intTypePromotion=3

Thống kê suy diễn

Xem 1-20 trên 154 kết quả Thống kê suy diễn
 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh có mục đích giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản của xác suất và thống kê ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh; nắm vững phương pháp xác suất và thống kê cơ bản như các phương pháp tính xác suất và các trường hợp sử dụng thích hợp, các phương pháp tóm tắt và trình bày dữ liệu của thống kê mô tả và một số phương pháp cơ bản của thống kê suy diễn.

  pdf2p hoa_khoai91 12-06-2014 379 66   Download

 •  Bài giảng "Kiểm định thống kê phân tích dữ liệu với SPSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê suy diễn, giải thiết nghiên cứu, các bước kiểm định giả thiết thống kê nghiên cứu, kiểm định mối quan hệ giữa hai biến định tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf46p doinhugiobay_07 16-12-2015 70 21   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 Những vấn đề chung về thống kê nhằm trình bày về các nội dung chính khái niệm về thống kê; thống kê được chia thành 2 loại là thống kê mô tả và thống kê suy diễn; các loại thang đeo như thag đo định danh, thang đo thứ bậc, thang đo khoảng, thang đo tỷ lệ.

  pdf33p thick_12 11-07-2014 69 16   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về thống kê ứng dụng kinh doanh. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Thống kê ứng dụng là gì? Thống kê mô tả và thống kê suy diễn là gì? Sự khác nhau giữa biến định tính và biến định lượng, sự khác nhau giữa biến rời rạc và biến liên tục, hiểu được 4 loại thang đo: danh nghĩa, thứ bậc, khoảng và thứ tự.

  pdf3p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 56 4   Download

 • Thống kê là một hệ thống các phương pháp: thu thập, tổng hợp, trình bày, phân tích và suy diễn dữ liệu nhằm hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. Chức năng của thống kê: Thống kê mô tả: Thu thập dữ liệu, tổng hợp trình bày, tóm tắt dữ liệu Thống kê suy diễn: Ước lượng, kiểm định giả thiết, dự đoán

  pdf264p nhatro75 13-07-2012 881 314   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: sử dụng phương pháp thống kê trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty kinh doanh vận tải lương thực"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p tengteng1 10-11-2011 202 44   Download

 • Thống kê được vận dụng trong nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau, từ vật lý cho đến khoa học xã hội và nhân văn. Thống kê cũng được sử dụng để ra quyết định trong tất cả mọi lĩnh vực kinh doanh và quản trị nhà nước. 1.2. Chức năng của thống kê Thống kê mô tả: là pháp sử dụng để tóm tắt hoặc mô tả một tập hợp dữ liệu.

  pdf5p muaythai7 26-10-2011 93 17   Download

 • Bài giảng Phương pháp thống kê trong kinh tế và quản trị trình bày về tổng quan về phân tích thống kê; suy diễn thống kê; từ mẫu đến tổng thể; thu thập dữ liệu, kỹ thuật lấy mẫu, phân tích tương quan, đồ thị hàm số, đồ thị tương quan.

  pdf34p thin_12 22-07-2014 106 14   Download

 • Phân phối chuẩn là một công cụ trung tâm của các phân tích thống kê. Tính chuẩn của dữ liệu là điều kiện cần để giải quyết một số bài toán thống kê, nếu không thì kết quả nhận được không đáng tin cậy. Tuy nhiên, nhiều sinh viên đã không tính đến điều này và sai lầm xảy ra có thể được giải thích bởi hai quy tắc của hợp đồng dạy học.

  pdf11p nganga_01 04-09-2015 77 11   Download

 • Chương 6 Cơ sở lý thuyết mẫu, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Tổng thể, mẫu, thống kê, QLPPXS của một số thống kê, suy diễn thống kê (suy đoán). Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học này.

  pdf100p tanhthanhthanh23 18-04-2014 40 8   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 1: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê, thu thập dữ liệu và thống kê mô tả, thống kê suy diễn và mô hình xác suất, sơ lược lịch sử thống kê, một số khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p doinhugiobay_13 24-01-2016 44 3   Download

