intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh: Chương 8 - ThS. Trần Tuấn Anh

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

76
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 cung cấp những kiến thức về ước lượng trong thống kê. Mục tiêu của chương này giúp người học: Nắm được kiến thức về sử dụng số liệu của mẫu để ước lượng các giá trị tham số tổng thể, biết cách tính ước lượng điểm, biết cách tính ước lượng khoảng của trung bình tổng thể trong các trường hợp biết hoặc chưa biết độ lệch chuẩn của tổng thể,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh: Chương 8 - ThS. Trần Tuấn Anh

  1. 8/26/11 Nội dung chính Ước lượng • Nắm được kiến thức về sử dụng số liệu của mẫu để ước lượng các giá trị tham số tổng thể. • Biết cách tính ước lượng điểm. • Biết cách tính ước lượng khoảng của trung bình tổng thể trong các trường hợp biết hoặc chưa biết độ lệch chuẩn của tổng thể. Chương 8 • Tính khoảng tin cậy của tỷ lệ tổng thể dựa vào tỷ lệ mẫu. • Biết cách tính hệ số điều chỉnh tổng thể hữu hạn và trường hợp sử dụng nó trong các phép tính ước lượng. • Biết cách tính cỡ mẫu cho các nghiên cứu. Thống kê ứng dụng trong kinh doanh Trần Tuấn Anh 2 Ước lượng điểm & ước lượng khoảng Khoảng tin cậy của giá trị trung bình Chọn mẫu Khoảng tin cậy của trung bình tổng thể (biết Độ tin cậy Z Tham số tổng thể Số thống kê trước σ) 90% 1,64 mẫu , s, p µ, σ, π 95% 1,96 Ước lượng 99% 2,58 Thí dụ : Hiệp hội bán lẻ của một thành phố muốn điều tra thu Ước lượng điểm là dùng giá trị Ước lượng khoảng là khoảng giá trị thống kê của mẫu để ước lượng nhập trung bình hàng năm của các quản lý cửa hàng bán lẻ tính được từ mẫu sao cho tham số tổng tham số tương ứng của tổng thể. thể tương ứng có khả năng nằm trong trong các doanh nghiệp thuộc hiệp hội. Một mẫu ngẫu nhiên gồm khỏang này. Xác suất xảy ra khoảng ước 256 quản lý cửa hàng được chọn và thu nhập trung bình hàng lượng chứa tham số của tổng thể được năm là 75,42 triệu đồng với độ lệch chuẩn của tổng thể là 2,05. gọi là độ tin cậy của ước lượng. Bằng phương pháp ước lượng, hãy xác định khoảng tin cậy 95% của thu nhập trung bình của các quản lý cửa hàng trong các doanh nghiệp thuộc hiệp hội. 3 4 1
  2. 8/26/11 Khoảng tin cậy của giá trị trung bình Khoảng tin cậy cho tỷ lệ Khoảng tin cậy của trung bình tổng thể (chưa biết Tỷ lệ là tỷ số hoặc phần trăm xác định phần của mẫu hay tổng σ) thể có đặc trưng cần quan tâm. Tỷ lệ mẫu Khoảng tin cậy của tỷ lệ tổng thể Thí dụ : Một nhà sản xuất muốn kiểm tra độ mòn của thiết bị nghiền đá sau thời gian sử dụng. Một mẫu gồm 10 trục nghiền được khảo sát. Sau thời gian sử dụng, nhà sản xuất đo được độ mòn là 0,32 cm Thí dụ : Một doanh nghiệp muốn nghiên cứu sự hài lòng của người và độ lệch chuẩn là 0,09cm. Hãy xác định khoảng tin cậy 95% độ mòn tiêu dùng về chính sách hậu mãi của doanh nghiệp. Một khảo sát trên của thiết bị nghiền đá sau thời gian sử dụng. diện rộng toàn quốc được thực hiện với qui mô mẫu là 2000 khách hàng. Trong đó, có 1600 khách hàng đánh giá hài lòng. Hãy dùng dữ Bậc tự do df = n – 1 liệu trên để ước lượng tỷ lệ hài lòng của khách hàng của doanh nghiệp với độ tin cậy 95%. 5 6 Hệ số hiệu chỉnh cho tổng thể hữu hạn Xác định cỡ mẫu Hệ số điều chỉnh cho tổng thể hữu hạn   Để xác định cỡ mẫu, ta cần 3 yếu tố sau: –  Độ tin cậy cần có của nghiên cứu. –  Sai số trong nghiên cứu. –  Sự phân tán của tổng thể nghiên cứu. Cỡ mẫu để ước lượng trung bình tổng thể Qui mô Tỷ lệ trên Hệ số điều mẫu tổng thể chỉnh 10 0,01 0,9955 25 0,025 0,9879 50 0,05 0,9752 100 0,1 0,9492 Cỡ mẫu để ước lượng tỷ lệ tổng thể 200 0,2 0,8949 500 0,5 0,7075 7 8 2
  3. 8/26/11 Thí dụ Thí dụ   Thí dụ : Để nghiên cứu tỷ lệ sinh viên sử dụng dịch vụ Thí dụ : Một sinh viên ngành quản trị nhân lực muốn thư viện điện tử tại một trường đại học, người ta xác định nghiên cứu tiền thưởng trung bình của các nhà quản lý sai số nghiên cứu không quá 0,1 và độ tin cậy của nghiên làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cứu là 90%. Trong trường hợp này, cần chọn cỡ mẫu cho tại các khu công nghiệp trong tỉnh A. Sai số trong phép nghiên cứu là bao nhiêu ? ước lượng kỳ vọng ít hơn $100 với độ tin cậy 95%. Sinh viên này tìm thấy tài liệu trong một nghiên cứu tương tự cho thấy độ lệch chuẩn của tổng thể nghiên cứu này là $1000. Theo bạn, sinh viên này nên chọn mẫu bao nhiêu ? 9 10 Hết chương 8 11 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2