn như những thách thức xuất phát khi tiến hành lựa chọn kết hợp phù hợp giữa các chiều kích thích ứng và giảm thiểu.

  pdf18p vimarissamayer 02-06-2022 25 3   Download

 • Triết học Mác – Lênin là môn học cho chúng ta một kiến thức rất rộng về đời sống con người trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, là nền tảng của con người trước khi đi vào nghiên cứu những thứ cụ thể như các bạn sinh viên vẫn đang học các môn chuyên ngành và hằng ngày các bạn vẫn phải vận dụng nó vào thực tiễn. Trong bài viết này, nhóm tác giả chia sẻ về việc kết hợp phương pháp thảo luận nhóm và sơ đồ tư duy được vận dụng trong giảng dạy môn Triết học Mác –Lênin hiện nay.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 44 1   Download

 • Nghiên cứu (NC) nhằm mô tả về sử dụng thông tin phòng, chống HIV/AIDS của sinh viên. Sử dụng mô tả cắt ngang, định lượng kết hợp định tính. NC định lượng: Chọn mẫu phân cụm theo lớp phân tầng tỷ lệ, số liệu được thu thập trên 400 sinh viên, sử dụng bộ câu hỏi cấu trúc đã thiết kế sẵn. NC định tính: Chọn mẫu chủ đích, tiến hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm sinh viên.

  pdf14p vilouispasteur 10-03-2022 16 1   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài nhằm: Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng quy định góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cũng như phân tích sâu hơn các quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong các văn bản pháp luật nhằm tháo gỡ những khuyết tật của nó; cung cấp cơ sở khoa học cho việc ban hành và sửa đổi bổ sung các quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất, đồng thời góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai ở nước ta.

  pdf73p badbuddy05 16-02-2022 15 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định về thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, từ đó tìm hiểu thực tiễn thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao - là một doanh nghiệp nhà nước lớn ở Phú Thọ tiến hành cổ phần hóa. Trên cơ sở tìm hiểu và phân tích vấn đề, luận văn tìm ra được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật cổ phần hóa tại một địa phương, góp phần hoàn thiện thêm về pháp luật cổ phần hóa.

  pdf81p badbuddy05 16-02-2022 13 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền; đánh giá thực trạng rửa tiền của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam hiện nay; đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam.

  pdf110p badbuddy02 24-01-2022 13 0   Download

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng biện pháp kê biên, xử lý tài sản người phải THA KDTM trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tìm ra các luận cứ khoa học và thực tiễn những bất cập trong quy định của pháp luật về biện pháp kê biên, xử lý tài sản THA KDTM để đưa ra những đề xuất, hướng giải quyết nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác THA KDTM trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và Ngành THADS nói chung.

  pdf85p badbuddy02 24-01-2022 18 1   Download

 • Luận văn nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề cơ bản về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng ở một địa phương cụ thể. Chỉ ra một số mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác bồi thường , hỗ trợ, tái định cư, qua đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này. Đồng thời kiến nghị các nội dung cần xem xét hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nói riêng và pháp luật về đất đai nói chung.

  pdf92p badbuddy02 24-01-2022 19 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá và làm rõ khung khổ pháp lý hiên nay quy định đối với việc tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Nhóm công ty và thực tiễn áp dụng nhưng quy định của pháp luật về Nhóm công ty đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc, bất cập gì cần phải tháo gỡ để từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm góp một phần nhỏ hoàn thiện các quy định của pháp luật về mô hình Nhóm công ty.

  pdf100p guitaracoustic10 08-01-2022 13 3   Download

 • Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích và thảo luận những ảnh hưởng của An toàn vệ sinh và Kiểm dịch thực vật (Sanitary and Phytosanitary-viết tắt là SPS) đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam, cụ thể là mặt hàng rau quả và trái cây. Trong những năm qua, dưới tác động của tiến hình hội nhập kinh tế, các rào cản thuế quan đã được cắt giảm đáng kể.

  pdf10p vimichaeldell 04-12-2021 23 1   Download

 • Cùng với cuộc cách mạng internet trên thế giới, các trang web phục vụ con người ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Công nghệ được ứng dụng vào đời sống con người giúp cho các hoạt động của con người trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, cùng với đó là thúc đẩy kinh tế phát triển. Thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực rất phát triển, vì vậy một trang web được tạo ra để bán hàng trực tuyến là điều cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ thảo luận về kỹ thuật sử dụng Spring framework, cách thức hoạt động và kết quả của chúng tôi khi sử dụng kỹ thuật này.

  pdf10p huyetthienthan 23-11-2021 13 0   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Nền kinh tế số những vấn đề lý luận và thực tiễn" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung và các quan điểm về nền kinh tế số; Các công nghệ cốt lõi thúc đẩy chuyển đổi số; Động lực phát triển hệ sinh thái số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf634p visteveballmer 06-11-2021 44 15   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Bảo vệ người tiêu dùng tài chính - thực tiễn và đề xuất chính sách đối với Việt Nam đã đi sâu, phân tích các vấn đề về (1) thảo luận về những đề xuất chính sách đối với Việt Nam trong việc bảo vệ người tiêu dùng tài chính; (2) chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Luật Bảo vệ người tiêu dùng tài chính và những thách thức trong việc thực thi các quy định này trong lĩnh vực ngân hàng tại các quốc gia trên thế giới; (3) thực tiễn về bảo vệ người tiêu dùng kỹ thuật số tại Việt Nam và một số quốc gia khác; (4) trình bày kinh nghiệm thực tiễn của một ngân hàng trong vi...

  pdf371p visteveballmer 06-11-2021 27 2   Download

 • Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: Mô tả thực trạng và rào cản về chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai và sinh đẻ ở người Bana và J’rai tỉnh Gia Lai; sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thu thập số liệu từ 12 cuộc phỏng vấn sâu và 12 cuộc thảo luận nhóm bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  pdf5p closefriend02 07-10-2021 14 1   Download

 • Bài viết này thảo luận về hồi quy LASSO và hồi quy RIDGE như là một công cụ thống kê nhằm giải quyết các vấn đề hồi quy như ước lượng tham số, lựa chọn mô hình. Ứng dụng thực nghiệm trong bài báo này là trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của nhân viên bằng việc sử dụng mô hình tuyến tính theo cả hai phương pháp OLS và LASSO kết hợp với RIDGE.

  pdf11p vijihyo2711 25-09-2021 49 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn là phân tích tác động của lãi suất, cung tiền và một số các yếu tố vĩ mô tác động đến tăng trưởng kinh tế tại các nước Đông Nam Á. Từ kết quả nghiên cứu, luận văn cũng sẽ thảo luận những hàm ý về mặt chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các nước Đông Nam Á.

  pdf85p beloveinhouse08 15-09-2021 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1128 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thảo luận về tiền tệ
p_strCode=thaoluanvetiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2