intTypePromotion=1

Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 1 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
227
lượt xem
7
download

Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 1 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 1 trình bày các vấn đề về sự hình thành và phát triển của internet, khái niệm về thương mại điện tử, mô hình thương mại điện tử, quá trình phát triển, điều kiện phát triển thương mại điện tử, lợi ích và hạn chế của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 1 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

 1. FOREIGN TRADE UNIVERSITY ELECTRONIC COMMERCE DEPARTMENT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Electronic Commerce- Business Intelligence ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi Email: chintk@ftu.edu.vn January 2010
 2. Why Study E-commerce? s Technology is different and more powerful than other technologies s Has challenged much traditional business thinking s Has a number of unique features that help explain why we have so much interest in e- commerce
 3. FOREIGN TRADE UNIVERSITY ELECTRONIC COMMERCE DEPARTMENT Giáo trình Thương mại điện tử, Trường ĐHNT s Electronic Commerce, Turban, 2010 s Cases in Electronic Commerce s Electronic Commerce, Laudon, 2010 s Security and Privacy for E-business s Management Information System s Strategies for E-business s Marketing điện tử, NVT, 2009 s Báo cáo TMĐT 2009 s Luật Giao dịch điện tử VN (2005), Luật mẫu của UNCITRAL về TMĐT (1996) s Các nguồn luật, nghị định có liên quan January 2010
 4. FOREIGN TRADE UNIVERSITY ELECTRONIC COMMERCE DEPARTMENT TỔNG QUAN January 2010
 5. ELECTRONIC COMMERCE Chapter 1: Overview Nội dung s Sự hình thành và phát triển của internet s Khái niệm về TMĐT s Mô hình TMĐT s Quá trình phát triển s Điều kiện phát triển TMĐT s Lợi ích và hạn chế January 2010
 6. 1. Các mốc thời gian Lịch sử phát triển của Internet và TMĐT 6 5 4 3 2
 7. The Internet s Worldwide network of computer networks built on common standards s Created in late 1960s s Services include the Web, e-mail, file transfers, etc. s Can measure growth by looking at number of Internet hosts with domain names Slide 1­7
 8. The Web s Most popular service on the Internet s Developed in early 1990s s Provides access to Web pages (HTML documents) s Can include text, graphics, animations, music, videos s Web content has grown exponentially, from around 2 billion Web pages in 2000 to around 40 - 50 billion today Slide 1­8
 9. ELECTRONIC COMMERCE Chapter 1: Overview 2. Khái niệm TMĐT s TMĐT là việc mua bán hàng hóa (dịch vụ) thông qua máy tính và internet • Phương tiện điện tử • Mạng viễn thông WTO: TMĐT - sản xuất, quảng cáo, bán hàng, phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận có thể hữu hình hoặc giao nhận qua Internet dưới dạng số hóa January 2010
 10. ELECTRONIC COMMERCE Chapter 1: Overview 2. Khái niệm TMĐT s TMĐT là việc tiến hành các hoạt động thương mại thông qua các phương tiện điện tử và mạng viễn thông. K1.Đ3 Luật Thương mại Việt Nam 2005 Ủy ban Liên hiệp quốc về Luật Thương mại Quốc tế s UNCITRAL: TMĐT là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các PTĐT, không cần phải in ra giấy bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch. x Thông tin: bất cứ thứ gì có thể truyền tải bằng kỹ thuật điện tử (thư từ, file văn bản, cơ sở dữ liệu, các bản thiết kế, bản tính, đồ họa, quảng cáo……) January 2010
 11. ELECTRONIC COMMERCE Chapter 1: Overview 2. Khái niệm TMĐT s Luật Giao dịch điện tử Việt Nam (2005): Khoản 6, điều 4: Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử January 2010
 12. ELECTRONIC COMMERCE Chapter 1: Overview 2. Khái niệm TMĐT UNCTAD: s TMĐT bao gồm các hoạt động của doanh nghiệp, theo chiều ngang “TMĐT là việc thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng, phân phối và thanh toán (MSDP) thông qua các PTĐT” s Dưới góc độ quản lý nhà nước, TMĐT bao gồm các lĩnh vực: s I- Infrastructure: cơ sở hạ tầng cho sự phát triển TMĐT s M- Message: thông điệp s B- Basic rules: các quy tắc cơ bản s S- Sectorial rules: các quy tắc riêng trong từng lĩnh vực s A-Application: các ứng dụng January 2010
 13. MSDP s Marketing
 14. MSDP s Marketing s Sales
 15. MSDP s Marketing s Sales s Distribution
 16. MSDP s Marketing s Sales s Distribution s Payment
 17. Mô hình IMBSA s I – Hạ tầng cơ sở s M –Thông điệp dữ liệu s B – Luật điều chỉnh s S – Quy định trong từng lĩnh vực s A – Các ứng dụng
 18. ELECTRONIC COMMERCE Chapter 1: Overview x Kinh doanh điện tử ? và Thương mại điện tử? January 2010
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2