intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh - Trần Tuấn Anh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

505
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh có mục đích giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản của xác suất và thống kê ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh; nắm vững phương pháp xác suất và thống kê cơ bản như các phương pháp tính xác suất và các trường hợp sử dụng thích hợp, các phương pháp tóm tắt và trình bày dữ liệu của thống kê mô tả và một số phương pháp cơ bản của thống kê suy diễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh - Trần Tuấn Anh

  1. 8/26/11 Mục tiêu môn học Thống kê ứng dụng kinh doanh   Hiểu rõ các khái niệm cở bản của xác suất và thống kê ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh.   Nắm vững phương pháp xác suất và thống kê cơ bản như: các phương pháp tính xác suất và các trường hợp sử dụng Trần Tuấn Anh thích hợp, các phương pháp tóm tắt và trình bày dữ liệu của Giảng viên chính thống kê mô tả và một số phương pháp cơ bản của thống Khoa QTKD - Trường đại học Mở TPHCM anh.tt@ou.edu.vn kê suy diễn. Đặc biệt là các phương pháp ước lượng, kiểm định giả thuyết, phân tích phương sai, tương quan và hồi qui tuyến tính.   Có đủ kiến thức để học tiếp các môn liên quan đến phương pháp định lượng. Thống kê ứng dụng trong kinh doanh Trần Tuấn Anh 2 Nội dung chính Phương pháp giảng dạy   Chương 1: Tổng quan về thống kê ứng dụng trong kinh doanh   Phương pháp diễn giảng và hướng dẫn sinh viên   Chương 2: Trình bày dữ liệu tự nghiên cứu thêm dựa trên tài liệu học tập. Chương 3: Thống kê mô tả   Hướng dẫn sinh viên vận dụng lý thuyết để giải     Chương 4: Xác suất   Chương 5: Phân phối xác suất rời rạc các bài tập.   Chương 6: Phân phối xác suất liên tục   Hướng dẫn sinh viên ứng dụng phần mềm Excel   Chương 7: Phương pháp chọn mẫu và phân phối mẫu và SPSS trong một số phân tích thống kê cơ   Chương 8: Ước lượng   Chương 9: Kiểm định giả thuyết một mẫu bản.   Chương 10: Kiểm định giả thuyết hai mẫu   Chương 11: Phân tích phương sai   Chương 12: Tương quan và hồi qui tuyến tính 3 4 1
  2. 8/26/11 Thời lượng & đánh giá Tài liệu học tập – tham khảo   Thờilượng môn học: 50 tiết.   Trần Tuấn Anh, Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh.   Phương pháp đánh giá:   Trần Tuấn Anh, Thống kê ứng dụng trong kinh doanh, –  Kiểm tra giữa kỳ & quá trình học: 30% tổng điểm. NXB Thống kê, 2011. –  Kiểm tra cuối kỳ: 70% tổng điểm.   Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng, Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, NXB Thống kê, 2007.   Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng, Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, NXB Thống kê, 2007. 5 6 “Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt” Hồ Chí Minh 7 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2