 • Điểm số tuyển sinh đầu vào và điểm số kết quả quá trình đào tạo là một khía cạnh để đánh giá chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học. Khi dữ liệu này được sưu tập đầy đủ và tin cậy là cơ sở để đưa ra những kết luận về chất lượng đào tạo có ý nghĩa về mặt thống kê. Ngoài ra bài viết nghiên cứu khoa học này trình bày một cách có hệ thống tất cả các loại kiểm định giả thuyết tương ứng với những nhận định đó.

  pdf14p visatori2711 20-04-2019 18 3   Download

 • Thống kê là hệ thống các phương pháp dùng để thu nhập xử lý và phân tích các con số (mặt lượn g) của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng( mặt chất) trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể,

  pdf14p ntgioi120404 10-11-2009 195 75   Download

 • Phương pháp luận của Kinh tế lượng 4 1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 8 1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 8 1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng 9 CHƯƠNG 2ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ 2.1.Xác suất 11 2.2.Thống kê mô tả 23 2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng 25 2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30 CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN 3.1.Giới thiệu 39 3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu 41 3.3.

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 244 45   Download

 • -Thống kê là một hệ thống các phương pháp: thu thập,tổng hợp,trình bày,phân tích và suy diễn dữ liệu nhằm hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. -Thống kê mô tả(Descriptive Statistics):thu thập dữ liệu,tổng hợp,trình bày,tóm tắt dữ liệu -Thống kê suy diễn (Inferential Statistics): ước lượng,kiểm định giả thuyết,dự đoán

  pdf65p truongdoan 09-11-2009 821 347   Download

 • * Ta muốn rút ra một kết luận có giá trị về các cá thể hay vật thể trong một nhóm lớn. * Thay vì phải khảo sát toàn bộ nhóm, được gọi là tổng thể, điều này khó thực hiện nên ta chỉ có thể khảo sát trên một phần nhỏ của tổng thể này, được gọi là mẫu.

  pdf11p yeuthuong 27-02-2011 299 65   Download

 • Bài giảng Suy diễn thống kê nhằm trình bày về quy luật phân phối xác suất, xây dựng khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết, một số kiểm định khác và dự báo và sai số dự báo, các bài tập ứng dụng.

  pdf25p next_12 17-04-2014 164 27   Download

 • Bài giảng 3: Một số vấn đề cơ bản về xác suất thống kê trong kinh tế lượng của ThS. Phùng Thanh Bình có mục tiêu trình bày ký hiệu tổng, phép thử, không gian mẫu và biến cố, biến ngẫu nhiên, xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất đa biến, đặc điểm của các phân phối xác suất, một số phân phối xác suất quan trọng, một số phép toán ma trận, suy diễn thống kê.

  pdf55p hoa_hong91 23-05-2014 67 12   Download

 • Chương 6 Cơ sở lý thuyết mẫu, trong chương này trình bày nội dung kiến thức sau: Tổng thể, mẫu ngẫu nhiên, thống kê, quy luật phân phối xác suất của một số thống kê đặc trưng mẫu, suy diễn thống kê.

  pdf132p tanhthanhthanh23 18-04-2014 41 8   Download

 • Trong bài báo này việc tự động hóa khôi phục dấu cho văn bản được mô hình hóa như một bài toán dịch máy thống kê dựa trên cú pháp với đầu vào là các văn bản không dấu và đầu ra là các văn bản có dấu của cùng một ngôn ngữ. Kỹ thuật suy diễn văn phạm ABL trong được mở rộng để xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh đồng bộ xác suất từ ngữ liệu chỉ chứa các câu phẳng (plain text) có dấu.

  pdf10p dieutringuyen 07-06-2017 24 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
637 lượt tải

p_strKeyword=Thống kê suy diễn
p_strCode=thongkesuydien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản